Cetak

Benarkah Sikap Penentu Keseronokan Bekerja

Ditulis oleh Nor Hartini binti Saari. Posted in Utusan Malaysia

Benarkah kunci kecemerlangan dalam organisasi itu adalah keseronokan bekerja? Ini mungkin ada kebenarannya apabila gambaran keseronokan bekerja terhasil daripada sikap yang ditunjukkan oleh para pekerjanya dalam bentuk keceriaan, ketenangan, kegembiraan dan keselesaan apabila melaksanakan tugas seharian sehingga memberi kesan kepada penghasilan kerja yang berkualiti, peningkatan produktiviti dan mutu perkhidmatan yang memuaskan.

Sudah tentu keseronokan bekerja yang dicapai inilah akan menjadi nadi serta tonggak kepada kecemerlangan organisasi. Slogan 'pekerja gembira adalah pekerja yang produktif' seringkali juga dikaitkan dengan situasi di mana pekerja yang menyukai atau berasa seronok dalam kerjayanya.

Suasana kerja yang didukung oleh sikap dan nilai keseronokan bekerja mampu untuk mewujudkan amalan positif yang menjadikan kerja yang dibuat itu sebagai ibadat, komitmen yang tinggi di kalangan pekerja, dapat menyuntik semangat seharian bekerja serta sedia membantu dan bekerjasama antara majikan dan sesama pekerja. Hubungan baik ini juga mampu menatijahkan kerja secara bermuafakat dan bekerjasama. Pepatah Melayu menyebut, 'Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat'.

Pun begitu, dalam keseronokan bekerja juga jangan kita lupa nasihat-menasihati rakan sejawat dan budaya tegur menegur (budaya menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran) lakukannya secara berhikmah supaya rakan sejawatan juga dapat menerima teguran dengan baik.

Apabila para pekerja berjaya mewujudkan suasana yang seimbang, dalam kehidupan di tempat kerja secara tidak langsung ia akan memberi kesan baik juga kepada kesihatan mental dan fizikal, pekerja tidak akan berasa tertekan apatah lagi dalam memenuhi tuntutan hidup yang semakin mencabar.

Walau bagaimanapun, di sebalik keseronokan bekerja ini ada juga pekerja yang tidak selama-lamanya berada dalam keadaan seronok dalam pekerjaan mereka. Ini kerana sudah menjadi satu trend perilaku manusia tidak lekang mengalami pelbagai perasaan seperti malas, jemu, segan, bosan dan sebagainya terhadap kerja mereka.

Jika ditanya berkaitan dengan diri pekerja terhadap kerja yang dilakukan, tentu sekali ada yang menyatakan bahawa mereka sangat meminati kerja yang dilakukan. Tidak kurang juga ada yang menganggap kerja itu satu bebanan dan membosankan. Malah ada yang berfikir untuk mendapat pekerjaan yang baharu. Kesemua perkara ini adalah berkaitan dengan sikap terhadap kerja.

Barangkali perasaan ini dialami ekoran sikap terhadap pelbagai faktor dalaman dan luaran atau persekitaran organisasi. Bagi sesetengah pekerja yang telah menghabiskan setengah usianya dalam organisasi sering dapat kita lihat tiga situasi yang berbeza. Yang pertama apabila pekerja itu dapat menunjukkan prestasi yang tinggi dan nilai komitmen yang cemerlang dalam organisasi manakala kategori pekerja yang berikutnya ialah pekerja yang semakin menurun prestasi serta nilai komitmennya, manakala satu lagi kategori iaitu pekerja yang masih lagi berada pada tahap yang serupa sejak awal penglibatan sebagai pekerja.

Persoalannya mengapa keadaan ini berlaku? Barangkali sikap negatif terhadap kerja ini berpunca dari sikap pekerja itu sendiri terhadap majikan atau sikap para pekerja sesama rakan sejawatan atau pendirian mereka terhadap gaji dan imbuhan yang diberi tidak setimpal dengan kerja yang diusahakan, kebajikan terabai, penghargaan yang tidak diikhtiraf atau kemungkinan skim persaraan yang tidak menarik dan macam-macam lagi. Lazimnya sikap tersebut berkaitan dengan komponen penilaian yang boleh menggambarkan sejauh mana perasaan pekerja terhadap kerjayanya.

Hasil daripada sikap negatif ini maka akan lahirlah pekerja yang bersikap menentang dan mula berasa tidak lagi seronok untuk bertugas. Dan di sinilah menunjukkan perkaitan yang jelas tentang sikap dan perilaku. Apabila ini berlaku maka kita akan dapat melihat kesan kepada penghasilan kerja yang kadang kalanya sekadar melepaskan batuk di tangga; kerja tidak dilakukan dengan kesungguhan yang tinggi.

Walau bagaimanapun, ini tidaklah bermaksud bahawa sikap terhadap kerja adalah merupakan satu-satunya punca yang menentukan nilai keseronokan bekerja. Barangkali ada yang tidak seronok bekerja antara lain kerana faktor kesesakan; perjalanan yang terlalu panjang untuk sampai ke tempat kerja, arahan kerja tidak jelas dan di luar kemampuan, masalah kesihatan, masalah dengan rakan sejawat dan majikan, tiada jaminan kerja, dan sebagainya.

Begitu juga, kesan persekitaran kerja juga turut mengundang persepsi pekerja terhadap keseronokan di tempat kerja. Apabila persekitaran di tempat kerja tidak kondusif, sesak, gelap, dan kualiti peredaran udara yang tidak baik turut menjejaskan prestasi dan produktiviti pekerja. Malah menurut satu kajian, terdapat perkaitan antara keseronokan dan kepuasan terhadap persekitaran mampu mempengaruhi perilaku pekerja dalam organisasi dalam mewujudkan kesan terhadap hubungan sosial dan kerjasama.

Justeru, bagi mewujudkan keseronokan bekerja kita sebagai pekerja Muslim cubalah mulakan dengan memupuk nilai dan sikap keseronokan bekerja dalam diri kita terlebih dahulu. Apabila kita berjaya mencetuskan keseronokan dalam diri terhadap kerjaya kita, nescaya kegembiraan, ketenangan, keceriaan dan keselesaan juga dapat dicetuskan kepada rakan sejawat yang lain.

Kesimpulannya, memang benar sikap, tindakan dan amalan kita menjadi penentu kepada keseronokan bekerja di samping beberapa faktor persekitaran lain yang turut menyumbang kepada kecemerlangan organisasi serta mampu meletakkan pekerja maju dalam pelbagai bidang yang diceburinya.

 

 

 

 

 
Cetak

Islam Hadhari perlu difahami semua lapisan rakyat

Ditulis oleh Datuk Dr. Abdul Monir Bin Yaacob. Posted in Utusan Malaysia

Dalam era kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam telah diketengahkan. Ia dilaksanakan khususnya dalam sektor perkhidmatan awam. Berikutan dengan itu bercambahlah ceramah-ceramah diadakan di jabatan-jabatan kerajaan pada ketika itu. Ada yang mengadakan di waktu rehat dan inisiatif ini diambil oleh badan-badan kebajikan. Ada yang diadakan di sebelah pagi pada waktu pejabat. Ada juga pihak jabatan yang memasukkan nilai-nilai Islam dalam kurikulum kursus. Jelas, pelbagai pendekatan telah dibuat.

Tidak dinafikan penerapan nilai-nilai Islam telah memberi kesan yang positif kepada pegawai-pegawai sektor awam. Bagaimanapun, ada aspek yang masih perlu diberi perhatian seperti isu rasuah. Begitu juga dengan budi bahasa dalam melayani pelanggan.

Dasar Islam Hadhari yang dibawa oleh Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah menyumbang kepada kejayaan cemerlang parti pemerintah dan menambat hati rakyat.

Ada pihak yang cuba mempertikaikan Islam Hadhari seperti mana mereka mempertikaikan penerapan nilai-nilai Islam. Dalam satu majlis perjumpaan antara Perdana Menteri dengan pegawai-pegawai tinggi kerajaan yang diadakan di Kompleks Perdana Putra, beberapa pandangan telah dikemukakan, antaranya mengenai pemilihan istilah Islam Hadhari dan mengapa tidak istilah lain seperti masyarakat Islam Hadhari.

Mereka mengkritik seolah-olah istilah Islam Hadhari yang dipilih oleh Perdana Menteri tidak betul sehingga ada yang menyatakan Islam tidak perlu dikaitkan dengan `Hadhari', kerana Islam sendiri sudah lengkap sifatnya. Ia adalah satu cara hidup, tidak perlu diberi sifat demikian kerana itu boleh mengelirukan.

Antara jawapan yang diberikan oleh Abdullah ialah perkataan madani adalah biasa dan tiada kesan. Tetapi Islam Hadhari telah menarik perhatian orang ramai termasuk masyarakat antarabangsa dan mereka hendak tahu apa yang dimaksudkan dengan Islam Hadhari yang hendak dilaksanakan oleh Malaysia.

Sekarang semua orang ingin tahu apakah Islam Hadhari. Beliau sendiri telah menjelaskan Islam Hadhari dalam satu ceramah di Oxford University, England dan begitu juga apabila bertemu dengan media luar negara. Bahkan saya sendiri ada menerima pertanyaan dari BBC yang ingin tahu tentang Islam Hadhari dan kesannya kepada masyarakat.

Pada perjumpaan terbaru antara Perdana Menteri dengan pegawai-pegawai sektor awam, di Pusat Konvensyen Antarabangsa, Putrajaya, beliau ada memberi penjelasan tentang Islam Hadhari. Antara hujah yang diberikan adalah Surah An-Nisa' ayat 58 yang bermaksud:

Apabila kamu menjatuhkan hukum di antara manusia (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil.

Beliau memberi penekanan bahawa Islam tidak membezakan antara orang Islam dan bukan Islam dalam menegakkan keadilan. Mereka adalah sama. Penjelasan ini telah mendapat perhatian daripada pemimpin-pemimpin bukan Islam dan mereka menyokong dasar Islam Hadhari.

Islam Hadhari perlu dijelaskan kerana masih ramai yang kurang faham mengenainya. Sepatutnya ia difahami oleh semua lapisan rakyat supaya dapat menerima dengan baik dan hati terbuka. Berlainan daripada dasar penerapan nilai-nilai Islam, dalam Islam Hadhari diletakkan sepuluh prinsip. Prinsip-prinsip ini pula diperjelaskan satu persatu.

Oleh yang demikian adalah tidak benar anggapan yang menyatakan Islam Hadhari membawa fahaman baru bertentangan dengan Islam. Selagi asas dan fundamentalnya berteraskan kepada ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Quran dan sunah, selama itulah ia tetap utuh dan benar. Ia sama sekali tidak akan memesongkan akidah umat Islam di negara ini.

Cetak

Islam Hadhari Pendekatan Siasah

Ditulis oleh Syed Ali Tawfik al-Attas. Posted in Utusan Malaysia

Sepintas lalu saya ditanya mengenai pendekatan Islam Hadhari, dan diminta menjelaskan pendekatan tersebut agar ianya membawa kepada faham yang bermakna.

Ada pihak yang menyifatkan pendekatan tersebut sebagai merupakan pendekatan agama tanpa menghuraikan dengan jelas dan nyata unsur-unsur mahupun dalil-dalil yang membuktikan kesahihan dakwaan tersebut. Adakah pendekatan ini memenuhi syarat-syarat pentakrifan? Bagaimanakah pendekatan ini harus ditakrifkan? Sebelum menjawab soalan-soalan yang dikemukakan, adalah wajar bertanya, apakah matlamat pendekatan Islam Hadhari?

Semenjak pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kelima, yang juga pelopornya, beliau telah menjelaskan dengan terperinci mengenai matlamatnya. Maka dengan itu dapatlah dirumuskan bahawa matlamat pendekatan tersebut meliputi tiga unsur, iaitu pertama adalah supaya budaya ilmu dimartabatkan; kemudian pula menyusul unsur yang kedua, iaitu membangunkan keupayaan insan yang berlandaskan budaya ilmu yang disebut sebentar tadi. Dengan zahirnya pembangunan insan yang mengutamakan budaya ilmu maka kemajuan ekonomi, yang merupakan unsur yang ketiga, dapat dicapai. Nyata bahawa unsur yang kedua dan yang ketiga amat bergantung kepada unsur yang pertama, iaitu budaya ilmiah yang merentasi zaman dan bersifat mantiqi. Maka sekiranya ini matlamat pendekatan Islam Hadhari, apakah jalan yang menjurus kepada matlamatnya dan bagaimanakah caranya mencapai matlamat tersebut?

Sebagaimana yang disebut tadi, pencetus faham pedekatan hadhari ini ialah Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sendiri. Ianya dilancarkan seiring dengan matlamat yang dihuraikan sebentar tadi. Bagi menjawab pertanyaan berkenaan cara mencapai matlamat itu, pentadbir utama negara Malaysia telah menghuraikan pendekatan Islam Hadhari. Oleh yang demikian, boleh disimpulkan bahawa pendekatan tersebut bagaikan sebuah peta. Sekiranya peta tersebut tidak ditulis dengan jelas, ataupun ditulis menggunakan bahasa yang tiada kemampuan membawa kepada faham yang bermakna, maka matlamat itu mustahil dicapai. Sebagai contoh, sekiranya seorang membeli sesuatu mainan yang memerlukan pemasangan yang rapi. Gambar di atas kotak mainan tersebut memaparkan mainan yang terkandung di dalam. Gambar tersebut merupakan matlamat yang ingin dicapai selepas bahagian-bahagian mainan tersebut dipasang rapi. Apabila kotak mainan tersebut dibuka, ianya mengandungi bahagian-bahagian yang bernombor serta buku panduan yang menjadi rujukan utama bagi mencapai matlamatnya. Sekiranya buku panduan tersebut ditulis dalam bahasa asing yang tidak difahami, ataupun sekiranya ianya ditulis mengikut acuan yang tidak mencerminkan kenyataan, adalah mustahil matlamat tersebut tercapai. Akan tetapi, seandainya matlamat tersebut tercapai walaupun dengan buku panduan yang mencurigakan dan yang sukar difahami, ini tidak bermakna matlamat yang diinginkan tercapai secara terancang tetapi dicapai secara tidak sengaja. Jelas bahawa buku panduan yang mampu mencapai matlamat yang membawa kepada faham yang bermakna adalah sangat mustahak.

Oleh kerana pendekatan Islam Hadhari ini bagaikan sebuah peta ataupun rujukan yang memberi panduan, maka penjelasannya mesti mampu membawa kepada faham yang bermakna. Sekiranya penjelasan yang diberi membawa kepada kekeliruan dan kemerosotan, adalah mustahil matlamatnya akan tercapai. Seterusnya bagi memahami pendekatan tersebut, adalah wajar ianya dihalusi.

Berkenaan istilah ‘Islam Hadhari', tiga persoalan harus dijawab. Mampukah ianya ditakrifkan? Sekiranya tidak, mampukah ianya digambarkan dengan jelas dan nyata? Seandainya ianya mampu ditakrif dan digambarkan dengan jelas dan nyata, adakah takrifnya membawa kepada faham yang bermakna?

Faham ‘takrif' merupakan sesuatu di mana jenisnya dinyatakan bersama dengan perbezaan. Oleh yang demikian, bagi mentakrifkan istilah ‘Islam Hadhari', jenisnya merujuk kepada istilah ‘Islam', manakala perbezaanya merujuk kepada istilah ‘Hadhari'. Akan tetapi, agama Islam merupakan agama yang syumul dan kamil. Oleh yang demikian, adalah mustahil ianya dibahagikan kepada jenis mahupun perbezaan. Nyata bahawa adalah mustahil istilah tersebut berupaya ditakrifkan. Lanjutan daripada itu, sekiranya istilah ‘Islam Hadhari' itu dihalusi, maka istilah ‘Islam' merujuk kepada nama agama. Oleh kerana itu, ianya disifatkan sebagai ism manakala istilah ‘Hadhari' merujuk kepada sifat yang membezakan ism itu tadi. Akan tetapi, adalah mustahil agama Islam dibezakan, dan oleh kerana itu faham tersebut tidak mampu membawa kepada faham yang bermakna. Tasawur, ataupun kefahaman, akan membawa kepada makna sekiranya akal fikiran berupaya mengenali makna tersebut menerusi benda yang ingin difahami. Oleh kerana kita telah menunjukkan bahawa adalah mustahil istilah ‘Islam Hadhari' itu ditakrifkan dengan nyata sehingga membawa kepada faham yang bermakna, ianya bukan sesuatu kefahaman (concept). Hakikat ini jelas oleh kerana Perdana Menteri selalu merujuk kepadanya sebagai sesuatu pendekatan.

Berkenaan tohmahan bahawa pendekatan tersebut merupakan sesuatu agama baru dan mazhab baru, penjelasan menafikan teguran tersebut telah diutamakan oleh Profesor Dr. Wan Mohd. Nor Wan Daud dalam buku tulisannya berjudul Masyrakat Islam Hadhari. Secara ringkas menurut beliau, pendekatan tersebut tidak boleh disifatkan sebagai agama baru mahupun sebagai mazhab baru. Ini disebabkan faham agama dan mazhab. Sekiranya pendekatan tersebut merupakan agam baru, maka unsur akidahnya serta rukun-rukunnya wajib terkandung. Begitu juga dengan mazhab baru. Sekiranya benar pendekatan ini merupakan mazhab baru, unsur usul al-din serta rujukan alim ulamanya wajib dicerminkan. Pendekatan Islam Hadhari itu tidak melibatkan mana-mana unsur yang dihuraikan tadi, dan oleh yang demikian, adalah mustahil ianya disifatkan sebagai agama mahupun mazhab yang baru. Akan tetapi tohmahan dan teguran tersebut disebabkan penjelasan yang tidak membawa kepada faham yang bermakna tetapi sebaliknya membawa kepada kekeliruan.

Soalan seterusnya, apakah yang dimaksudkan sebagai pendekatan Islam Hadhari?

Sekiranya penjelasan yang dihuraikan difahami, maka kita mampu simpulkan bahawa apa yang dimaksudkan adalah suatu pendekatan yang mendesak masyarakat memahami dan mengenali masalah-masalah yang hadir pada zaman sekarang, dan seterusnya mencari jalan penyelesaiannya menurut rangka pandangan alam Islam. Oleh yang demikian, pendekatan tersebut sebenarnya merujuk kepada kefahaman orang Islam dan bukan kepada agama itu sendiri. Bahan-bahan yang dijadikan rujukan dan panduan termasuk al-Quran, hadis, fardu ain dan kifayah. Akan tetapi malangnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam makalah yang diterbitkan dua minggu sebelum ini (Mengubah minda Melayu, 15 April), hakikatnya hari ini sebahagian di antara mereka yang bergelar ulama sebenarnya jahil. Ada juga sebahagian yang bergelar ulama hanya berdasarkan kepada pegangan aliran siasah, ada juga yang dinobatkan oleh segelintir pemerintah dan pemimpin berdasarkan kepakaran mengampu. Maka tidak hairan sekiranya penjelasan pendekatan siasah ini mebawa kepada kekeliruan. Bukannya senang mentafsirkan ayat-ayat mutashabihat yang terkandung di dalam kitab suci al-Quran. Ianya memerlukan bukan sahaja kepakaran bahasa dan sejarah, tetapi berpandukan akal fikiran yang waras lagi mantiqi yang berupaya menjelaskan hakikat sebenar serta memahami kesimpulannya yang boleh diguna pakai bagi mengatasi sebarang kemusykilan yang melanda masyarakat zaman sekarang.

Oleh kerana pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilahirkan dan dipelopori di pentas siasah, ianya lebih merujuk kepada golongan ahli siasah zaman sekarang. Pendekatan ini menjelaskan cara pentadbiran yang adil dan beramanah, sesuatu yang amat diperlukan daripada mereka yang disanjung oleh masyarakat jelata. Bagi masyarakat jelata, sekiranya agama Islam difahami dan diamalkan mengikut matlamat pandangan alam Islam, nescaya masalah keruntuhan akhlak dan kejahilan akan dapat diatasi. Bagi mereka yang mempelopori bidang siasah, faham pendekatan Islam Hadhari yang dihuraikan sebentar tadi akan dapat mencapai matlamat yang diinginkan, dan seterusnya sepuluh prinsip yang dijelaskan oleh Perdana Menteri akan dapat dizahirkan. Penjelasan ini bertentangan dengan kebanyakan penjelasan lain yang mengutarakan sepuluh prinsip itu, seolah-olah dengan memahami serta mengamalkan sepuluh prinsip itu tadi maka suatu keadaan yang digelar Islam Hadhari akan tercapai. Dalam menjelaskan sepuluh prinsip ini, kebanyakan penjelasan tidak mengambil faham bahawa dengan benar-benar memahami serta mengamalkan prinsip yang pertama, iaitu iman dan takwa, sembilan prinsip yang seterusnya akan tercapai dengan serentak.

Lebih banyak lagi yang mampu diperjelaskan berkenaan perkara ini tetapi kebanyakannya telah pun dibincang dan dihalusi dalam buku berbahasa Inggeris saya berjudul Abdullah Ahmad Badawi: Revivalist of an Intellectual Tradition yang telah pun diterbitkan oleh Pelanduk, dan melalui karangan cetusan pemikiran Prof. Dr. Wan Mohd. Nor Wan Daud yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Sekiranya pendekatan ini benar-benar diamalkan oleh golongan ahli siasah mengikut acuan yang mampu membawa kepada faham yang bermakna, matlamat yang diinginkan mampu tercapai. Tetapi sebaliknya sekiranya pendekatan tersebut disalahtafsirkan, diputarbelitkan dan dijadikan bahan rujukan semata-mata demi kepentingan segelintir, mustahil matlamatnya mampu tercapai. Wallahualam bissawab.
Cetak

Islam Hadhari jadi pemangkin pembaharuan undang-undang

Ditulis oleh Siti Shamsiah Binti Md Supi. Posted in Utusan Malaysia

Kodifikasi undang-undang sebenarnya suatu reformasi terjemahan terhadap pemahaman umat Islam terhadap syariah. Kodifikasi mungkin diberikan dengan pelbagai istilah seperti disebut sebagai `Majallah' ketika zaman kerajaan Uthmaniah Turki atau `al-Nizam' sebagaimana yang dibentuk di Arab Saudi. Negara-negara Islam yang lain seperti Malaysia dan Pakistan mengenakan istilah akta, ordinan atau enakmen bagi maksud yang sama.

Majallah al-Ahkam al-'Adliyah adalah perintis kepada dokumentari hukum syarak. Sebelum itu dalam zaman pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, ahli fikir Islam terkenal iaitu Abdullah ibn al-Muqaffa telah menyarankan kepada khalifah agar suatu bentuk undang-undang bertulis dilaksanakan di semua mahkamah sebagai undang-undang yang mengikat. Ini disebabkan selama tempoh itu, hakim mempunyai hak untuk memilih mana-mana pendapat ulama yang relevan bagi menyelesaikan sebarang pertikaian. Apatah lagi dalam disiplin ijtihad tidak janggal bagi satu-satu permasalahan hukum menerima beberapa cadangan penyelesaian dan pendapat ulama fiqh.

Hasil daripada kesedaran inilah maka pada tahun 1293H, Majallah dapat diperkenalkan sebagai undang-undang bertulis yang dipakai di seluruh negara di bawah kerajaan Uthmaniyah. Qanun al-'Ailat pula menyusul pada tahun 1326H sebagai undang-undang keluarga yang telah dapat dikuatkuasakan.

Kodifikasi atau taqnin dianggap sebagai perkara yang harus apabila ia diqiaskan kepada ijmak sahabat dalam pengumpulan al-Quran sebagai mushaf yang tersusun. Sedangkan sebelum itu al-Quran berada dalam bentuk yang pelbagai sama ada ayat-ayat yang ditulis di pelepah tamar, kulit binatang ataupun hanya dalam bentuk hafalan sahabat-sahabat. Ia juga tidak direkodkan atau disimpan dalam satu-satu tempat yang tertentu. (Abdul Monir Yaacob, Undang-undang Pentadbiran Agama Islam: Pengkanunan, Reformasi dan Penyelarasan, Jurnal Undang-undang IKIM, Vol. 2. No. 2, Julai-Disember 1998)

Malah keharusan ini sebenarnya memberikan beberapa kelebihan dalam menjaga maslahat rakyat dan negara dan antaranya ialah kodifikasi syariah lebih menyempurnakan pembinaan fiqh Islam selain mewujudkan keseragaman dalam tindakan umat Islam tentang sesuatu hukum yang terpilih dari kalangan pendapat-pendapat fuqaha. Ringkasnya kodifikasi undang-undang di sesebuah negara merupakan mekanisme pelaksanaan undang-undang dan bersifat praktikal bagi satu-satu keadaan masyarakat dan suasana semasa. Reformasi boleh dilakukan terhadap perundangan dengan melihat keperluan maslahat masyarakat.

Apabila taklid telah menutup semangat ulama untuk berijtihad, Ibn Taimiyah telah membuka semula pemikiran ulama dari situasi yang jumud. Cita-cita beliau kemudiannya diteruskan oleh Ibn al-Qayyim dan asas perjuangan ini disambut oleh Jamaluddin al-Afghani dan seterusnya Muhammad Abduh.

Undang-undang syariah yang diamalkan di negara kita sejak zaman pemerintahan sultan Melayu memang berada dalam bentuk kodifikasi seperti Hukum Kanun Melaka. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang kita maklum kodifikasi undang-undang yang ada sekarang ini telah melalui pengalaman yang begitu panjang dan tersendiri. Meskipun berada dalam kekangan penjajahan British, pengaruh pembaharuan Islam di Mesir turut terkena tempiasnya di lain-lain negara seperti India dan Tanah Melayu pada awal abad ke-20M. Penubuhan badan-badan yang menguruskan hal ehwal agama Islam dan perundangan seperti Jabatan Agama dan Pelajaran Negeri Johor pada 1895 adalah bukti bahawa reformasi berlaku.

Kita mengamalkan sistem dualisme dalam perundangan. Dan undang-undang syariah atau sivil yang kita miliki sebenarnya telah mencakupi pelbagai sudut kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Cuma isi kandungan atau peruntukan undang-undang itu bukan satu perkara di luar kelaziman sekiranya ia menjadi pertikaian sesetengah pihak. Manakala Islam Hadhari yang diperkenalkan adalah program bagi menyempurnakan kehidupan rakyat dengan mengambil kira sepuluh prinsip tertentu sebagai landasan tujuan. Tanpa kita sedar bahawa undang-undang yang sedia ada sebenarnya telah mengambil kira prinsip-prinsip tersebut, seperti yang bersangkutan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Ilahi dengan wujudnya enakmen-enakmen negeri yang memperuntukkan kesalahan yang berhubungan dengan kesucian agama Islam dan institusinya. Prinsip Islam Hadhari mengenai pemeliharaan alam semula jadi juga sebenarnya memang boleh bersandar kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling (AKAS) 1974 agar Islam Hadhari dapat mencapai sebahagian daripada maqasid syariah. Begitu juga dengan Akta Pencegahan Rasuah sememangnya berfungsi untuk memastikan sistem pemerintahan dan pentadbiran yang adil dan beramanah.

Islam Hadhari yang digagaskan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sewajarnya menjadi penggerak dan pemangkin kepada reformasi perundangan yang melibatkan sepuluh prinsip tersebut. Rata-rata di kalangan kita melihat pelaksanaan Islam Hadhari dibuat dari aspek sosial tetapi ia akan dapat dilaksanakan dengan lebih ampuh apabila dibantu dan dilindungi dengan penguatkuasaan undang-undang.

Sekiranya pendapat ini diterima, maka apa yang perlu kita ambil perhatian terlebih dahulu adalah kandungan dan peruntukan undang-undang yang sedia ada. Setakat mana ia telah menepati falsafah Islam Hadhari terhadap aspek-aspek yang telah ditentukan? Islam Hadhari adalah gagasan untuk melakukan reformasi terhadap pemikiran bangsa. Reformasi itu perlu diterjemahkan dengan pelaksanaan pelbagai bentuk aktiviti sosial, budaya, ekonomi, politik dan perundangan yang berjaya membina bangsa Malaysia sebagai bangsa yang ampuh, berkualiti dan berperibadi.

`Islam bukan sekadar suatu agama, malah suatu cara hidup' adalah slogan yang dirintis oleh reformis Islam. Maka sudah sampai masanya melalui Islam Hadhari slogan ini direalisasikan di peringkat negara kita melalui mekanisme perundangan (sebagai salah satu mekanisme) bagi membuktikan kebenaran tentang kesempurnaan dan keindahan agama ini serta ketinggiannya yang menuntut pembinaan suatu tamadun yang unggul.

Cetak

Islam dan realiti masyarakat

Ditulis oleh Dato' Dr Ismail bin Haji Ibrahim. Posted in Utusan Malaysia

REALITI sosial, ekonomi, politik dan perkembangan semasa manusia dan alam sentiasa mendapat tempat dalam pelaksanaan Islam bermula dari zaman Rasulullah s.a.w sehingga ke hari kiamat.

Namun satu perkara yang harus diingat, bahawa mengambil kira realiti hidup, tidak semestinya membawa kepada perubahan hukum yang muktamad tentang prinsip agama.

Hukum agama tetap wujud dan sah, cuma pelaksanaannya mungkin memerlukan penelitian dan pertimbangan yang wajar.

Saya mengingati hal ini apabila sedang bertawaf di keliling Kaabah, iaitu ketika bersesak-sesak menunaikan ibadat itu dengan segala macam kerenah manusia, lelaki, perempuan, tua dan muda. Saya fikir, pihak berkuasa Arab Saudi yang mentadbir urusan ibadat ini tentu telah mengambil kira tentang keperluan hukum-hukum agama bagi umat Islam yang akan menunaikannya.

Perkara pertama yang amat tegas dijalankan oleh kerajaan Arab Saudi ialah dasar pemisahan lelaki dan perempuan di dalam semua sektor, iaitu sektor pekerjaan, pelajaran dan sebagainya.

Universiti Arab Saudi pada umumnya menempatkan pelajar-pelajar wanita secara berasingan, dan syarahan para tenaga pengajar lelaki dipancarkan ke dalam kuliah melalui peti televisyen. Perhubungan di antara pensyarah lelaki dan pelajar wanitanya dilakukan secara sidang video, supaya konsep pemisahan lelaki dan wanita ini benar-benar dilaksanakan sepenuhnya.

Berdasarkan hal ini, mungkin kita ingin bertanya, jika di dalam kelas ilmu dan pengajian pun, lelaki dan wanita dipisahkan begitu rupa, maka kenapa pula ketika bertawaf di sekeliling Kaabah dan bersa'i di antara Safa dan Marwah tidak pula dipisahkan di antara jemaah lelaki dan perempuan.

Bagaimanapun jawapan kepada persoalan ini tentulah wujud pada pihak berkuasa Arab Saudi, kerana merekalah yang membuat dasar dan keputusan ini.

Namun yang terlintas pada fikiran saya, apa yang dilakukan itu, iaitu tanpa pemisahan di antara lelaki dan perempuan ketika bertawaf dan sa'i ialah kerana mengambil kira banyak unsur yang mempunyai hubungan dengan maslahat jemaah sendiri dan juga unsur logistik yang semuanya ini merupakan realiti sosial yang harus dihadapi. Realiti jemaah yang terlalu ramai, tempat yang amat terhad, dan niat jemaah sendiri ketika mengerjakan ibadat ini, mungkin merupakan beberapa unsur yang telah diberikan perhatian serius, sehingga dalam menunaikan ibadat ini, konsep memisahkan jemaah lelaki dan wanita akan mengalami kesukaran dan masalah kepada banyak pihak, oleh itu ia tidak dijalankan.

Inilah yang saya sebutkan di atas bahawa realiti yang wujud di dalam hidup kita ini sering menjadi perkara yang seharusnya diberikan perhatian dalam mengambil pendekatan yang sewajarnya di dalam agama. Kehidupan yang sentiasa berkembang dan berubah-ubah sepatutnya dikaji dengan teliti dalam mengambil pendekatan agama.

Bagi kita orang-orang Islam dari Malaysia, ketika bertawaf maka kita juga mungkin mengalami masalah ketika mengikut mazhab Shafie, iaitu tentang hukum yang membatalkan wuduk ketika bersentuh kulit lelaki dan wanita bukan muhrim. Agak sukar sekali ketika ribuan lelaki dan wanita bukan muhrim bersesak-sesak mengerjakan tawaf, kita masih dapat menjaga diri supaya wuduk kita tidak batal.

Hal ini menjadi lebih rumit, terutamanya ketika para pengikut mazhab lain tidak pula terbatal wuduknya dengan bersentuhan kulit lelaki dan wanita bukan muhrim.

Maka realitinya sekali lagi dalam hal ini kita harus mengambil pendekatan yang lain, iaitu dengan mengikut hukuman mazhab lain umpamanya, supaya jika berlaku sentuhan kulit lelaki wanita bukan muhrim, maka wuduk kita tidak terbatal. Oleh itu untuk mengatasi kesusahan ini, para pengikut mazhab Shafie haruslah mendapatkan fatwa bagaimana hendak bertaqlid mazhab lain ketika berwuduk dan sebagainya.

Dengan itu terdapat kelonggaran untuk menghadapi keadaan dan realiti yang amat mendesak ini sehingga dengan itu kita tidak terlalu mengehadkan hukuman satu mazhab yang amat mengikat pergerakan kita. Kita tentu merasa amat sukar sekali setiap kali bersentuhan kulit lelaki dan perempuan bukan muhrim maka kita terpaksa berkejaran mencari tempat wuduk.

Allah tidak membebankan sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh orang awam sehingga amat menyusahkan mereka. Firman Allah s.w.t, ''Allah tidak membebankan sesuatu kepada seseorang, kecuali ia memberikan kemudahannya.''

Kita juga sering berdoa kepada Allah s.w.t seperti yang ditegaskan di dalam al-Quran, ''Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kami dengan apa yang tidak mampu kami tanggung''.

Dasar ini merupakan satu penjelasan dari falsafah ajaran agama kita yang perlu diberikan perhatian serius jika kita ingin menegaskan kepada dunia bahawa Islam adalah satu agama yang selama-lamanya relevan dengan peredaran masa dan peredaran dunia umumnya.

Hal ini jugalah yang dilaksanakan oleh Sayidina Umar ibn al-Khattab ketika beliau menggantungkan pelaksanaan hukuman hudud ketika umat Islam pada satu ketika dalam zaman pemerintahannya menghadapi kegawatan hidup kerana musim kemarau yang melanda mereka.

Malah Islam juga membenarkan kita makan atau minum sesuatu yang haram untuk survival kita ketika tidak ada makanan atau minuman yang halal, iaitu ketika darurat dan kecemasan.

Prinsip ini pada saya adalah merupakan prinsip yang amat luas dan universal dalam kehidupan manusia dan Islam telah pun mengambil langkah-langkah yang sewajarnya dalam mengambil kira realiti masyarakat manusia ketika melaksanakan ajarannya. Tapi dalam keadaan sekarang, termasuk yang berlaku di negara kita, saya amat ragu-ragu sekali apakah kita memberikan perhatian yang sewajarnya tentang perkara ini ketika ini berbicara tentang pelaksanaan hukum-hukum Islam.

Apakah kita benar-benar memahami realiti sosial dalam masyarakat ketika kita berbicara tentang Islam, atau hanya memahami dasar Islam dari kaca mata kurun pertengahan tanpa sebarang perubahan dalam menghadapi realiti dunia yang mulai memasuki abad dan alaf baru.

Statistik

186522
Hari IniHari Ini68
SemalamSemalam149
Minggu IniMinggu Ini781
Bulan IniBulan Ini3369
KeseluruhanKeseluruhan186522

Hadis Pilihan

Dari Ummu Salamah r.a., isteri Nabi SAW katanya Rasulullah SAW pernah bersabda tentang seorang sahaya perempuan yang tinggal di rumah… Baca lagi

Riwayat Ummu Salamah r.a

MS ISO 9001:2008

SIRIM

"Memahami Islam Membina Peradaban"