Unit Kewangan & Pelaburan

Objektif Kualiti

“Berusaha ke arah melaksanakan pengurusan dan kawalan ke atas kewangan dan perakaunan IKIM mengikut tatacara yang ditetapkan”

Pegawai Berkenaan

Encik Hezeri bin Abd. Rani
Akauntan
Emel: hezeri@ikim.gov.my
Puan Rose Azla binti Haji Ramli
Setiausaha Pejabat/Pembantu Khas
Emel: azla@ikim.gov.my
Puan Azlina binti Azmi
Penolong Akauntan Kanan
Emel: azlina@ikim.gov.my

Encik Muhammad Fitri bin Ismail
Penolong Pegawai Tadbir
Emel: fitri@ikim.gov.my
Puan Norshamsinar binti Mohd Nisab
Pembantu Tadbir Kanan
Emel: shamsinar@ikim.gov.my
Encik Mohd Fath Ghani bin Mualib
Pembantu Tadbir Kanan
Emel: ghani@ikim.gov.my
Encik Dahlam b. Othman
Pembantu Tadbir
Emel: dahlam@ikim.gov.my

Tel: (GL) 03-6204 6200 (DL) 03-6204 6316/317/319