Cetak

Jiran jadi asas masyarakat penyayang

Ditulis oleh Datuk Dr. Abdul Monir Bin Yaacob. Posted in Utusan Malaysia

Kemajuan yang upaya dicipta hasil daripada kebijaksanaan manusia yang menguasai ilmu tidak semestinya menjanjikan segalanya kebaikan, bebas daripada kesan yang boleh menjejaskan kehidupan manusia dan kebahagiaan hidup dalam masyarakat. Kemajuan ada kala boleh mendatangkan kesan negatif jika tidak diurus dengan baik dan diasaskan kepada nilai-nilai kemanusiaan yang murni.

Untuk melahirkan masyarakat yang penyayang dan prihatin terhadap kehidupan adalah bermula daripada keluarga dan meluas ke dalam masyarakat. Islam telah memberikan pelbagai asas panduan. Antaranya membentuk satu cara hidup keluarga yang mempunyai sifat kasih sayang dan belas kasihan iaitu mawaddah dan rahmah.

Adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa sebagai peneraju keluarga mendidik anak-anak mereka dengan menyemai sifat belas kasihan dan kasih sayang. Sebaik-baik teladan dalam rumah tangga adalah ibu bapa dan di sekolah adalah guru yang mendidik setiap hari. Merekalah sebenarnya membentuk acuan selain daripada rakan sejawat dan suasana sekeliling.

Adakala berlaku juga keadaan anak-anak yang dahaga kasih sayang daripada ibu bapa. Terdapat sikap di kalangan penjaga yang memberikan kemewahan material bagi menggantikan kasih sayang. Anak mereka diberikan kemudahan dengan menunaikan semua kehendak mereka seperti yang digambarkan dalam filem Anakku Sazali. Natijahnya boleh merosakkan masa depan mereka sendiri dan penyesalan.

Kealpaan ketua keluarga, kerana kesibukan urusan bisnes serta mengejar kejayaan dunia semata-mata boleh menyebabkan tanggungjawab terhadap keluarga diabaikan. Sememangnya manusia itu diberikan perasaan dan nafsu cinta kepada harta kekayaan. Harta itu janganlah menjadi penguasa ke atas kehidupan, sebaliknya kita perlu menguasainya dengan penuh amanah dan tanggungjawab.

Dalam surah ar-Rum ayat 21 Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud:

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki) isteri-isteri dari jenis kamu supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan.

Dalam pada itu ada juga segolongan ketua keluarga mengutamakan kepentingan ukhrawi semata-mata yang akibatnya tidak memikirkan realiti masa depan yang penuh cabaran untuk anak-anak mereka. Mereka perlu dibekalkan dengan dua pengisian iaitu ukhrawi dan duniawi secara seimbang dan sepadu.

Kita juga tidak mahu melahirkan generasi yang luntur rohani dan keimanan sehingga mengabaikan tuntutan agama, dengan beranggapan tuntutan Islam hanya setakat keimanan, sehinggakan amalan yang menjadi tiang kepada agama seperti sembahyang diabaikan.

Ini telah kita saksikan berlaku di kalangan sesetengah remaja dan belia. Mereka ini sebenarnya telah mempelajari agama di sekolah tetapi mungkin suasana rumah tangga tidak membantu mereka melakukannya.

Rasulullah s.a.w. bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud:

Bukanlah dari golongan yang terbaik, orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk dunia, akan tetapi yang terbaik adalah orang yang mengambil ini (dunia) dan ini (akhirat).

Sebenarnya orang Islam diberikan dorongan supaya berusaha untuk kejayaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Ada nilai-nilai yang perlu dipatuhi dalam mencari kejayaan kehidupan di dunia. Iaitu dengan menjaga hubungan sesama manusia. Kita juga berkewajipan menjaga hubungan dengan Allah dalam melaksanakan tuntutan dan menjauhi larangannya.

Bagaimanapun hari ini hubungan kemasyarakatan tidak lagi menurut lunas-lunas akhlak yang murni, akan tetapi lebih dibelenggu oleh nafsu dan emosi. Kita boleh melihat luaran dan keterampilan seseorang itu yang mengagumkan dan terpesona. Bagaimanapun, dalam pada itu terselit juga jiwa yang amarah, di luar kawalan nilai yang murni. Orang Islam diberi peringatan supaya menjaga tangan dan lidah. Larangan ini telah diabaikan. Orang Islam ada yang lebih suka mengeluarkan fitnah dan memilih untuk bermusuhan sesama Islam. Sedangkan kedua-duanya dilarang oleh Islam.

Kecenderungan yang berlaku dalam masyarakat adalah menyuruh orang melakukan kebaikan akan tetapi tidak mampu mengingatkan diri daripada melakukan kemungkaran. Apabila ada sesuatu yang difikirkan patut diberi teguran, cara dan bahasa yang digunakan sama sekali tidak mencerminkan akhlak Muslim dengan memilih pendekatan negatif untuk menyentuh perasaan dan peribadi seseorang.

Keadaan yang sebegini perlu diperbaiki terutama sesama Islam. Islam telah memberikan asas dan panduan dalam membentuk masyarakat yang bernilai budaya tinggi. Jiran adalah orang yang hampir dengan kehidupan kita. Mereka kebiasaannya mengenali diri dan keluarga kita.

Amat malang sekali jika kita sebagai jiran tidak mengenali antara satu dengan lain. Mengikut undang-undang, jiran tidak terbatas kepada orang yang dekat bahkan lebih luas lagi. Pengguna kepada sesuatu produk sejauh mana sekalipun, pengguna itu adalah dianggap sebagai jiran kamu. Jika produk itu mendatangkan bahaya atau mengakibatkan sesuatu gangguan kepada pihak pengguna, pihak pengeluaran adalah bertanggungjawab di atas kecuaian itu dan boleh dihukum.

Islam mahukan jiran yang mesra dan faham-memahami serta saling hormat-menghormati antara satu dengan lain. Dalam hubungan ini kita renungkan sabda hadis Rasulullah s.a.w. yang menghuraikan tentang hak jiran.

Antaranya menyatakan apabila dia (jiran) sakit kamu mengunjunginya, apabila ia meninggal kamu pergi menziarahinya, apabila dia miskin kamu bantu kewangannya, apabila dia gembira kamu ucapkan tahniah, apabila dia ditimpa bencana kamu tunjukkan rasa simpati.

Alangkah indahnya saranan dari hadis tersebut. Jika kita dapat melakukannya nescaya matlamat untuk menjadi masyarakat penyayang akan mudah tercapai. Kerana dalamnya mengandungi nilai-nilai murni yang mendidik kita supaya membantu jiran dan melahirkan rasa kasih sayang dan belas kasihan kepada orang lain.

Cetak

Jihad membasmi kejahilan

Ditulis oleh Dato' Dr Ismail bin Haji Ibrahim. Posted in Utusan Malaysia

Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dipraktikkan oleh kerajaan kita dengan menentukan kuota kemasukan pelajar bumiputera ke pusat-pusat pengajian tinggi adalah satu jihad untuk mengatasi kejahilan pelajar bumiputera yang sebelum terlaksana dasar ini, amat jauh ketinggalan di belakang pelajar bukan bumiputera.

Islam memerintahkan umatnya - lelaki dan perempuan menuntut ilmu. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu dan beriman diangkat martabatnya beberapa darjat. Semua panduan dan pengajaran yang diperoleh daripada agama ini jelas menunjukkan bahawa umat Islam mestilah menjadi umat yang berilmu, berpendidikan tinggi dan mampu menjadi umat yang terbaik di dunia dan di akhirat.

Maka menuntut ilmu sehingga ke peringkat yang paling tinggi, menguasai segala bidang ilmu dunia dan akhirat adalah tuntutan agama yang seharusnya dipikul oleh setiap individu Muslim sekiranya dia benar-benar beriman kepada Allah s.w.t. dan Rasul-Nya. Seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul tidak sepatutnya menjadi seorang yang jahil dan tidak berilmu, malah Rasulullah s.a.w. ada bersabda bahawa sesiapa yang mahukan dunia dan akhirat maka hendaklah ia berilmu.

Oleh itulah saya tegaskan bahawa setiap individu Muslim haruslah berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, kaum kerabatnya dan bangsanya serta umat Islam secara menyeluruh. Maka Dasar Ekonomi Baru yang telah dilaksanakan dalam bidang pendidikan ini bertujuan untuk membuka peluang kepada pelajar bumiputera yang majoritinya pelajar Islam untuk menuntut ilmu ke peringkat tinggi dan dapat bersaing dengan kaum lain supaya menjadi para ilmuwan yang berketerampilan.

Sebelum dilaksanakan DEB ini, mengikut perangkaan yang diperoleh dari sebuah universiti sahaja, iaitu di antara tahun 1959 sehingga 1968 peratusan pelajar Melayu hanyalah 23 peratus berbanding dengan pelajar bukan Melayu yang mencapai 77 peratus semuanya. Peratusan ini menunjukkan bahawa tanpa pertolongan dan peluang yang dibuka kepada pelajar Melayu, maka mereka akan selama-lamanya ketinggalan di belakang dari segi peluang untuk memasuki institusi pengajian tinggi, sedangkan peratusan pelajar bukan Melayu akan terus menerus meningkat dengan ketaranya.

Hal ini menjadi sebaliknya selepas perlaksanaan DEB iaitu terbukti dengan perangkaan dan peratusan pelajar bumiputera yang meningkat agak tinggi pada tahun 1998 iaitu dengan kemasukan pelajar bumiputera ke institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang berjumlah 110,611 orang atau 72 peratus berbanding 43,379 orang pelajar bukan bumiputera atau 28 peratus.

Sekurang-kurangnya dari segi jumlah dan kuantiti pelajar yang memasuki universiti telah ternyata peningkatannya yang ketara dengan peluang dan pertolongan yang diberikan itu. Peningkatan ini terus menerus dilakukan dan semuanya menerima dengan senang hati sebagai satu permuafakatan dan persefahaman yang seharusnya diterima oleh semua sebagai satu perjanjian sosial yang menjadi dasar negara dan harus dihormati.

Memberi ilmu pengetahuan dengan membuka peluang yang luas untuk kemasukan ke IPT dan memberi bantuan biasiswa dan pinjaman daripada berbagai-bagai agensi adalah satu usaha bagi mengeluarkan para ilmuwan dan sarjana. Pengeluaran para ilmuwan dan profesional di negara kita secara seimbang adalah menjadi satu kriteria untuk mewujudkan pembangunan bangsa yang stabil, kuat dan mantap, dan sekali gus menjamin kestabilan sosial dan ketenteraman awam di negara yang berbilang kaum ini.

Apabila hal ini termasuk dalam tuntutan agama, maka aktiviti dan dasar yang dilakukan untuk mempertingkatkannya adalah satu usaha jihad juga untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan jihad bagi menghapuskan kejahilan, sama seperti jihad meningkatkan ekonomi umat dan memerangi serta menghapuskan kemiskinan umat ini.

Jihad dalam bentuk dan konsep inilah yang sepatutnya difahami oleh umat Islam pada hari ini, kerana kesalahfahaman dalam konsep ini sering membawa orang berfikir dan mempunyai persepsi bahawa jihad adalah usaha mengangkat senjata dan berperang. Orang Islam haruslah memahami konsep jihad, dan mengkaji sejarahnya ketika Rasulullah s.a.w. berjihad dengan menggunakan senjata dan kekerasan, dan harus juga mengkaji dari al-Quran dan sunnah, kenapakah peperangan diharuskan kepada orang Islam dan baginda sendiri.

Jihad dengan peperangan oleh baginda itu telah diizinkan oleh Allah s.w.t. ialah kerana orang Islam telah dizalimi, dan mereka dimusuhi oleh orang kafir kerana mereka mengesakan Allah. Malahan mereka dizalimi dengan cara harta benda dan tanah tumpah darah mereka dirampas. Ketika itu baginda diizinkan Allah s.w.t. untuk berperang demi mempertahankan diri dan maruah baginda dan para sahabatnya di samping menjaga keutuhan agama Islam itu sendiri.

Oleh itu berjihad tidak bolehlah digunakan secara sewenang-wenangnya, terutamanya apa yang sering didakwakan oleh sesetengah golongan yang berperang sesama Islam kononnya mereka berjihad. Kedua-dua puak orang Islam itu akan mendakwa masing-masing berjihad untuk menyerang dan mengalahkan teman seagama sehingga berlaku pertumpahan darah umpamanya, tanpa sebarang kebenaran daripada ajaran agama.

Saya suka mencadangkan kepada anak-anak muda kita pada hari ini supaya melupakan pengertian dan tindakan militan dan kekerasan sebagai jihad. Pelajarilah sebenar-benarnya konsep dan pengertian jihad dalam agama kita. Kalau mahu berjihad, berjihadlah menentang hawa nafsu, berjihad menentang dan menghapuskan kemiskinan, dan yang paling utamanya ialah berjihadlah untuk menghapuskan kejahilan dengan cara menjadi pelajar yang cemerlang dalam bidang ilmu pengetahuan yang mencukupi untuk menghadapi musuh agama dan musuh umat kita. Itulah jihad yang paling besar sekali.

Cetak

Jenayah Seksual: Kanak-Kanak Wajib Dididik Untuk Elak Jadi Mangsa

Ditulis oleh Siti Fatimah Abd Rahman. Posted in Utusan Malaysia

Dalam mendidik anak-anak, satu perkara penting yang ditekankan oleh ibubapa ialah keselamatan diri. Lazimnya, ibubapa akan berpesan kepada anak-anak supaya tidak bermain api agar tidak terbakar tangan. Begitu juga, ibubapa sentiasa berpesan agar anak-anak berhati-hati ketika melintas jalan agar tidak dilanggar kereta. Pesanan seumpama ini bertujuan untuk mengelakkan anak-anak tadi dari bahaya-bahaya fizikal.

Bagaimana dengan bahaya ‘seksual'? Apakah pesanan yang telah kita berikan kepada anak kita untuk mengelakkan mereka dari serangan seperti ini? Apakah kemahiran yang telah kita berikan kepada mereka untuk mengelak atau menghentikan serangan seksual? Memadaikah dengan berpesan, "Jangan bercakap dengan orang yang tidak dikenali"?

Dalam suasana semasa bila mana anak-anak dihantar ke pusat jagaan mahupun ke rumah pengasuh; dalam keadaan di mana anak-anak menaiki bas atau van ke sekolah biasa atau sekolah agama; dan, dalam keadaan di mana anak-anak terdedah kepada kemungkinan bersendirian dengan orang asing dalam lif di kediaman yang bertingkat; mereka perlu diberi kemahiran untuk mengelakkan serangan seksual dan memaklumkan kepada kita sekiranya perkara itu berlaku kepada mereka.

Keperluan ini semakin mendesak bila mana saban hari kita mendengar atau membaca kejadian-kejadian jenayah seperti sumbang mahram dan pencabulan terhadap kanak-kanak - baik perempuan mahupun lelaki - oleh orang-orang yang dikenali dan hampir dengan mereka seperti bapa, abang, pengasuh, guru, pakcik di sebelah rumah dan sebagainya. Dalam suasana seperti ini, mendidik anak-anak dengan kemahiran untuk mengelak dan menghentikan serangan seksual menjadi satu kewajipan bagi ibubapa.

Pendidikan mengenai bahaya seksual dan cara menghentikannya memerlukan beberapa langkah tertentu. Pertama, ia perlu dimulakan dengan mengenalkan mereka tentang bahagian sulit tubuhnya dan hakikat bahawa bahagian tersebut merupakan sebahagian dari aurat dan hendaklah sentiasa ditutup dari pandangan umum. Sebagaimana dia tidak boleh mempertontonkan bahagian sulitnya itu kepada umum, dia juga tidak boleh melihat bahagian sulit orang lain.

Kedua, anak-anak perlu dimaklumkan bahawa hanya orang tertentu yang boleh menyentuh bahagian-bahagian tersebut (ibu/ayah) dan dalam keadaan tertentu sahaja iaitu bagi tujuan membersihkannya.

Ketiga, anak-anak perlu dimaklumkan tentang jenis sentuhan yang ‘dibolehkan' dan sentuhan yang tidak boleh diterima. Sentuhan untuk membersihkan pastinya berbeza dari belaian yang tidak diperlukan.

Keempat, anak-anak perlu dididik untuk membantah atau menghentikan sentuhan yang membuatkannya tidak selesa, walaupun sentuhan itu bukan pada alat sulitnya. Sebagai contoh, ketika berada di dalam lif, pipi mereka dibelai oleh seorang lelaki dewasa yang tidak dikenali. Mereka perlu diperkasakan untuk berkata, "Hentikannya! Saya tak suka awak buat begitu". Dengan cara ini, anak-anak akan mampu menghentikan bunga-bunga perbuatan cabul pada ketika dan saat ianya berlaku.

Akhirnya, anak-anak perlu dipesan untuk memaklumkan kepada orang dewasa yang dipercayainya - biasanya ibu - tentang sentuhan-sentuhan yang telah menimbulkan ketidakselesaan pada dirinya agar tindakan dapat diambil untuk menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut.

Orang dewasa yang menerima aduan tentang perlakuan cabul dan sumbang itu wajib memastikan kejadian yang sama tidak berulang. Ini penting supaya kepercayaan anak tadi terhadap kita sebagai orang yang boleh melindungi mereka tidak terjejas.

Ada kanak-kanak malang yang menjadi mangsa kerana mereka tidak tahu bahawa apa yang telah diperlakukan ke atas mereka merupakan satu pencerobohan seksual. Mereka tidak tahu kerana mereka tidak pernah diajar mengenainya. Mereka anggap sentuhan-sentuhan tersebut adalah sentuhan-sentuhan yang boleh diterima sebagai tanda sayang ayah atau abangnya. Ada juga di antara mereka yang di'gula-gula'kan dengan wang atau hadiah tertentu untuk menutup mulut. Lebih malang lagi, ada di antara mereka yang bila mengadu kepada ibu, ibu menganggap mereka menipu. Kadangkala, ada ibu yang percaya namun enggan berbuat apa-apa kerana takutkan suami atau bimbangkan masa depan jika suami ditangkap atau malu akan mengaibkan keluarga sendiri.

Sebagaimana kita mahu mengelakkan anak kita dari bahaya fizikal, kita juga sepatutnya mahu mengelakkan mereka dari bahaya seksual. Untuk itu, kita perlu mendedahkan kepada mereka tentang apa itu pencerobohan seksual dan bagaimana untuk melindungi diri darinya. Dengan kemahiran tersebut, kita akan lebih yakin tentang keselamatan mereka. Di masa yang sama, menjadi tanggungjawab kita untuk mempercayai mereka bila mereka melaporkan sesuatu kejadian pencerobohan seksual. Ambillah tindakan yang wajar walaupun terhadap mereka yang hampir dengan diri kita kerana Islam menuntut agar kita berlaku adil walaupun ia bermaksud melaporkan perbuatan salah yang dilakukan kaum kerabat kita sendiri.

Dalam Islam, anak-anak adalah amanah Allah yang perlu dipelihara sebaik-baiknya. Jika tidak, ibubapa akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ini jelas dalam sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud, "Sesungguhnya Allah akan bertanya setiap penanggungjawab akan tanggungjawabnya, apakah dia telah memeliharanya ataupun mensia-siakannya." Memberi kemahiran kepada anak-anak untuk mengelakkan diri dari serangan seksual adalah salah satu unsur penting dalam pemeliharaan amanah ini. Semoga kita tidak tergulung dengan mereka yang telah mempersia-siakan amanah tersebut.

Cetak

Janji Jangan Sebarang Janji

Ditulis oleh Siti Fatimah Abd Rahman. Posted in Utusan Malaysia

Semua orang pernah berjanji tetapi tidak semua akan mengotakan janjinya.  Pemerhatian masyarakat Melayu silam akan sikap masyarakat yang tidakmengotakan janji ini membawa kepada peribahasa “Menanam tebu di tepi bibir”.  Ia merujuk kepada mereka yang menjanjikan pelbagai perkara manis tetapi kemudian memungkirinya. 

 

Agama Islam amat tegas dalam perkara penunaian janji.  Dalam ayat 34, Surah al-Isra’ misalnya, umat Islam diwajibkan menyempurnakan janji mereka terhadap Allah dan manusia kerana sesungguhnya setiap perjanjian itu akan ditanya di akhirat kelak.  Ketegasan agama Islam dalam perkara ini dikuatkan lagi dengan larangan keras terhadap perbuatan memungkiri janji di mana mengikut sepotong hadis, orang yang memungkiri janji ditakrifkan sebagai munafiq.

 

Menunaikan janji amat diutamakan oleh agama Islam termasuklah janji seorang ibu atau bapa kepada anak mereka.  Rasulullah s.a.w pernah bersabda, yang antara lain membawa maksud, sekiranya seorang ibu (atau bapa) berjanji untuk memberi sesuatu kepada anaknya tetapi kemudian tidak menunaikan janji tersebut, maka si ibu atau si bapa tadi dianggap telah memungkiri janjinya.

 

Sekiranya perjanjian dengan kanak-kanak pun wajib ditunaikan, inikan pula perjanjian dengan orang dewasa, apalagi rakyat jelata.

 

Sebenarnya, semua ahli masyarakat faham bahawa setiap penjanjian itu wajib ditunaikan.  Namun, sama ada ianya ditunaikan atau tidak, bergantung kepada kesungguhan ketaqwaan mereka.  Namun, ada satu lagi perkara berkenaan janji yang kadangkala diambil mudah.  Perkara tersebut ialah isi perjanjian.  Bolehkah kita menjanjikan semua perkara di muka bumi ini?  Apakah agama Islam membenarkan kita berbuat demikian?

 

Sebagai contoh, pengeluar makanan kesihatan yang menjanjikan bahawa pelanggan akan kekal muda selamanya jika mengambil makanan kesihatan tersebut pada setiap hari.  Wajarkah janji seperti ini dibuat?

 

Penaburan janji adalah sesuatu yang lumrah dalam kempen pilihanraya.  Pada ketika itu, semua parti siasah menaburkan pelbagai janji demi memancing undi rakyat.  Maka, banyak janji manis ditaburkan sepanjang kempen pilihanraya.  Tetapi, apakah semua janji manis itu baik untuk rakyat?

 

Misalnya, akhbar melaporkan bahawa sekiranya parti A menang, tunggakan hutang dan cukai serta bil mungkin akan dilupuskan.  Dalam keadaan di mana agama dan shariat Islam mewajibkan umatnya membayar hutang mereka, wajarkah janji-janji seperti ini ditaburkan?

 

 

Kepentingan membayar hutang amat jelas dalam agama Islam.  Selain menjadikannya satu kewajiban bagi yang hidup, bagi yang telah meninggal dunia pula, hutang-hutangnya perlulah dijelaskan terlebih dahulu sebelum hartanya boleh dibahagi-bahagikan kepada para waris (Surah an-Nisa’, ayat 11).  Malah, dalam sepotong hadis, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang bermaksud, “Diampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali hutang” (HR Muslim).  Ini menunjukkan bahawa urusan membayar hutang tidak boleh dipersendakan sehinggkan para syuhada boleh terhalang dari memasuki syurga akibat hutang yang tidak dilunaskan.

 

Walaupun agama Islam menggalakkan orang yang memberi pinjaman supaya memberi ruang dan kelonggaran kepada peminjam dalam menjelaskan hutang mereka, tetapi ini tidak membatalkan tanggungjawab peminjam dalam melaksanakan kewajipan mereka membayar hutang.

 

Janji melupuskan hutang ini tidak wajar dibuat kerana ia bertentangan dengan ajaran agama Islam yang mewajibkan umatnya membayar hutang.  Selain halangan agama, janji seperti ini juga adalah tidak wajar kerana ia membuatkan masyarakat umum memandang remeh tanggungjawab mereka terhadap hutang.  Ini kerana ia seolah-olah mengatakan bahawa “Berhutanglah… Apa susah? Kalau nasib baik, masa pilihanraya nanti, akan ada janji untuk lupuskan hutang itu.”  Iktibar-iktibar seperti ini adalah tidak sihat untuk masyarakat.

 

Apa pula kesan janji-janji seumpama ini kepada ‘pembayar hutang, pembayar cukai dan pembayar bil yang baik’?  Oleh kerana pelupusan hutang seperti ini telah ‘menguntungkan mereka yang tidak membayar’ dan ‘merugikan mereka yang telah membayar’, mungkin ada juga manusia biasa yang pastinya menyesal kerana telah membayar lebih awal.  Dalam kerangka ini, bolehkah mereka menuntut semula ‘bayaran’ yang telah dijelaskan itu?  Jika tidak, keadaan ini seolah-olah menghukum (merugikan) mereka yang bertanggungjawab terhadap hutang mereka dan sebaliknya, memberi ganjaran kepada mereka yang tidak menjalankan kewajipan mereka.  Apakah ini satu perkembangan yang sihat untuk masyarakat kita?

 

 

 

 

 

    

Cetak

Jangan sombong ketika berkuasa

Ditulis oleh Dato' Dr Ismail bin Haji Ibrahim. Posted in Utusan Malaysia

SUNGGUHPUN Hari Raya Aidilfitri telah berlalu selama dua puluh satu hari menjelang hari ini, tetapi satu kebaikan yang ada di dalam masyarakat Islam di Malaysia ialah adat dan tradisi merayakan Hari Raya selama sebulan, iaitu keseluruhan bulan Syawal ini.

Rumah terbuka dan jamuan Hari Raya masih lagi diadakan di sana sini sebagai satu wadah mengeratkan tali silaturahim dan persaudaraan di kalangan masyarakat Islam dan bukan Islam sempena hari mulia itu.

Satu perkara yang ditekankan di dalam masyarakat Hari Raya selain daripada kesyukuran kerana merayakan kemenangan melawan hawa nafsu, ialah membangun dan memupuk sifat maaf-bermaafan di antara satu dengan lain.

Sifat bermaaf-maafan menjadi amat sebati di dalam jiwa kita, iaitu bermaafan sesama ahli keluarga yang dekat dan jauh, dengan jiran tetangga, sahabat taulan dalam merealisasikan konsep Aidilfitri yang bermaksud kembali kepada fitrah dan kebersihan, suci dari pencemaran dosa dan kesilapan dengan Allah s.w.t dan sesama insan.

Sikap memaafkan sesama manusia merupakan satu amalan Islam yang amat unggul sebagai satu cara menjamin keharmonian dan kesejahteraan masyarakat manusia.

Ketika Sayidina Abu Bakar al-Siddiq r.a. merasa amat marah dengan seorang yang turut menyebarkan gosip dan fitnah terhadap puterinya Aisyah, maka beliau telah bersumpah tidak akan memaafkan orang itu dan tidak akan memberikan sebarang bantuan lagi kepadanya. Kerana peristiwa ini menurut para pentafsir al-Quran, maka turunlah ayat 22 dari Surah Al-Nur yang bermaksud:

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka (tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabat, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa manusia yang sedang marah kerana perbuatan manusia lain yang menyebarkan fitnah dan tuduhan palsu seperti yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar diminta oleh Allah s.w.t supaya mengambil jalan kemaafan dan berlapang dada terhadapnya.

Pendirian dan sikap ini merupakan satu sikap yang amat unggul yang diajarkan oleh agama kita.

Harapan dari pendirian ini ialah semoga orang yang suka membuat fitnah dan tuduhan melulu terhadap orang lain akan insaf dan sedar tentang kesilapan dirinya, terutamanya apabila menyedari bahawa tuduhan dan fitnah yang disebarkannya itu adalah ternyata palsu dan tidak benar.

Inilah sebenarnya falsafah di sebalik konsep maaf memaafkan di antara manusia, iaitu dalam semangat mengharmoni dan membetulkan perhubungan dan jalinan persaudaraan di antara sesama manusia. Dengan itu permusuhan akan berlalu dan hilang sama sekali.

Dalam konteks ini juga kita dapat melihat bagaimana contoh paling baik yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah s.a.w sendiri ketika baginda pulang untuk membuka Mekah pada tahun kelapan Hijrah.

Setelah baginda ditentang oleh pihak musyrikin Mekah dengan hebatnya sehingga baginda terpaksa berhijrah ke Madinah, dan setelah baginda mengalami berbagai-bagai penderitaan semasa baginda berada di Mekah, maka kini baginda berjaya kembali semula ke tanah air tempat tumpah darahnya, maka apakah gerangannya yang akan dilakukan olehnya kepada orang-orang yang pernah menyeksa dan memusuhinya dulu.

Baginda tidakpun menyimpan dendam dan melahirkan kemarahannya kepada orang-orang Mekah itu. Baginda tidak pula bertindak menuntut bela dengan melakukan sesuatu yang menyakiti mereka atau meletakkan kehidupan mereka di dalam kesengsaraan dan penderitaan.

Orang-orang yang pernah memusuhi baginda, menanti dengan penuh kebimbangan apakah yang akan dilakukan oleh baginda kepada mereka pada hari kemenangannya ini. Tetapi rupa-rupanya baginda kembali ke Mekah dengan penuh takwa, dan baginda mengampunkan semua kalangan dan semua orang dengan penuh keikhlasan dan kejujuran.

Inilah semangat ketokohan dan keperibadian mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. Maka kita amat berharap bahawa semangat maaf bermaaf yang kita amalkan dalam bulan baik ini akan menjelma di dalam semua perbuatan dan tindakan kita.

Kalau kita berkuasa dan berjaya, maka tunjukkanlah sifat toleransi dan timbang rasa kepada semua orang. Ketika berkuasa janganlah cuba mengambil sikap keras menunjukkan autoriti dengan melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain yang dianggap sebagai musuh dan lawan. Malah satu perkara yang harus diingat bahawa Allah s.w.t juga mengingatkan kita dengan firman-Nya.

Demikianlah hari-hari ini Kami bergilir-gilirkan di antara manusia (Ali-Imran, ayat: 140).

Dan kita semua pun mengetahui bahawa kekuatan dan kekuasaan itu juga adalah kurniaan Allah yang boleh dicabut oleh-Nya pada bila-bila masa sahaja seperti yang selalu kita baca firman-Nya.

Katakanlah: Wahai Tuhan yang mempunyai kekuasaan, Engkau memberi kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan daripada orang yang Engkau kehendaki (Ali-Imran, ayat 26).

Oleh itu kenapa sombong dan bongkak ketika berkuasa sehingga sanggup bertindak sewenang-wenangnya terhadap orang lain.

Semangat bermaaf maafan ini hendaknya memberi satu panduan dan penghayatan baru kepada kita seterusnya, termasuk kepada orang-orang yang memenangi pilihan raya yang lalu, yang menang, yang kalah, yang berjaya membentuk kerajaan atau sebaliknya, terimalah semuanya itu sebagai kurniaan Allah s.w.t untuk sementara.

Jalanilah tugas dengan penuh amanah, bersih hati dan bertanggungjawab kepada Allah s.w.t dan sesama manusia. Ingat-ingatlah juga kata-kata hikmah: Ada hari untuk kita, dan ada hari untuk orang lain, hari ini untuk kita, hari esok belum tahu.

Statistik

209111
Hari IniHari Ini34
SemalamSemalam158
Minggu IniMinggu Ini676
Bulan IniBulan Ini1126
KeseluruhanKeseluruhan209111

Hadis Pilihan

Diriwayatkan dari Anas r.a. : Nabi Saw. pernah bersabda, "Madinah adalah tanah haram. Pepohonannya tidak boleh ditebang, tidak boleh ada… Baca lagi

Riwayat Anas r.a.

MS ISO 9001:2008

SIRIM

"Memahami Islam Membina Peradaban"