Cetak

Jangan layan orang jahil

Ditulis oleh Dato' Dr Ismail bin Haji Ibrahim. Posted in Utusan Malaysia

DALAM menghadapi sebarang isu yang ditimbulkan oleh orang jahil dan tidak berilmu, kita seharusnya mengambil pengajaran yang dijelaskan Allah s.w.t. di dalam surah al-Furqan, ayat 63 yang bermaksud:

Hamba-hamba Tuhan (Pemurah) ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan merendah diri, dan apabila ditegur oleh orang-orang yang jahil maka mereka ucapkan (perkataan yang) sejahtera.

Penjelasan ini secara langsung menekankan tentang etika dan nilai moral orang Islam yang baik iaitu sering merendah diri, tidak sombong dan tidak bongkak. Dan apabila mereka ditegur atau dikritik oleh orang jahil, malah diumpat dan dikeji, maka orang-orang yang baik ini akan membalasnya dengan ucapan yang baik.

Hal ini juga sekali gus menggambarkan orang yang baik dan beriman itu ialah orang yang berilmu dan berakhlak.

Dalam masyarakat kita hari ini, nampaknya terlalu banyak kalangan yang bertindak kasar dan tidak beradab. Ramai yang sering bertindak biadab dan ingin menjatuhkan nama baik orang lain, terutamanya di kalangan masyarakat yang sering berselisih pandangan tentang isu politik, perniagaan, keluarga dan sebagainya.

Dengan demikian orang yang bertindak tanpa akhlak ini sebenarnya termasuk dalam golongan orang yang disebutkan oleh al-Quran sebagai 'orang-orang jahil' dan golongan ini merupakan orang yang tidak berilmu.

Justeru teguran dan kritikan melulu golongan orang yang jahil ini tidak seharusnya diberi perhatian serius sehingga tindak balas orang yang baik dan beradab ini juga turut menjadi kasar, biadab dan sebagainya.

Fenomena inilah, yang sering kita temui dalam masyarakat kita pada masa kini, misalnya jika berlaku tindakan kasar terus sahaja dibalas dengan kasar, maki hamun orang lain terus sahaja dibalas dengan maki hamun yang sama, atau lebih hebat lagi. Dengan itu terjadilah konfrontasi dan permusuhan yang membawa kepada perseteruan berpanjangan.

Di negara kita sekarang nampaknya golongan yang memahami agama sering terlibat dalam pertelingkahan dan perselisihan, walaupun tidak dinafikan bahawa hal ini berlaku terhadap semua golongan masyarakat.

Namun pergaduhan dan krisis yang berlaku di kalangan masyarakat lain tidaklah sesuatu yang amat ganjil kerana kalangan ini mungkin tidak begitu memahami nilai dan adab agama. Jadi perselisihan di kalangan orang yang memahami agama amatlah ganjil dan tidak sewajarnya berlaku.

Golongan orang yang berakhlak dan berilmu seharusnya dapat mengawal perasaan dan hati mereka walaupun mereka sering diserang dan dicela selagi serangan dan kejian itu tidak melampaui batas dan tidak menjejaskan maruah dan kehormatan diri.

Kalau orang yang berilmu dan berakhlak ini bertindak sama sahaja seperti tindakan orang yang jahil itu, maka mereka adalah termasuk dalam golongan yang sering bertindak dan berbicara secara sia-sia. Perbuatan yang sia-sia dan tidak memberi faedah ini juga sering diperingatkan dalam al-Quran supaya dijauhi oleh orang yang beriman dan berilmu.

Ayat 25 dan 26 di dalam surah al-Waqi'ah mengisahkan tentang orang yang baik di dunia, iaitu pada hari akhirat nanti mereka disifatkan seperti berikut:

Mereka tidak mendengar di dalamnya pengucapan-pengucapan yang sia-sia dan tidak (sesuatu) yang membawa kepada dosa, melainkan ucapan selamat-selamat.

Ayat 31 surah al-Naba' juga menceritakan hal yang sama dengan maksud:

Sesungguhnya orang-orang yang berbakti akan mendapat kesenangan, kebun-kebun dan anggur, dan perawan muda yang sebaya dan piala yang penuh (minuman). Tidak akan mereka mendengar padanya perkataan yang sia-sia dan tidak dusta.

Jelas di sini bahawa perubahan sikap yang perlu diambil oleh golongan mukmin yang berilmu dan beradab, ialah tidak menghiraukan komen dan pengucapan buruk oleh orang yang jahil dan bebal. Dan tidak pula menghabiskan masa yang berharga dalam perkara-perkara yang remeh, tidak berfaedah dan sia-sia.

Inilah sifat-sifat orang yang berilmu dan berakhlak yang kelihatan amat kurang bilangannya dalam masyarakat kita masa kini, dari yang tinggi hingga yang paling bawah, yang kaya dan miskin, di kota atau di desa, yang beragama atau tidak beragama.

Dalam konteks persaudaraan Islam nampaknya sikap dan sifat orang yang berilmu dan berakhlak ini amat terabai, termasuk di kalangan orang yang bergelar tokoh dan wira. Ketokohan dan kewiraan mereka kadang-kadang dilenyapkan oleh emosi dan sifat kesombongan melampau, sehingga mereka juga menjelma ke dalam masyarakat orang jahil yang disebutkan oleh Allah s.w.t sebagai orang-orang yang sering berbicara dan bertindak secara sia-sia tanpa memberi faedah.

Mereka muncul sebagai tokoh konfrontasi dan wira yang agresif yang amat popular dan dikenali umum seperti kisah Nujum Pak Belalang yang kelihatan seperti orang yang amat pintar, tetapi yang sebenarnya jahil dan tidak berilmu.

Bagaimanapun orang beginilah yang sering juga menjadi terkemuka dalam masyarakat dan mendapat kepercayaan pihak yang tertentu.

Amat baik sekali dalam tahun baru dan abad baru ini kita binakan masyarakat yang lebih komited kepada ilmu pengetahuan dan pembangunan minda yang sihat agar masyarakat kita tidak dipenuhi dengan orang yang ''jahil'' dan sering bertindak secara sia-sia, atau sebagai ahli Nujum Pak Belalang yang tidak berilmu tetapi berlagak dan ''nasib baik'' yang diperoleh menjadikannya termasyhur, sedangkan dia pada hakikatnya adalah seorang jahil. Maka pada saat ini eloklah kita mengambil sikap tidak perlulah melayan orang jahil dan tidak berilmu.

Cetak

Jaminan Makanan Untuk Keselamatan Negara

Ditulis oleh Muhammad Hisyam Bin Mohamad. Posted in Utusan Malaysia

Di dalam Surah al-Anfal ayat ke-60, Allah memperingatkan kaum Muslimin supaya sentiasa bersiap sedia dengan segala bentuk kekuatan ketenteraan bagi menghadapi ancaman musuh. Matlamat akhir arahan ini bukan untuk menegaskan bahawa agama Islam suka akan peperangan. Sebaliknya ia lebih kepada arahan berusaha untuk menimbulkan rasa kegerunan di hati pihak musuh yang mungkin memulakan melancarkan tindakan kekerasan ke atas negara Islami. Jadi melalui pembinaan kekuatan sebegini, pihak musuh tidak akan sesuka hati mengambil peluang untuk memperkotak katikkan maruah agama Islam dan seterusnya sesebuah kerajaan Islami itu dapat menjamin keselamatan dan keharmonian kehidupan penduduknya.

Walaupun kebanyakan kitab tafsir lama seperti Tafsir al-Maraghi, Tafsir al-Fakh al-Razi mahupun kitab tafsir moden seperti Tafsir al-Azhar karangan Prof. Dr. Hamka menghurai dengan panjang lebar keperluan persediaan dalam bidang ketenteraan bagi menghasilkan unsur keselamatan negara, namun dalam suasana sekarang, intipati ayat tadi - yang mengaitkan jaminan keselamatan negara dengan unsur ketenteraan - perlu dilihat melalui sudut yang lebih luas lagi.

Sekarang keselamatan negara bukan sahaja boleh diganggu gugat oleh pihak musuh luar dalam bentuk peperangan, ia juga boleh diganggu gugat oleh masalah kekurangan dan kenaikan harga bekalan makanan asasi atau food insecurity. Dalam satu sidang akhbar, Pengarah Eksekutif Program Makanan Dunia Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB), Josette Sheeran, menggunakan istilah ‘the silent tsunami' atau tsunami senyap untuk menggambarkan keadaan yang berlaku sekarang.

Istilah ini memang bertepatan kerana kekurangan dan kenaikan harga bahan makanan bukan sahaja mencetuskan masalah kelaparan dan kekurangan zat makanan, malah ia boleh menimbulkan suasana tidak aman dan keresahan di kalangan masyarakat awam. Buktinya dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini sahaja, PBB sudah mencatatkan lebih 34 buah kerajaan berhadapan dengan masalah tunjuk perasaan dan rusuhan barang makanan (food riot) di serata dunia.

Malaysia sebagai sebuah negara yang masih belum mencapai tahap sara diri pengeluaran bahan makanan bagi keperluan penduduknya tidak terkecuali daripada menerima tempias tsunami senyap ini. Walaupun kesan yang diterima oleh rakyat negara ini merupakan kesan kenaikan harga, namun jika ia tidak ditangani dengan baik oleh pihak berwajib, kita tidak boleh mengatakan bahawa rusuhan makanan sepertimana yang berlaku di Mexico, Pakistan,Yemen mahupun Indonesia tidak mungkin akan berlaku di Malaysia.

Apa yang dikatakan sebagai jaminan barangan makanan (food security) dan apakah pelaksanaan yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia untuk memastikan bekalan makanan mencukupi dan harga nya terkawal?

Bagi menjawab persoalan pertama, takrifan berkenaan jaminan barangan makanan perlu kita perhalusi. Menurut Jabatan Pertanian Amerika Syarikat [US Department of Agriculture (USDA)] jaminan makanan bagi sesebuah isi rumah bermaksud setiap ahlinya mempunyai capaian kepada barangan makanan secara mencukupi pada bila-bila masa bagi membolehkan mereka menjalani satu kehidupan secara giat dan sihat. Jaminan makanan ini merangkumi keperluan-keperluan minimum ke atas perkara-perkara berikut:

 

  1. Sumber yang tersedia dan mencukupi baik dari sudut khasiat dan keselamatan, dan
  2. Jaminan kemampuan untuk memperolehi makanan melalui cara yang yang diterima ramai (maksudnya tanpa perlu menggunakan bekalan kecemasan, mencari-cari, mencuri dan sebagainya)

Di sini kita boleh katakan jaminan barangan makanan penting bagi memastikan masyarakat memperolehi makanan asas yang berkhasiat tanpa perlu berhadapan dengan masalah kekurangan bekalan atau terpaksa membayar pada harga yang melampau.

Di Malaysia, sebelum kerajaan memperkenalkan Majlis Harga Negara dan Dasar Jaminan Makanan Negara pada awal Januari dan April 2008 yang lepas, negara sebenarnya sudah menggariskan matlamat untuk meningkatkan jaminan makanan kepada masyarakat sepuluh tahun dahulu di dalam Dasar Pertanian negara (1998-2010). N
amun begitu sejauh mana matlamat ini telah dicapai memandangkan tempoh dasar akan berakhir tidak lama lagi?

Berdasarkan kepada maklumat-maklumat data yang dimuatkan di dalam Rancangan Malaysia ke Sembilan (RMK9), tahap sara diri Malaysia bagi komoditi beras untuk 2005 berada pada tahap 72% sahaja. Manakala bagi sayur-sayuran, keluaran perikanan, daging lembu dan susu masing-masing berada pada kadar 74%, 91%, 28% dan 5% sahaja. Ini secara tak langsung menggambarkan betapa tidak terjaminnya kestabilan paras harga makanan penduduk Malaysia selain mereka juga terdedah kepada ancaman kekurangan bekalan kerana masih perlu bergantung kepada import luar.

Di Malaysia, daripada 6.38 juta hektar tanah yang digunakan untuk pertanian negara, hanya 0.452 juta hektar saja yang ditanam padi. Jika dibandingkan dengan tanaman komoditi eksport seperti kelapa sawit dan getah, angka ini sebenarnya sangat kecil kerana keluasan tanaman sawit dan getah negara pada 2005 masing-masing sebanyak 4.1 juta dan 1.25 juta hektar. Keluasan tanaman padi pada 2005 itu sebenarnya merosot jika dibandingkan dengan keluasannya pada tahun 2000 iaitu 0.478 juta hektar. Dijangkakan menjelang 2010, angka ini akan menurun kepada 0.45 juta hektar.

Tentu timbul pertanyaan di fikiran kita mengapa kita sangat maju dalam bidang pertanian kelapa sawit dan getah tetapi agak ketinggalan dalam soal pertanian makanan terutamanya dalam penghasilan padi?

Hal ini boleh diterjemahkan sebagai suatu kegagalan Dasar Pertanian Negara -walaupun ia bukanlah suatu kegagalan yang menyeluruh- yang mungkin berpunca daripada ketiadaan kesunggguhan dan perhatian yang sewajarnya daripada pihak berwajib untuk mencapai apa yang direncanakan melalui dasar yang dibuat.

Di sini pihak pembuat dasar perlu peka dalam menentukan keutamaan sesuatu dasar yang ingin dilaksanakan. Keperluan mengeluarkan bahan makanan pada tahap sara diri sepatutnya lebih diutamakan daripada menghasilkan tanaman komoditi untuk eksport.

Walaupun sawit dan getah menjana pendapatan yang banyak untuk negara mahupun kepada para peneroka, kita tidak seharusnya mengabaikan kebajikan sendiri. Jika kita mampu mengorbankan pelbagai sumber-sumber pengeluaran negara seperti kewangan, kepakaran, teknologi dan sebagainya untuk membangunkan ladang sawit dan getah negara dan seterusnya membantu negara pengimport memenuhi keperluan mereka, apa salahnya jika kita menggunakan sumber-sumber tadi juga untuk membangunkan sektor pertanian makanan bagi mencukupkan keperluan asasi masyarakat setempat.

Penulis bukan bermaksud untuk mengatakan kita perlu mengabaikan tanaman eksport. Apa yang sebenarnya ingin dinyatakan di sini ialah kita perlu meletakkan keutamaan dalam melaksanakan sesuatu itu berdasarkan kepada tingkat yang betul. Dalam penjelasan mudah faham daruriyyat, hajiyyat dan tahsinat perlu digunapakai pada setiap ketika. Jika ia dapat dilaksanakan mengikut faham ini seterusnya amatlah mudah untuk kita mencapai tujuan dan matlamat perundangan Islam (maqasid as-syariah) iaitu untuk menjaga dan memperkasakan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.

 

Cetak

Jalan pertengahan Islam

Ditulis oleh Dato' Dr Ismail bin Haji Ibrahim. Posted in Utusan Malaysia

KETIKA merasmikan satu program anjuran Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (PMUKM) pada Ahad lalu saya telah mengetengahkan satu isu kepada para mahasiswa yang menghadiri program tersebut, iaitu isu kesederhanaan atau jalan tengah yang diambil oleh Islam dalam mengatur kehidupan manusia di dunia ini.

Saya menjelaskan bahawa Islam sering memberikan ruang untuk para penganutnya memikirkan satu penyelesaian yang paling baik untuk mereka di dalam satu-satu perkara.

Umpamanya ketika al-Quran menegaskan tentang balasan kecelakaan dan neraka bagi orang yang mengumpul harta dan ''menyembahnya'' maka dalam kitab suci itu juga Allah s.w.t mengingatkan hamba-Nya supaya berusaha untuk hari akhirat tanpa melupakan pula kehidupannya di dunia ini. Untuk memahami isu ini perhatikanlah ayat-ayat yang tersebut di bawah:

Kecelakaanlah (azab yang pedih) bagi pengumpat lagi pencela, yang mengumpul harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dihumbankan ke dalam Hutamah, dan tahukah kamu apakah Hutamah itu, (iaitulah) api (yang disediakan) Allah yang dinyatakan, yang (naik menjulang) sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat di atas mereka (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang. (Al-Humazah, ayat 1-9).

Demikianlah gambaran Allah s.w.t akan kesiksaan dan balasan pedih yang akan ditimpakan ke atas orang-orang yang bertindak mengumpul harta kekayaan dan menghitung-hitungkannya serta menganggap bahawa harta benda itu sebagai satu kuasa yang dapat mengekalkannya di atas muka bumi ini. Peringatan ini sesungguhnya amat keras dan implikasinya kepada manusia amat serius, sehingga dengan itu manusia akan dapat memahami bahawa pengumpulan harta itu dan tindakan yang digambarkan oleh ayat tersebut merupakan tindakan yang membawa akibat yang amat berat kepada mereka pada hari akhirat nanti. Dengan itu secara lojiknya umat Islam tidaklah seharusnya mengumpul harta.

Namun begitu, kita yang membacanya haruslah juga melihat di dalam keseluruhan al-Quran dan ajaran Islam sendiri yang mengemukakan banyak prinsip dan asas dalam memahami ajaran Islam yang sebenarnya dalam hal ini.

Di dalam ayat-ayat yang lain di dalam al-Quran Allah s.w.t juga memberikan panduan yang banyak tentang konsep pengumpulan harta dan penggunaannya supaya manusia mendapat panduan yang cukup dalam mengumpul harta dan menggunakannya daripada hanya melihat kepada harta sebagai satu objek yang membawa ke neraka.

Allah s.w.t, memberikan panduan kepada mereka bagaimana memanfaatkan harta benda dan menjadikannya sebagai jalan mendapat ganjaran pahala dan syurga pada hari akhirat kelak.

Umpamanya Allah s.w.t berfirman di dalam surah al-Qasas ayat 77:

Dan usahakanlah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (untuk kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia.

Maksud ayat ini bahawa dalam mencari kebahagiaan di akhirat nanti, maka manusia tidaklah pula harus mengabaikan nasib dan bahagiannya untuk kehidupan di dunia ini. Maka yang memberikan kebahagiaan di dunia ini, salah satunya tentulah harta benda dan manfaatnya di dalam kehidupan. Kita dapat menyimpulkan di sini bahawa mengumpul harta bukanlah secara mutlak menjadi tegahan dan larangan daripada Allah s.w.t, tetapi pengumpulan harta yang menjadikan manusia memperhambakan dirinya kepada harta itu tanpa mengingati tugas dan kewajipannya kepada Allah itulah yang dilarang.

Sekiranya manusia mengumpul harta dan dalam masa yang sama dapat menunaikan tanggungjawab terhadap Allah mengikut lunas-lunas yang telah ditentukannya dari harta benda itu maka manusia sebenarnya telah menjalankan kerja terpuji dan bakal diberikan ganjaran baik oleh Allah s.w.t pada hari akhirat nanti. Hal ini ditegaskan juga oleh Allah s.w.t di dalam surah al-Taubah, ayat 34 yang memberi amaran kepada orang-orang yang menyimpan emas dan perak tanpa membelanjakannya kepada jalan Allah, maka mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakarkan dahi mereka dengannya, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka ''inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, dan rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Contoh yang diberikan, diatas dapat menjadi asas dan dasar yang penting bagi kaedah dan metodologi memahami ajaran Islam secara menyeluruh tanpa mentafsirkannya secara sempit dan melulu.

Manusia harus menggunakan akal fikiran dan konteks yang jelas ketika cuba memahami sesuatu dasar agama tanpa terikat dengan sikap taksub dan sempit ketika memahami ajaran daripada prinsip tertentu di dalam al-Quran.

Inilah maksud jalan pertengahan yang diambil Islam dalam mengatur kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Jalan ini kita fahami sebagai dasar kesederhanaan yang sering menjadi panduan kita ketika menguruskan kehidupan kita di dunia ini di dalam berbagai-bagai aspeknya. Ketika kita diberi amaran oleh Allah s.w.t tentang sikap permusuhan yang ditunjuk dan dilaksanakan oleh kaum Yahudi, Nasrani dan musyrikin umpamanya, maka kita juga dituntut supaya menggunakan kebijaksanaan dan bersikap lemah lembut terhadap musuh.

Demikian juga bagi isu-isu lain yang sering timbul di dalam masyarakat kita tentang memahami konsep dan dasar Islam di dalam aspek-aspek yang tertentu.

Umpamanya bagi program yang dianjurkan oleh PMUKM itu yang menekankan tentang akidah, maka saya timbulkan juga keperluan orang Islam menyepadukan komponen syariah dan akhlak di dalam kemantapan akidah umat, supaya umat yang mantap di dalam akidah juga akan mantap di dalam urusan-urusan kehidupan lainnya yang mempunyai hubungan dengan aspek ekonomi, teknologi, sosial dan sebagainya, di samping meningkatkan maruah dan moral umat Islam itu sendiri.

Oleh itu, para mahasiswa dan golongan lain haruslah memahami sesuatu isu dalam konteks ilmu pengetahuan dan dasar jalan tengah yang ditunjukkan oleh Islam.

Cetak

Jalan Penyelesaian Memperkaya Sumber Ekonomi Umat Islam

Ditulis oleh Nor Hartini binti Saari. Posted in Utusan Malaysia

Populasi umat Islam di negara kita adalah yang terbesar mencecah 61.3 peratus. Walaupun peratusannya terbesar namun kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam masih lagi kurang memberangsangkan. Ini ditambah dengan kadar kemiskinan ummah masih mencecah 5.3 peratus manakala kaum Cina misalnya hanya 0.6 peratus.

Persoalannya mengapa keadaan ini berlaku? Adakah kekayaan itu tidak diagihkan sama rata sehingga menyebabkan jurang kemiskinan dalam kalangan umat Islam makin melebar? Atau umat Islam tidak bersedia untuk mengurus sumber ekonomi dengan baik? Oleh itu, kita perlu mencari jalan penyelesaian bagaimana untuk memperkayakan umat Islam dan mencari jalan supaya umat Islam mempunyai harta yang lebih baik.

Salah satu pendekatan yang boleh dilaksanakan adalah melalui strategi mengajak golongan muda untuk mengurus ekonomi dengan baik dengan mengusahakan tanah-tanah terbiar. Di sinilah peranan golongan muda sebagai penggerak tenaga dengan memanfaatkan tanah-tanah terbiar untuk dijadikan sumber pertanian yang boleh dikomersialkan.

Cuba kita lihat berapa banyak tanah yang terbiar tidak diusahakan? Menurut portal Kementerian Pertanian dan Asas Tani, sejumlah 466,088.93 hektar tanah terbiar yang melibatkan 1,873 lokasi telah dikenal pasti di Semenanjung, Sabah dan Sarawak bagi tahun 2010. Melihat kepada keluasan tanah-tanah terbiar ini sebenarnya ia boleh diusahakan dan dimanfaatkan untuk dijadikan dusun, kebun atau kawasan pertanian utama. Dengan memanfaatkan tanah-tanah terbiar ini, pelbagai tanaman keperluan penduduk dapat ditanam seperti cili, bawang, keledek, sayur-sayuran dan sebagainya yang turut membantu ekonomi orang kampung.

Peluang ini jika diambil dan diuruskan dengan baik sudah pasti akan mendapat pulangan yang lumayan di samping dapat membantu industri pertanian negara. Apatah lagi, jika ia mampu dilaksanakan kita tidak lagi perlu bergantung harap kepada sumbangan dari negara jiran apabila negara kita sudah mempunyai hasil tanaman yang mencukupi. Bayangkan bagaimana keadaan jika tempat kita bergantung import seperti dari negara Thailand yang terus mengalami fenomena banjir besar? Pastinya kita akan menerima tempiasnya sama ada berlaku kenaikan harga atau kita tidak lagi mampu untuk memakan hasil sayur-sayuran, kekacang dan sebagainya.

Justeru, adalah lebih baik jika tanah-tanah terbiar ini dapat dimanfaatkan oleh golongan muda terutamanya untuk dijadikan hasil pertanian dan ternakan yang bukan sahaja boleh dimakan bahkan juga dapat dijadikan sumber kepada ekonomi negara.

Begitu juga dengan keadaannya di kawasan utara tanahair, terutamanya di Kedah. Dianggarkan hampir 20 peratus petani yang majoritinya beragama Islam di kawasan tersebut dibelenggu hidup di bawah paras kemiskinan. Ini adalah disebabkan gara-gara mereka sanggup memajakkan sawah padi mereka kepada pengusaha lain yang dipercayai bukan beragama Islam untuk mendapat wang dengan cepat tanpa perlu bekerja keras dan bersusah payah.

Keadaan inilah yang menyebabkan mereka terus dibelenggu kemiskinan dengan pendapatan petani yang memajakkan sawah mendapat sekitar RM333 sebulan yang mana lebih jauh dibawah paras kemiskinan. Fikirkanlah bagaimana pendapatan sebanyak itu mampu untuk menanggung perbelanjaan keluarga ditambah dengan anak yang ramai dalam keadaan ekonomi sekarang? Dengan keluasan sawah yang dimiliki sepatutnya seorang petani itu mampu memperoleh pendapatan yang lumayan sehingga mencecah lima angka untuk satu musim. Namun, disebabkan faktor keuzuran dan sudah tua mereka tidak mampu untuk mengusahakannya lagi.

Malah yang lebih menyedihkan lagi ramai golongan muda yang tidak lagi berminat untuk mengusahakan pertanian tersebut lebih-lebih lagi untuk bergelar sebagai seorang petani. Disebabkan itu jugalah ramai yang sanggup memajak sawah mereka kepada bangsa lain dalam tempoh antara lima tahun sehingga sepuluh tahun malah ada yang terjerat sehingga 15 tahun.

Masalah ini sebenarnya tidak boleh dipandang ringan kerana ia akan menyukarkan lagi hasrat kerajaan untuk membasmi kemiskinan dan transformasi meningkatkan taraf hidup petani mungkin akan mengalami kegagalan. Maka sesuatu perlu dilakukan supaya penanaman padi ini dapat diteruskan oleh umat Islam dan seterusnya menjadi sumber ekonomi negara dan dalam masa yang sama tahap kemiskinan dapat ditangani.

Dalam menangani situasi ini apakah peranan kerajaan dan sejauhmanakah pula kerajaan boleh membantu? Melihat kepada hal ini, kerajaan boleh memberikan bantuan kepada mereka yakni dengan memastikan kemudahan pinjaman kewangan dan bantuan dari segi alat-alat teknikal dapat disalurkan dengan baik.

Walaubagaimanapun, seseorang petani itu apabila sudah membuat pinjaman kewangan perlulah mengukuhkan sifat dan tanggungjawab kepada masyarakat dengan membayar balik pinjaman mereka untuk membantu petani yang lain dalam mengusahakan pertanian mereka. Tanggungjawab dan amanah yang besar ini perlu dilakukan dengan baik agar dapat membantu perniagaan yang baru pula.

Justeru dalam hal ini, umat Islam terutama golongan muda perlulah bersedia untuk menguruskan sumber kekayaan dengan baik. Walaupun mempunyai kapasiti kewangan yang mencukupi tetapi jika tidak diurus dengan teratur dan sistematik maka aset tersebut tidak dapat digunapakai dengan baik.

Oleh itu, bermula hari ini umat Islam seharusnya bersedia mengambil inisiatif memperkukuhkan keupayaan mereka dalam usaha untuk menguruskan ekonomi dengan baik di samping dapat meningkatkan daya saing bagi menghadapi cabaran-cabaran baru ekonomi yang akan datang. Ekonomi ummah yang kukuh dan mantap ini secara tidak langsung dapat menangani isu kemiskinan dalam negara dan seterusnya dapat memperkayakan umat Islam itu sendiri.
Cetak

Isu Penggunaan Kalimah Allah

Ditulis oleh Abu Bakar Bin Yang. Posted in Utusan Malaysia

Mengulas mengenai isu penggunaan kalimah Allah seperti yang digunakan oleh Herald Catholic dalam terbitan bahasa Melayunya, mungkin ada beberapa fakta menarik yang boleh dikongsi untuk renungan kita bersama.

Memang telah termaktub di antara larangan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia menerusi keputusan kabinet yang bertarikh 16 Mei 1986 bagi mana-mana agama selain Islam untuk menggunakan empat perkataan iaitu Allah, Solat, Baitullah dan Kaabah. Malah ada sesetengah negeri yang menambahkan lagi beberapa perkataan yang dianggap boleh mendatangkan kekeliruan dan bahaya kepada umat Islam apabila digunakan oleh bukan Islam. Namun yang peliknya kenapa masih lagi ada yang cuba menuntut kerajaan Malaysia untuk membenarkan mereka menggunakan kalimah Allah bagi tujuan penerbitan bahan bercetak mereka?

Mungkin kita boleh menjangkakan bahawa alasannya ialah kalimah Allah tersebut adalah kalimah terjemahan dari Bahasa Inggeris yang menggunakan kalimah God dalam Bible terbitan Bahasa Inggeris yang telah sekian lama digunakan.

Sama ada kita sedar ataupun tidak, tuntutan ini sebenarnya amat berbahaya kepada umat Islam sekiranya dibenarkan, kerana ianya lebih banyak menimbulkan kekeliruan di dalam masyarakat. Cubalah kita bayangkan kekeliruan yang akan timbul di dalam masyarakat terutamanya kepada golongan muda dan juga kepada kanak-kanak Muslim apabila terbaca iklan-iklan atau papan-papan tanda yang berbunyi "...Aku adalah anak Allah" atau "...damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Jesus Kristus" atau "...anak Allah yang hidup" yang semuanya merupakan terjemahan terus dari Bible terbitan Bahasa Inggeris. Sebenarnya banyak lagi ayat-ayat atau ungkapan-ungkapan yang diterjemahkan ini boleh mengundang kekeliruan yang akhirnya boleh membatilkan fahaman agama.

Walau bagaimanapun, bagi menyingkap kekeliruan yang telah berlaku ini, elok rasanya kita melihat kepada asal-usul bahasa kitab-kitab itu sendiri. Bagi orang Islam dan juga bukan Islam, mudah untuk difahami dan diberitahu bahawa bahasa asal al Quran adalah Bahasa Arab. Dan apakah pula bahasa yang digunakan untuk kitab Injil (Bible) dan kitab Taurat? Bagi mereka yang mengkaji sejarah, secara jujur mereka akan katakan bahasa asal untuk kitab Taurat ialah Bahasa Hebrew, dan bahasa yang digunakan untuk menulis Kitab Injil (Bible) ialah Bahasa Greek.

Sekiranya fakta penggunaan bahasa ini boleh diterima sebagai asas perbincangan, maka ulasan seterusnya selepas ini akan menjadi lebih mudah. Malah bagi orang Islam, tidak perlu untuk kita menjadi pakar tentang kitab Taurat atau Injil (Bible) untuk mengupas isu gawat yang sedang berlaku ini.

Persoalannya sekarang ialah apakah perkataan yang digunakan untuk Tuhan dalam bahasa Hebrew dalam kitab Taurat dan makna perkataan Tuhan dalam bahasa Greek untuk kitab Injil (Bible).? Sekiranya Herald Catholic boleh memahami persoalan asal bahasa ini mungkin kekeliruan penggunaan perkataan Allah tidak timbul.

Ini adalah kerana perkataan Hebrew yang membawa maksud Tuhan ialah Elohim, Eloh, El dan juga Yahweh. Ini dapat diperhatikan menerusi Perjanjian Baru, di dalam The Gospel of St. Matthew bab 27: 46 yang menyebut :

Kira-kira jam tiga berserulah Jesus dengan suara nyaring: "Eli, Eli, lama sabaktani?" (Ertinya : Tuhan-Ku, Tuhan-Ku, mengapa Engkau meninggalkan aku?")

Sementara di dalam bahasa Greek pula perkataan yang membawa maksud Tuhan ialah Theos. Sepertimana yang tertulis dalam buku-buku sejarah atau buku-buku tamadun besar dunia, orang-orang Rom menyembah Tuhan yang dikenali sebagai Hotheos. Dan sekiranya terdapat di kalangan mereka yang menyembah Tuhan yang dianggap palsu, mereka akan memanggil Tuhan tersebut sebagai Tintheos.

Jika diteliti kita akan dapati bahawa untuk kedua-dua bahasa sama ada Hebrew ataupun Greek yang dijadikan penulisan bagi kedua-dua kitab suci ini, tidak terdapat satu pun kalimah Allah digunakan.

Namun begitu ada juga di kalangan mereka yang memberi alasan bahawa penggunaan kalimah Allah ini ialah berdasarkan penggunaan kalimah Allah di dalam kitab Bible versi Bahasa Arab.

Bible versi Arab ini tidak dikenali sebagai Holy Bible tetapi lebih dikenali sebagai Kitab al-Muqaddas. Dan di dalam terjemahan Bible Melayu pula mereka menamakannya sebagai Kitab Berita Baik.

Lanjutan daripada itu juga perlu kita fahami bahawa kalimah Allah yang wujud di dalam Bible bahasa Arab tersebut adalah kerana sesetengah Kristian Arab seperti yang terdapat di Mesir, Syria, dan beberapa negara lain yang muncul sebelum kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. menerima dan meyakini faham Keesaan Tuhan. Di mana faham ini jauh berbeza dengan faham Trinity (tiga dalam satu) sepertimana doktrin kebanyakan Kristian pada hari ini.

Maka dengan itu hujah yang dijadikan sandaran untuk membenarkan mereka menggunakan kalimah Allah ini adalah tidak dapat diterima kerana golongan Kristian Trinity sendiri tidak menerima bahkan mengkafirkan golongan Kristian Unity.

Selain daripada hujah tersebut terdapat juga pandangan yang menyatakan bahawa kekeliruan tidak akan timbul jika penggunaan kalimah ini dibenarkan kerana kalimah Allah yang hendak digunakan tersebut adalah merujuk kepada terjemahan dari kalimah God dalam Bible bahasa Inggeris sedangkan kalimah Tuhan pula adalah terjemahan dari kalimah Lord.

Pandangan ini juga sebenarnya mengelirukan malah bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Bible itu sendiri. Apakah bezanya antara Allah dan Tuhan dalam agama Kristian?

Sekiranya kalimah Tuhan merujuk kepada Jesus sedangkan kalimah Allah merujuk kepada Tuhan Bapa di dalam Syurga, maka perlulah difahami dengan jelas di sini bahawa kalimah Tuhan dan Allah adalah dua perkataan yang merujuk hanya kepada Allah sahaja. Bagi membuktikan hal ini kita boleh merujuk kepada The Gospel Of St Mark 12:29 yang menyebut:

Jawab Jesus: Hukum yang terutama ialah : Dengarlah wahai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Yang Esa".

Dalam ayat ini siapakah Tuhan Yang Esa yang dimaksudkan di dalam ayat di atas? Adakah ianya merujuk kepada Jesus? Pastinya tidak! Malah kalimah Tuhan yang dimaksudkan di atas adalah merujuk kepada Allah semata-mata. Dan hal ini sekali lagi bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan bahawa kalimah Lord (Tuhan) di dalam Bible adalah merujuk kepada Jesus.

Sekiranya penghujahan ingin diteruskan lagi dengan menyatakan bahawa dalil yang paling jelas yang menunjukkan kalimah Tuhan adalah merujuk kepada Jesus dan kalimah Allah pula merujuk kepada Tuhan Bapa seperti yang sering dirujuk di dalam The Gospel Of St. Matius 16:22 yang menyebut:

Tetapi Petrus menarik Jesus ke samping dan menegur Dia, katanya: "Tuhan (Jesus), Semoga Allah (Tuhan Bapa) menjauhkan hal itu".

Sekiranya ini dijadikan hujah dan alasan, maka mereka yang berkenaan perlu menyelesaikan dahulu percanggahan yang terdapat di antara kedua ayat yang telah dinyatakan tadi. Sama ada Tuhan itu merujuk kepada Jesus sahaja ataupun juga merujuk kepada Allah.

Malah kata-kata Jesus sendiri menjelaskan keEsaan Allah sepertimana yang terdapat dalam The Gospel of St. John 20:17 yang menyebut:

Kata Jesus kepadanya: Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraKu dan katakanlah kepada mereka bahawa sekarang Aku akan pergi kepada BapaKu dan Bapamu, AllahKu dan Allahmu."


Dalam kata lain Jesus bukanlah Allah ataupun Tuhan Yang Maha Berkuasa kerana Jesus sendiri menyatakan bahawa Tuhan yang sebenar ialah Allah.

Maka jelaslah di sini bahawa kewajaran pihak kerajaan Malaysia melarang penggunaan kalimah Allah untuk digunakan oleh bukan Islam patut disokong oleh segenap masyarakat termasuk bukan Islam sendiri. Ianya adalah bertujuan untuk mengelakkan kekeliruan di kalangan masyarakat apabila kalimah yang tidak tepat digunakan oleh mereka yang mempunyai kepentingan tertentu akan mengundang padah yang akhirnya membawa kerugian kepada semua pihak. Adalah suatu yang amat malang apabila kesejahteraan hidup beragama di negara ini yang telah sekian lama bertahan atas dasar tolak ansur dan saling memahami, tiba-tiba digoncang oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab yang sengaja ingin mencetus suasana ketegangan dan huru-hara.

Statistik

203435
Hari IniHari Ini84
SemalamSemalam176
Minggu IniMinggu Ini754
Bulan IniBulan Ini3913
KeseluruhanKeseluruhan203435

Hadis Pilihan

Diriwayatkan dari (`Aisyah) r.a. : Nabi Saw. Mengirimkan domba sebagai hadyu dan di dalam kutipan hadis yang lain ia berkata… Baca lagi

Riwayat `Aisyah r.a.

MS ISO 9001:2008

SIRIM

"Memahami Islam Membina Peradaban"