Unit Kewangan & Pelaburan

Objektif Kualiti

“Berusaha ke arah melaksanakan pengurusan dan kawalan ke atas kewangan dan perakaunan IKIM mengikut tatacara yang ditetapkan serta mendapatkan pulangan pelaburan yang optimum”.

Pegawai Berkenaan

Encik Ahmad Irwan bin Baharuddin
Akauntan
Emel: [email protected]
Puan Rose Azla binti Haji Ramli
Setiausaha Pejabat/Pembantu Khas
Emel: [email protected]
Puan Azlina binti Azmi
Penolong Akauntan Kanan
Emel: [email protected]

Encik Muhammad Fitri bin Ismail
Penolong Pegawai Tadbir
Emel: [email protected]
Puan Norshamsinar binti Mohd Nisab
Pembantu Tadbir Kanan
Emel: [email protected]
Encik Dahlam b. Othman
Pembantu Tadbir Kanan
Emel: [email protected]
Encik Muhammad Zakwan bin Zamri
Pembantu Tadbir
Emel: [email protected]

Tel: (GL) 03-6204 6200 (DL) 03-6204 6316/317/319