Cetak

Isu Penggunaan Kalimah Allah

Ditulis oleh Abu Bakar Bin Yang. Posted in Utusan Malaysia

Mengulas mengenai isu penggunaan kalimah Allah seperti yang digunakan oleh Herald Catholic dalam terbitan bahasa Melayunya, mungkin ada beberapa fakta menarik yang boleh dikongsi untuk renungan kita bersama.

Memang telah termaktub di antara larangan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia menerusi keputusan kabinet yang bertarikh 16 Mei 1986 bagi mana-mana agama selain Islam untuk menggunakan empat perkataan iaitu Allah, Solat, Baitullah dan Kaabah. Malah ada sesetengah negeri yang menambahkan lagi beberapa perkataan yang dianggap boleh mendatangkan kekeliruan dan bahaya kepada umat Islam apabila digunakan oleh bukan Islam. Namun yang peliknya kenapa masih lagi ada yang cuba menuntut kerajaan Malaysia untuk membenarkan mereka menggunakan kalimah Allah bagi tujuan penerbitan bahan bercetak mereka?

Mungkin kita boleh menjangkakan bahawa alasannya ialah kalimah Allah tersebut adalah kalimah terjemahan dari Bahasa Inggeris yang menggunakan kalimah God dalam Bible terbitan Bahasa Inggeris yang telah sekian lama digunakan.

Sama ada kita sedar ataupun tidak, tuntutan ini sebenarnya amat berbahaya kepada umat Islam sekiranya dibenarkan, kerana ianya lebih banyak menimbulkan kekeliruan di dalam masyarakat. Cubalah kita bayangkan kekeliruan yang akan timbul di dalam masyarakat terutamanya kepada golongan muda dan juga kepada kanak-kanak Muslim apabila terbaca iklan-iklan atau papan-papan tanda yang berbunyi "...Aku adalah anak Allah" atau "...damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Jesus Kristus" atau "...anak Allah yang hidup" yang semuanya merupakan terjemahan terus dari Bible terbitan Bahasa Inggeris. Sebenarnya banyak lagi ayat-ayat atau ungkapan-ungkapan yang diterjemahkan ini boleh mengundang kekeliruan yang akhirnya boleh membatilkan fahaman agama.

Walau bagaimanapun, bagi menyingkap kekeliruan yang telah berlaku ini, elok rasanya kita melihat kepada asal-usul bahasa kitab-kitab itu sendiri. Bagi orang Islam dan juga bukan Islam, mudah untuk difahami dan diberitahu bahawa bahasa asal al Quran adalah Bahasa Arab. Dan apakah pula bahasa yang digunakan untuk kitab Injil (Bible) dan kitab Taurat? Bagi mereka yang mengkaji sejarah, secara jujur mereka akan katakan bahasa asal untuk kitab Taurat ialah Bahasa Hebrew, dan bahasa yang digunakan untuk menulis Kitab Injil (Bible) ialah Bahasa Greek.

Sekiranya fakta penggunaan bahasa ini boleh diterima sebagai asas perbincangan, maka ulasan seterusnya selepas ini akan menjadi lebih mudah. Malah bagi orang Islam, tidak perlu untuk kita menjadi pakar tentang kitab Taurat atau Injil (Bible) untuk mengupas isu gawat yang sedang berlaku ini.

Persoalannya sekarang ialah apakah perkataan yang digunakan untuk Tuhan dalam bahasa Hebrew dalam kitab Taurat dan makna perkataan Tuhan dalam bahasa Greek untuk kitab Injil (Bible).? Sekiranya Herald Catholic boleh memahami persoalan asal bahasa ini mungkin kekeliruan penggunaan perkataan Allah tidak timbul.

Ini adalah kerana perkataan Hebrew yang membawa maksud Tuhan ialah Elohim, Eloh, El dan juga Yahweh. Ini dapat diperhatikan menerusi Perjanjian Baru, di dalam The Gospel of St. Matthew bab 27: 46 yang menyebut :

Kira-kira jam tiga berserulah Jesus dengan suara nyaring: "Eli, Eli, lama sabaktani?" (Ertinya : Tuhan-Ku, Tuhan-Ku, mengapa Engkau meninggalkan aku?")

Sementara di dalam bahasa Greek pula perkataan yang membawa maksud Tuhan ialah Theos. Sepertimana yang tertulis dalam buku-buku sejarah atau buku-buku tamadun besar dunia, orang-orang Rom menyembah Tuhan yang dikenali sebagai Hotheos. Dan sekiranya terdapat di kalangan mereka yang menyembah Tuhan yang dianggap palsu, mereka akan memanggil Tuhan tersebut sebagai Tintheos.

Jika diteliti kita akan dapati bahawa untuk kedua-dua bahasa sama ada Hebrew ataupun Greek yang dijadikan penulisan bagi kedua-dua kitab suci ini, tidak terdapat satu pun kalimah Allah digunakan.

Namun begitu ada juga di kalangan mereka yang memberi alasan bahawa penggunaan kalimah Allah ini ialah berdasarkan penggunaan kalimah Allah di dalam kitab Bible versi Bahasa Arab.

Bible versi Arab ini tidak dikenali sebagai Holy Bible tetapi lebih dikenali sebagai Kitab al-Muqaddas. Dan di dalam terjemahan Bible Melayu pula mereka menamakannya sebagai Kitab Berita Baik.

Lanjutan daripada itu juga perlu kita fahami bahawa kalimah Allah yang wujud di dalam Bible bahasa Arab tersebut adalah kerana sesetengah Kristian Arab seperti yang terdapat di Mesir, Syria, dan beberapa negara lain yang muncul sebelum kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. menerima dan meyakini faham Keesaan Tuhan. Di mana faham ini jauh berbeza dengan faham Trinity (tiga dalam satu) sepertimana doktrin kebanyakan Kristian pada hari ini.

Maka dengan itu hujah yang dijadikan sandaran untuk membenarkan mereka menggunakan kalimah Allah ini adalah tidak dapat diterima kerana golongan Kristian Trinity sendiri tidak menerima bahkan mengkafirkan golongan Kristian Unity.

Selain daripada hujah tersebut terdapat juga pandangan yang menyatakan bahawa kekeliruan tidak akan timbul jika penggunaan kalimah ini dibenarkan kerana kalimah Allah yang hendak digunakan tersebut adalah merujuk kepada terjemahan dari kalimah God dalam Bible bahasa Inggeris sedangkan kalimah Tuhan pula adalah terjemahan dari kalimah Lord.

Pandangan ini juga sebenarnya mengelirukan malah bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Bible itu sendiri. Apakah bezanya antara Allah dan Tuhan dalam agama Kristian?

Sekiranya kalimah Tuhan merujuk kepada Jesus sedangkan kalimah Allah merujuk kepada Tuhan Bapa di dalam Syurga, maka perlulah difahami dengan jelas di sini bahawa kalimah Tuhan dan Allah adalah dua perkataan yang merujuk hanya kepada Allah sahaja. Bagi membuktikan hal ini kita boleh merujuk kepada The Gospel Of St Mark 12:29 yang menyebut:

Jawab Jesus: Hukum yang terutama ialah : Dengarlah wahai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Yang Esa".

Dalam ayat ini siapakah Tuhan Yang Esa yang dimaksudkan di dalam ayat di atas? Adakah ianya merujuk kepada Jesus? Pastinya tidak! Malah kalimah Tuhan yang dimaksudkan di atas adalah merujuk kepada Allah semata-mata. Dan hal ini sekali lagi bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan bahawa kalimah Lord (Tuhan) di dalam Bible adalah merujuk kepada Jesus.

Sekiranya penghujahan ingin diteruskan lagi dengan menyatakan bahawa dalil yang paling jelas yang menunjukkan kalimah Tuhan adalah merujuk kepada Jesus dan kalimah Allah pula merujuk kepada Tuhan Bapa seperti yang sering dirujuk di dalam The Gospel Of St. Matius 16:22 yang menyebut:

Tetapi Petrus menarik Jesus ke samping dan menegur Dia, katanya: "Tuhan (Jesus), Semoga Allah (Tuhan Bapa) menjauhkan hal itu".

Sekiranya ini dijadikan hujah dan alasan, maka mereka yang berkenaan perlu menyelesaikan dahulu percanggahan yang terdapat di antara kedua ayat yang telah dinyatakan tadi. Sama ada Tuhan itu merujuk kepada Jesus sahaja ataupun juga merujuk kepada Allah.

Malah kata-kata Jesus sendiri menjelaskan keEsaan Allah sepertimana yang terdapat dalam The Gospel of St. John 20:17 yang menyebut:

Kata Jesus kepadanya: Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraKu dan katakanlah kepada mereka bahawa sekarang Aku akan pergi kepada BapaKu dan Bapamu, AllahKu dan Allahmu."


Dalam kata lain Jesus bukanlah Allah ataupun Tuhan Yang Maha Berkuasa kerana Jesus sendiri menyatakan bahawa Tuhan yang sebenar ialah Allah.

Maka jelaslah di sini bahawa kewajaran pihak kerajaan Malaysia melarang penggunaan kalimah Allah untuk digunakan oleh bukan Islam patut disokong oleh segenap masyarakat termasuk bukan Islam sendiri. Ianya adalah bertujuan untuk mengelakkan kekeliruan di kalangan masyarakat apabila kalimah yang tidak tepat digunakan oleh mereka yang mempunyai kepentingan tertentu akan mengundang padah yang akhirnya membawa kerugian kepada semua pihak. Adalah suatu yang amat malang apabila kesejahteraan hidup beragama di negara ini yang telah sekian lama bertahan atas dasar tolak ansur dan saling memahami, tiba-tiba digoncang oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab yang sengaja ingin mencetus suasana ketegangan dan huru-hara.

Cetak

Isu black metal tunjukkan kelemahan umat Islam

Ditulis oleh Dato' Dr Ismail bin Haji Ibrahim. Posted in Utusan Malaysia

MASYARAKAT Islam di negara kita sekali lagi dikejutkan dengan berita penyelewengan moral dan gejala keruntuhan nilai yang amat serius dengan kemunculan golongan pelajar antiagama dan ketuhanan.
Malah kali ini kemelut itu menjadi amat serius kerana ia melibatkan akidah dan keimanan kepada Allah s.w.t. Kumpulan yang bergelar black metal ini mempunyai acara kerja yang tidak pernah tergambar di dalam pemikiran kita selama ini.

Yang mungkin diketahui selama ini bahawa black metal adalah sesuatu yang mempunyai kaitan dengan muzik rancak dan tarian kegila-gilaan oleh anak-anak muda untuk melepaskan ketegangan dan perasaan boring di kalangan mereka.

Kita tidak tahu bahawa selama ini aktiviti itu seterusnya menjelma dalam kumpulan black metal yang menyentuh penyelewengan akidah dan iman.

Kalau benar apa yang diberitakan tentang kumpulan ini, maka nampaknya mereka mempunyai ahli-ahli yang tetap dan sedang aktif bagi mendapatkan ahli-ahli baru.

Ahli-ahli baru ini pula seharusnya melalui beberapa acara sebelum memasuki kumpulan tersebut, maka dalam proses inilah agaknya mereka seharusnya meminum darah kambing dan acara lain untuk menguji kesetiaan mereka.

Mungkin juga seperti yang diberitakan bahawa mereka yang menyertai kumpulan ini yang terdiri daripada kalangan anak muda Islam merasakan mereka sedang berjihad menentang agama lain, iaitu dalam lambang mereka bahawa kumpulan ini adalah anti-Kristian.

Pelajar-pelajar Islam diberikan gambaran bahawa mereka sedang berjihad menentang Kristian. Pada hal falsafah aktiviti kumpulan ini sebenarnya tidaklah membawa konsep tersebut.

Saya mendengar beberapa penjelasan yang menyebut bahawa gerakan anti-Kristian ini adalah gerakan umum menentang Tuhan, apa sahaja bentuk Tuhan di dalam sebarang agama. Sebab itulah mereka bertindak memuja syaitan, kerana syaitan melambangkan penentangan terhadap Tuhan.

Dalam Islam iblis itulah makhluk yang menentang Tuhan. Tegasnya gerakan ini adalah gerakan menentang Tuhan dan hal ini membawa kepada perbuatan memijak kitab suci al-Quran oleh mereka yang terlalu fanatik dengan kumpulan ini.

Malah mengikut maklumat yang disebarkan, bahawa kumpulan ini bukan hanya menghina al-Quran malah telah mengambil tindakan yang sama terhadap kitab-kitab suci agama lain.

Bagaimanapun saya tidaklah dapat mengesahkan maklumat ini sama ada betul keseluruhannya atau pun tidak.

Namun peristiwa ini amat berbahaya dan amatlah mengejutkan kita, terutamanya orang Melayu yang keseluruhannya beragama Islam dan ianya berlaku ketika umat keseluruhannya sedang mengalami proses penghayatan nilai-nilai Islam dan menyaksikan era kebangkitan Islam yang pesat di mana umat Islam berlumba-lumba untuk memahkotakan Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap.

Dalam proses pembangunan Islam yang pesat ini, salah satu bidang yang ditekankan ialah pendidikan agama.

Kita bertuah kerana perlembagaan negara melindungi dan mendaulatkan Islam sebagai agama negara, maka semua aktiviti pendidikan agama dapat dijalankan dengan baik.

Maka dalam hal inilah kita telah menyaksikan bagaimana sistem dan kurikulum pendidikan agama telah mengalami banyak perubahan, dengan penambahan tenaga pengajar yang berkelayakan dan berkemampuan tinggi dalam bidang agama.

Selain daripada itu buku-buku teks agama telah diterbitkan dengan banyaknya, termasuk buku-buku rujukan dalam bidang agama.

Maka menyedari akan hal ini kita menjadi bertambah terkejut dengan perkembangan yang berlaku tentang keruntuhan moral yang melibatkan pencemaran akidah di kalangan pelajar-pelajar sekolah yang menyertai kumpulan Black Metal, termasuk pelajar-pelajar sekolah agama.

Kita tertanya-tanya apakah pelajaran agama yang mereka pelajari itu tidak sedikit pun memberi kesan ke arah penghayatannya di dalam kehidupan mereka?

Apakah pelajaran tentang rukun Islam dan rukun iman yang mereka pelajari itu tidak begitu teguh untuk menentang cabaran yang boleh menggoyangkan akidah dan iman mereka? Di manakah hilangnya pelajaran mereka yang telah disampaikan oleh guru-guru mereka yang berkemampuan dan berkelayakan itu?

Saya memang sedar bahawa semasa zaman saya dahulu, guru-guru agama saya hanya pandai membaca mukadam dan Quran sahaja, serta sedikit-sedikit ilmu tajwid dan ibadah, tetapi pada waktu itu iman kami nampaknya amat kuat.

Tetapi sekarang ini keadaan telah berubah, cara mengajar, pendekatan kejiwaan oleh para tenaga pengajar, ditambah pula oleh segala kemudahan sekolah, latihan guru, penyusunan buku teks yang baik, semuanya telah mencapai tahap yang tinggi. Jadi di manakah salahnya keadaan sekarang ini, termasuk proses pendidikan di sekolah agama?

Saya gembira juga mendengar bahawa dalam isu ini pihak Majlis Agama Islam Negeri telah pun menjalankan kajiannya sejak sekian lama dan telah mengetahui modus operandi gerakan ini.

Mereka memahami aktiviti kumpulan tersebut, sumpah dan sebagainya yang diamalkan sekian lama. Saya rasa apabila masalah ini telah diketahui oleh pihak yang berkuasa agama, maka agak mudahlah kejadian ini dicari penyelesaiannya dan merancang langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya al ini tidak berpanjangan sehingga melibatkan masyarakat Islam yang lebih luas lagi.

Cuma yang menjadi kehairanan saya, kenapakah baru sekarang hal ini diketahui masyarakat. Kenapa media nampaknya telah mendahului pihak berkuasa agama dalam menonjolkan perkara ini secara besar-besaran sehingga menimbulkan gelombang kekecohan yang besar di dalam negara kita, khususnya orang-orang Islam?�

Namun apa pun yang terjadi, maka sekarang ini telah sampailah masanya bagi masyarakat Islam keseluruhannya berusaha mencari jalan untuk mencerminkan diri sendiri dan mencuba untuk memperbaiki mana-mana yang salah dan memperkemaskan mana-mana yang longgar di dalam diri masing-masing.

Kita perlu melakukan koreksi diri dengan penuh ikhlas dan jujur. Oleh itu saya merasakan bahawa hal ini mempunyai hikmah yang besar kepada masyarakat Islam di negara kita. Loceng jam telah bersuara dengan nyaringnya bagi menyedarkan kita daripada tidur nyenyak supaya segera bangun melakukan sesuatu untuk kepentingan anak cucu kita pada masa yang akan datang.

Orang Melayu tidak seharusnya sibuk dengan isu sampingan yang telah banyak menghabiskan masa kita sekian lama.

Masalah politiking sempit, siapa ke syurga atau ke neraka, nama asal penganut Islam perlu ditukar atau tidak, dan berbagai-bagai persoalan seperti ini telah banyak memakan masa kita dan sekiranya dibangkitkan lagi, maka ianya tidak akan habis-habis sehingga ke hari kiamat.

Sekarang cubalah setiap orang Islam bertanyakan diri sendiri apakah hubungannya dengan masalah yang dihadapi tentang penyelewengan akidah dan moral ini.

Apakah peranan masing-masing untuk mengatasi masalah ini atas sifat individu, keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, pemimpin kaum dan sebagainya ? Ataupun isu ini juga harus dipolitikkan?

Cetak

Islam tuntut umatnya cergas dalam ekonomi

Ditulis oleh Mazilan Bin Musa. Posted in Utusan Malaysia

Jika diteliti, kedudukan ekonomi umat Islam di dunia hari ini secara keseluruhannya sangat menyedihkan berbanding pencapaian ekonomi penganut agama lain, seperti Kristian dan Yahudi.
Realiti ini sangat bertentangan dengan falsafah yang dipelopori oleh Islam itu sendiri. Islam sentiasa menggalakkan umatnya untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka tetapi mesti dalam batasan shariah yang dibenarkan. Pada hemat saya, kedaifan ekonomi umat Islam berpunca daripada kegagalan mereka menghayati Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap lagi sempurna.

Sebagai umat Islam kita tidak perlu menjadi miskin semata-mata untuk memberikan tumpuan kepada ibadah serta mendapatkan keredhaan Allah s.w.t.. Definisi ibadah itu sangat luas. Perlu difahami bahawa mencari pendapatan untuk menyara keluarga dan memberi pendidikan sempurna kepada anak-anak merupakan satu ibadah yang sangat dituntut oleh Islam daripada setiap umatnya.

Rasulullah s.a.w. juga ada bersabda di dalam sebuah hadis yang berbunyi, Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang bekerja dan berusaha. Barang siapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah. (Hadis Riwayat Ahmad).

Dalam sebuah hadis lain pula baginda bersabda, Sesungguhnya Ruhul Qudus (Malaikat Jibril) membisikkan dalam benakku bahawa jiwa tidak akan mati sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. Kerana itu hendakalah kamu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencarianmu. Apabila datangnya rezeki itu terlambat, janganlah kamu memburunya dengan jalan bermaksiat kepada Allah kerana apa yang ada di sisi Allah hanya boleh diraih dengan ketaatan kepadanya. (Hadis Riwayat Abu Dzar dan Al-Hakim).

Umat Islam hari ini memang memerlukan kemantapan ekonomi untuk meneruskan kehidupan serta menjalankan tanggung jawab mereka sebagai Muslimin/Muslimat yang baik. Ini memang ada dinyatakan sendiri oleh Rasulullah s.a.w.: Pada akhir zaman kelak manusia harus menyediakan harta untuk menegakkan urusan agama dan urusaan dunianya. (Hadis Riwayat Al-Thabrani). Ini sudah jelas kita lihat hari ini.

Untuk menunaikan ibadah haji, umpamanya, kita memerlukan sekitar RM10,000. Bagaimana pula agaknya sepuluh tahun akan datang? Faktor ekonomi ini sebenarnya mempunyai kesan yang mendalam di dalam kehidupan umat Islam. Rasulullah s.a.w. ada bersabda, Harta kekayaan adalah sebaik-baik penolong bagi pemeliharaan ketakwaan kepada Allah. (Hadis Riwayat Ad-Dailami).

Kita di Malaysia patut bersyukur kerana dilimpahkan rahmat yang secukupnya sehingga kita boleh menjalani kehidupan dengan agak selesa. Di sesetengah negara (tidak perlu disebutkan negara mana) umat Islamnya tidak begitu bernasib baik seperti kita.

Terdapat segelintir umat Islam yang meninggalkan agama mereka semata-mata kerana kesempitan hidup yang dilalui. Alasan mereka, semasa kehidupan mereka dalam kesempitan hanya jiran bukan Islam sahaja yang mampu menghulurkan bantuan.

Jiran-jiran Islam mereka pun tidak mampu berbuat apa-apa kerana secara kolektif mereka semuanya dhaif dibelenggu oleh kemiskinan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w., Kesengsaraan yang paling sengsara ialah miskin di dunia dan diseksa di akhirat. (Hadis Riwayat Al-Thabrani dan Al-Shihaab).

Kita mesti akui bahawa cara terbaik untuk meningkatkan penguasaan ekonomi orang Islam adalah melalui perniagaan. Ini memang dinyatakan sendiri oleh Nabi Muhammad s.a.w. di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ahmad. Mata pencarian yang paling afdal adalah berniaga dengan penuh kebajikan dan dari hasil usaha tangan. Di dalam sebuah hadis lain, Rasulullah s.a.w. bersabda, Sembilan per sepuluh punca rezeki itu adalah dalam bidang perniagaan.

Dalam menggalakkan umat Islam berniaga, Allah s.w.t. berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi, dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. (al-Nisa:29). Ayat di atas dengan sendirinya telah menerangkan batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh setiap Muslim dalam mencari kekayaan di dunia ini.

Namun begitu, dalam konteks dunia moden hari ini, peningkatan ekonomi tidak semestinya berlaku melalui kegiatan perniagaan sahaja. Kebanyakan pekerjaan bergaji yang memerlukan kepakaran serta kemahiran tinggi juga mampu meningkatkan taraf ekonomi seseorang atau sesuatu keluarga.

Oleh itu, disamping menceburi perniagaan, umat Islam juga perlu menguasai ilmu serta kepakaran tertentu seperti kedoktoran, kejuruteraan, perakaunan, kewangan, pelaburan dan sebagainya. Dalam dunia hari ini, kita masih boleh meningkatkan ekonomi diri sendiri di samping menyumbang kepada pembangunan ekonomi umat Islam.

Cetak

Islam menentang perhambaan

Ditulis oleh Dato' Dr Ismail bin Haji Ibrahim. Posted in Utusan Malaysia

Sejak awal lagi Islam menentang perhambaan sesama manusia dan telah mempunyai banyak agenda untuk menghapuskan perhambaan di kalangan umat manusia.

Perhambaan dalam pengertian klasik hampir tidak wujud lagi di kalangan umat manusia, kerana perhambaan itu telah digantikan dengan perhambaan bentuk baru yang lahir dalam berbagai-bagai cara penindasan di antara penjajah dengan negara atau rakyat yang dijajah. Penjajah akan mengaut kekayaan negara yang dijajah untuk kepentingannya, atau menafikan hak rakyat yang dijajah dengan berbagai-bagai cara, sama ada secara langsung atau tidak langsung, disedari atau tidak disedari.

Penjajahan inilah yang telah menguasai banyak negara dalam dunia moden oleh negara-negara penjajah yang lebih maju ilmu pengetahuannya, dan yang menjadi mangsanya ialah negara-negara mundur yang ketinggalan jauh di belakang dalam bidang ilmu pengetahuan dan pemikiran. Malahan setelah mencapai kemerdekaan dalam bidang politik dan fizikal sekalipun, banyak negara masih tidak merdeka dan tidak bebas dari segi penjajahan mental dan pemikirannya.

Mereka masih tidak dapat melepaskan pergantungannya kepada penjajah dalam bidang pertahanan, ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan, ataupun masih memohon bantuan dan pertolongan dalam menjalankan pentadbiran negara sendiri.

Penjajahan dalam sebarang bentuk ini adalah ditentang oleh Islam. Sikap dan pendirian orang yang beriman tidak gentar atau takut kepada ancaman orang lain kerana tempat bergantungnya ialah Allah s.w.t.

Semangat ini seharusnya menjadi pendorong kepada negara-negara Islam yang keseluruhannya telah bebas daripada penjajahan untuk memajukan diri mereka dalam berbagai-bagai bidang kehidupan di dunia dan akhirat. Perpecahan yang berlaku di dunia Islam pada hari ini merupakan satu kesan penjajahan yang masih membelenggu pemikiran dan pentadbiran negara-negara Islam.

Negara-negara Islam hingga ke saat ini masih mengalami banyak masalah dan krisis, mengalami krisis pemikiran, krisis keyakinan, tidak dapat bersaing dengan dunia moden yang telah maju dalam bidang teknologi, ekonomi dan ilmu pengetahuan umumnya.

Maka dalam menyambut empat puluh empat tahun kemerdekaan negara kita, kita perlulah menoleh ke belakang untuk melihat sejauh manakah kita telah dapat mengisikan kemerdekaan negara dan melepaskan diri daripada penjajahan dalam berbagai-bagai aspek.

Tidak syak lagi bahawa kemerdekaan menurut pandangan agama kita ialah melepaskan diri daripada perhambaan ilmu pengetahuan, kebendaan atau ekonomi dan jati diri sendiri sebagai umat yang terbaik dikeluarkan untuk seluruh alam. Kemerdekaan juga merupakan bebas untuk menyembah Allah s.w.t. tanpa diganggu gugat dan bebas untuk menegakkan agama Allah di negara kita tanpa menganggu kebebasan orang lain untuk mengamalkan agama mereka.

Bagaimanapun, segala kemajuan yang telah dicapai tidak seharusnya memberikan kepuasan yang sebenarnya kepada kita, sehingga kita merasakan bahawa segala-galanya telah kita lakukan untuk agama. Atau kita merasa amat berpuas hati dengan segala pencapaian kita, sehingga dengan itu kita hanya akan berbangga dengan apa yang telah dicapai tanpa berusaha selanjutnya untuk pencapaian yang lebih lagi, terutamanya dalam mentadbir dan mendidik cara berfikir generasi muda dalam memahami agamanya secara yang lebih menyeluruh dan global.

Hal ini memerlukan penyemakan semula sistem pendidikan dan latihan di institusi pengajian formal dari peringkat rendah hingga ke peringkat tinggi, maktab perguruan, institut latihan pegawai awam dan agama, polis, tentera dan pihak profesional dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengatasi krisis berfikir dan persepsi salah tentang Islam sehingga umat Islam pada masa kini nampaknya lebih banyak melihat Islam sebagai syiar dan slogan, atau gambaran umum yang tidak diketahui bagaimanakah isi sebenarnya agama Islam ini.

Kesilapan memahami konsep Islam secara global inilah yang menjadikan umat Islam mengalami sindrom kejahilan tentang agamanya, dan mereka teraba-raba mencari makna Islam itu sendiri, seperti orang buta yang mencari-cari hakikat seekor gajah dengan hanya meraba-raba bahagian tertentu sahaja daripada badan gajah yang besar itu. Akhirnya masing-masing akan membuat pentafsirannya sendiri sehingga banyak yang akan bersikap terlalu radikal dan melampau, yang lebih cenderung kepada kefahaman secara simbolik atau slogan, sehingga hal ini menjadi gejala yang amat berbahaya dalam membentuk sikap dan mind set umat yang malang ini.

Bagi umat Islam yang bersikap demikian, maka mereka mungkin tidak akan menghiraukan kemajuan negara dalam bidang teknologi atau ekonomi, kerana kemajuan itu bagi mereka hanyalah satu usaha dunia yang tidak memberi erti apa-apa kepada peningkatan syiar Islam. Mereka mungkin mempunyai tafsiran sendiri tentang keengganan negara untuk mengambil pinjaman dari Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) atau Bank Dunia. Bagi kalangan yang mempunyai kefahaman yang luas tentang dasar Islam pula, maka penolakan dana IMF dan bank dunia itu merupakan satu lencongan daripada perangkap sistem ekonomi Barat dan kapitalis yang mengasaskan ekonomi mereka atas dasar riba dan penindasan yang diharamkan Islam.

Umat Islam seharusnya mentafsirkan dasar perhambaan bentuk baru ini dari sudut pandangan Islam sendiri yang mengharamkan riba dan memerintahkan umatnya melepaskan diri daripada riba, bukan hanya dalam berslogan dan beretorika, tetapi dalam amalan dan perbuatan.

Inilah satu contoh yang nyata bagaimanakah umat Islam seharusnya memahami agamanya secara holistik dan menyeluruh, secara syumul dan global supaya fikiran dan fahamannya menjadi benar-benar bebas dan merdeka. Merdeka maknanya tidak tunduk dan sujud kepada syaitan dan iblis, manakala syaitan dan iblis itu sering menjelma di dalam seribu wajah yang dapat mengabui mata kita semua.

Semoga semakin lama kita berjalan meninggalkan detik waktu kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, maka kita akan menjadi umat yang berbeza daripada umat Islam lain yang amat ketinggalan zaman. Kita mestilah menjadi umat yang berbeza, tanpa mengabaikan prinsip dan dasar agama.

Cetak

Islam mampu hadapi globalisasi

Ditulis oleh Dato' Dr Ismail bin Haji Ibrahim. Posted in Utusan Malaysia

MENJADI umat global yang bertaraf dunia dan dapat memainkan peranan menerajui kemajuan universal adalah sesuatu yang seharusnya dimainkan oleh umat Islam. Maka istilah global di sini perlulah dianalisis dengan teliti untuk kita meninjau dan mencari jawapan bagaimanakah umat Islam dapat menjadi umat global.
Namun yang menjadi persoalan dalam seminar IKIM pada 27 dan 28 Mac yang lalu ialah impak globalisasi ke atas kehidupan sosial dan budaya yang perlu ditinjau dari perspektif Islam dan bagaimanakah Islam memberikan responsnya terhadap isu ini.

Antara persoalan yang ditimbulkan dalam seminar tersebut ialah perbicaraan mengenai model dan mekanisme globalisasi, seperti penglibatan proses globalisasi dengan penjajahan baru, proses pembaratan tanpa memberikan perhitungan kepada nilai dan etika tempatan, penindasan terhadap negara miskin dan yang sedang membangun, monopoli media Barat secara berterusan ke atas dunia ketiga, dasar teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang sering mengancam ideologi dan akidah agama, juga membawa kepada berleluasanya unsur-unsur lucah dan penyelewengan moral, malah simbol-simbol kebaratan dan luaran yang menjajah minda dan pemikiran generasi baru, termasuk anak patung Barbie dan Pokemon yang telah diharamkan oleh kerajaan Arab Saudi baru-baru ini!

Isu proses perbaratan dan penjajahan negara dan minda telah berjalan sekian lama dan membawa hasil yang amat baik bagi penjajah dari segi mengaut kekayaan kebendaan dan peninggalan minda penjajah di dalam kepala para pemimpin yang lebih cenderung menjelma di dalam negara merdeka sebagai pejuang, tetapi sebenarnya lebih berbentuk boneka kepada bekas penjajah. Minda dan rohnya tetap dikuasai oleh program penjajah, walaupun ia berada dan hidup di dalam negaranya yang telah mencapai kemerdekaan.

Pada satu sudut yang lain negara-negara membangun, rata-ratanya menjadi mangsa globalisasi dalam bentuk penjajahan baru akibat daripada perniagaan mata wang dan perubahan angka tertentu yang dimasukkan di dalam komputer di bilik-bilik transaksi perniagaan mata wang yang hanya mengambil masa beberapa minit sahaja untuk mengkucar-kacirkan bursa saham dan menjatuhkan nilai mata wang negara yang tertentu.

Seorang pemain yang menguasai perdagangan mata wang ini bagi seluruh dunia sudah memadai untuk memiskinkan banyak negara dan menjatuhkannya kembali ke tahap berpuluh-puluh tahun ke belakang serta merosakkan pembangunan ekonominya yang dibina sekian lama ke tahap sebelum krisis yang dihadapinya.

Satu perkara yang harus disedari bahawa bilangan umat Islam pada masa ini telah melebihi satu bilion jiwa iaitu kira-kira dua puluh peratus daripada seluruh penduduk dunia. Dari segi politik, semua negara Islam telah mencapai kemerdekaan, dan lebih satu bilion jiwa umat Islam itu adalah hidup di dalam negara mereka yang merdeka. Menurut kajian yang dijalankan, 54 peratus produk petrol dunia adalah dimiliki oleh negara-negara Islam, satu kekayaan yang dikurniakan Allah s.w.t kepada orang Islam.

Tetapi daripada jumlah satu bilion umat Islam dengan penguasaan terbesar ke atas petrol dunia, satu tragedi sedih telah melanda umat kita iaitu dengan terdapatnya lebih daripada 600 juta umat Islam masih hidup di bawah tahap kemiskinan. Imej dan wajah malang inilah yang sering muncul di dalam media cetak dan elektronik yang tergambar dalam bentuk bangkai bernyawa, perut kanak-kanak yang buncit dan keadaan fizikalnya yang terlalu lemah walaupun hanya untuk menghalau lalat yang menghurunginya.

Di samping itu terdapat banyak negara Islam yang masih terperangkap dalam hutang yang amat banyak, yang merupakan perangkap yang menjerat mereka untuk kembali tunduk di bawah kekuasaan negara kaya dan badan antarabangsa yang akan mengheret mereka kembali kepada penjajahan berbentuk baru sebagai satu proses globalisasi yang dibicarakan itu.

Terdapat negara Islam yang jumlah hutangnya melebihi satu pertiga daripada kadar pendapatan kasar nasional mereka. Hutang berlipat ganda inilah yang akan mengheret mereka ke lubang kehancuran yang dilakarkan oleh proses penjajahan semula dalam bentuk globalisasi ciptaan Barat.

Ringkasnya, negara miskin akan menjadi lebih miskin dan akan dibeli dengan mudahnya oleh negara-negara maju jika rakyatnya tidak berhati-hati dan mudah terperangkap dalam gula mainan Eropah dan Amerika. Ketika negara membangun dan miskin bertarung untuk melepaskan diri daripada perangkap kemiskinan dan kepapaan, maka negara-negara Barat menjadi bertambah kaya seperti yang dapat dilihat daripada perbelanjaan orang-orang Eropah dan Amerika masa kini yang mengikut satu kajian, bahawa mereka membelanjakan kira-kira RM64.6 bilion hanya untuk membeli makanan binatang pemeliharaan mereka di rumah seperti makanan anjing, kucing, katak, arnab dan sebagainya yang menjadi binatang kesayangan, teman bercakap, dibelai di atas katil dan sebagainya.

Mengikut laporan Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP) jumlah sebesar yang dibelanjakan untuk makanan binatang peliharaan di rumah itu telah melebihi kos untuk memberi makan kepada lebih empat setengah juta orang di negara-negara membangun. Ini kerana kos untuk memberi makan kepada jumlah manusia sebesar ini hanya memakan belanja kira-kira RM49.4 bilion sahaja! Dalam keadaan ini haiwan peliharaan di Barat lebih tinggi nilai dan layanannya dibandingkan dengan jutaan umat manusia di negara miskin.

Mereka di negara maju sebenarnya sedang mengkucar-kacirkan negara membangun dengan mekanisme yang mudah, iaitu dengan meletakkan syarat ketat dalam perdagangan seperti membeli bahan komoditi dengan harga yang murah dan memaksa kita membeli produk industri mereka, termasuk teknologi, dengan harga yang mahal. Malahan satu taktik yang amat berkesan yang sedang dilakukan oleh bekas tuan-tuan kita itu ialah memecahbelahkan perpaduan rakyat negara-negara membangun supaya negara-negara tersebut terjebak dalam pertelagahan yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan politik, dan konflik puak dan golongan rakyat yang kadang-kadang berpunca daripada berbagai-bagai isu yang mereka sendiri tidak memahaminya.

Jadi, nampaknya isu globalisasi memerlukan respons yang berbagai-bagai dari dunia ketiga, termasuk dunia Islam yang banyak menghadapi masalah dan ujian. Masyarakat Islam agak berbeza dengan masyarakat manusia lain kerana orang-orang Islam telah melalui zaman tamadun yang dikongsi bersama dalam nilai dan ilmu pengetahuan. Orang Islam juga berkongsi keimanan dan kesatuan syariah yang dengan sendirinya membentuk masyarakat global Islam itu sendiri. Pengalaman dan pelaksanaan konsep persaudaraan Islam yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah s.a.w dalam bentuk muakhat antara golongan Ansar dan Muhajirin, kesatuan kiblat, kitab suci al-Quran, ketauhidan, dan sistem peribadatan umpamanya juga melibatkan persefahaman sejagat yang membentuk masyarakat global umat Islam.

Proses masyarakat global ini sendiri menghadapi masalah di dunia Islam, maka bagaimanakah gerangannya masyarakat Islam akan memberikan responsnya kepada proses globalisasi yang dianggap sebagai peluang dan cabaran itu? Apakah globalisasi bagi kita hanya dalam membicarakan anak patung Barbie atau watak Pokemon, sedangkan anak-anak dan orang dewasa Islam terpaksa tidur dengan perut kosong, dan dengan tangan kaki yang lemah, tidak terangkat walaupun hanya untuk menghalau lalat yang menghurung mukanya? Ketika keadaan ini berlaku, apakah mereka akan diceramahkan tentang moral, etika, budaya, malah agama?

Persoalan begini perlu dijawab dan dipecahkan oleh umat Islam seluruhnya secara sejagat dan global.

Statistik

199597
Hari IniHari Ini75
SemalamSemalam150
Minggu IniMinggu Ini881
Bulan IniBulan Ini75
KeseluruhanKeseluruhan199597

Hadis Pilihan

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w pernah bersabda, "Ahli warisku tidak akan menerima satu dinar atau satu dirham pun… Baca lagi

Riwayat Abu Hurairah r.a

MS ISO 9001:2008

SIRIM

"Memahami Islam Membina Peradaban"