Membangunkan Ekonomi Melalui Kekuatan Ilmu Pengetahuan

  • Puan Azrina Binti Sobian
  • January 16, 2003
Ilmu pengetahuan mempunyai kuasa yang luar biasa. Jika anda menguasainya, anda akan menduduki satu taraf yang sangat mulia. Jika gagal, maka hinalah pula kedudukan anda. Umar r.a. pernah berkata, “Wahai manusia, kamu wajib menuntut ilmu. Sesungguhnya Allah memiliki selendang kemuliaan. Barang siapa mencari satu bab ilmu sahaja, nescaya Allah akan membalutnya dengan selendang kebesaran-Nya” Kekuatan…