Cetak

Dunia Islam dan Kegersangan Ilmu

Ditulis oleh Azrina Binti Sobian. Posted in Utusan Malaysia

Hari ini 13 November 2006, penulis terbaca satu maqalah tulisan Riaz Hassan, seorang professor daripada Universiti Flinders, Australia. Maqalah di dalam akhbar berbahasa Inggeris tempatan itu di tempatkan di dalam satu ruang (column) yang kecil tetapi cukup menarik perhatian penulis. Bukan sahaja perhatian, maqalah tersebut turut menimbulkan banyak persoalan di hati penulis.

 

Artikel bertajuk "Today's Islamic World Risks Intellectual Stagnation" antara lainnya membicarakan tentang dunia Islam yang kini berhadapan dengan ancaman kebekuan ilmiah. Hal ini dirujuk berdasarkan kedudukan corot universiti-universiti di negara Islam berbanding negara-negara bukan Islam yang telah dikeluarkan oleh Times Higher Education Supplement (THES).

 

Memetik tulisan Prof. Riaz, "Amerika Syarikat dengan hanya 5% penduduk dunia mempunyai 54 atau 27% daripada 200 universiti terbaik dunia. Manakala di kalangan 46 negara yang kebanyakan penduduknya adalah Muslim, iaitu terdiri daripada 16% penduduk dunia, hanya dua universiti yang tersenarai di dalam THES. Dua universiti yang tersenarai tersebut adalah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universiti Malaya (UM) pada tangga ke 185 dan 192 masing-masing. Mata keseluruhan yang diperoleh UKM dan UM adalah 29.2 dan 28.6 mata daripada 100 mata keseluruhan".

 

Walaupun Prof. Riaz hanya merujuk kepada kedudukan universiti sebagai bukti yang menunjukkan kekeringan ilmiah di kalangan umat Islam, namun hal ini masih boleh diterima. Ini merupakan satu petunjuk yang perlu diberi perhatian dan difikirkan oleh seluruh umat Islam bagi menunjukkan kedudukan keilmuan masyarakat Islam ketika ini. Seharusnya kita berasa malu. Malu kepada dunia barat yang lebih hebat, malu kepada umat Islam dahulu yang begitu tinggi mencapai kegemilangan ilmu dan pastinya malu dengan diri sendiri kerana gagal menyerlahkan kemampuan diri dan leka pula dengan hal-hal yang kurang berfaedah.

 

Tulisan Prof. Riaz ini dipanjangkan lagi dengan melihat punca-punca kepada berlakunya kekeringan akal fikiran di kalangan umat Islam. Antara punca kelemahan ini adalah tumpuan pembangunan negara-negara tersebut yang lebih mementingkan pembangunan ekonomi dan zahiriah berbanding pengembangan ilmu, pengaruh penjajahan, amalan dan keadaan siasah serta budaya, kekurangan dana penyelidikan akibat tumpuan pembangunan yang tersasar, ancaman mulhid, kemiskinan dan pelbagai alasan lagi.

 

Seperti yang penulis sebutkan tadi, maqalah tersebut banyak mengundang persoalan dikotak fikiran penulis. Persoalan kenapa masalah kekeringan ilmu ini berlaku telah sedikit sebanyak dijawab oleh Prof. Riaz sendiri. Namun, persoalan yang lebih besar adalah bagaimana umat Islam kini boleh keluar daripada permasalahan itu. Seperti yang telah ditunjukkan di atas, masalah kekeringan ilmu itu berlaku akibat masalah dalaman dan juga pengaruh masalah luaran di kalangan dunia Islam. Jadi, bagaimana kita boleh mengatasi tekanan-tekanan tersebut?

Masalah dalaman dan luaran itu membelenggu masyarakat Islam daripada pelbagai sudut. Bagi sesetengah negara Islam adalah terlalu sukar untuk mereka keluar daripada masalah itu. Apatah lagi sebahagian daripada masalah tersebut berpunca daripada tekanan negara sekelilingnya. Oleh itu, usaha untuk menghapuskan masalah kekeringan ilmu di kalangan umat Islam ini dilihat agak mustahil.

 

Walau bagaimanapun, adalah tidak wajar untuk menyalahkan tekanan luar semata-mata. Masalah-masalah dalaman seperti tidak menghormati ulama-ulama yang sah, kecintaan kepada ilmu yang nipis, sikap penerokaan yang rendah, gemar kepada keseronokan, hiburan dan kebendaan serta budaya ‘mengikut-ngikut' di kalangan umat Islam adalah antara pemangkin kepada kegersangan ilmu mereka. Sebenarnya, kurang minat terhadap ilmu di kalangan umat Islam adalah punca kita jauh ketinggalan dan hal ini amat bertentangan dengan amalan menuntut Ilmu dalam pandangan hidup Islam.

 

Oleh itu, setiap insan kini perlu memastikan agar sifat cintakan ilmu dipupuk sedari kecil. Penulis menyebut ‘setiap insan' kerana pada masa kini tugas mendidik anak-anak kecil adalah tanggungjawab semua orang. Daripada ibu bapa hinggalah kerajaan (dari segi pembentukan dasar). Walaupun ramai yang menyebut bahawa ibu bapa mempunyai tanggungjawab lebih besar namun hal ini makin diragui kini. Apa tidaknya, kalau hampir separuh hari mereka menghidangkan anak-anak dengan pelbagai rancangan TV terutama kartun, maka bolehlah dikatakan bahawa rancangan kartun itulah yang sedang mendidik anak-anak itu. Oleh itu, ibu bapa yang sayangkan anak-anaknya tentu tidak mahu digugurkan daripada haknya yang satu ini iaitu hak untuk mendidik anak-anak. Jadi, mereka wajib menilai kaedah mendidik anak-anak mereka dan melakukan sesuatu untuk memperbaiki kaedah tersebut. 

Kesimpulannya, apa yang ditulis oleh Prof. Riaz itu adalah satu kebimbangan yang telah disedari oleh banyak pihak. Pelbagai langkah mengatasinya juga telah dirangka. Walaupun langkah-langkah tersebut akan mengambil masa untuk membuktikan kejayaannya, namun ia wajar disemak selalu untuk melihat keberkesanannya. Seiring dengan kecanggihan dunia, kaedah mendidik kini juga semakin canggih. Sebaliknya, dalam masa yang sama, budaya cintakan ilmu semakin terhakis pula. Oleh itu, sangat penting untuk kita memeriksa dan menilai kaedah mendidik anak-anak kini agar ianya tidak tersasar daripada matlamat asal. Janganlah kita menjadi umat Islam yang hanya mampu berbangga dengan sejarah silam tetapi gagal mencipta sejarah kita yang tersendiri. Oleh itu, fikir-fikirkanlah dan lakukan sesuatu dengan segera.

 

Cetak

Dua aliran ekstrem ganggu kemajuan umat

Ditulis oleh Dato' Dr Ismail bin Haji Ibrahim. Posted in Utusan Malaysia

MASALAH orang Melayu sebahagian besarnya adalah disebabkan oleh masalah agama yang dianuti oleh mereka.

Agama Islam menjadi anutan keseluruhan orang Melayu mengalami pelbagai penafsiran yang mengelirukan, oleh itu orang Melayu juga turut menjadi umat yang terkeliru.

Isu wanita, sistem pemerintahan, ideologi dan kepercayaan, ilmu kebatinan, antara adat dan ajaran agama, dan berbagai-bagai isu lainnya amat mengelirukan orang-orang Melayu, sekurang-kurangnya sejak dua tiga dekad yang terakhir ini.

Ajaran agama mempunyai tujuan dan matlamat yang murni, iaitu untuk membentuk kesatuan umat, memberikan kebahagiaan kepada mereka dunia dan akhirat, membangunkan jalan tengah yang berupaya dipikul oleh mereka dalam beribadat dan membangunkan aktiviti mereka di dalam keluarga, masyarakat dan kehidupan sejagat.

Semuanya ini telah digariskan oleh al-Quran sebagai dasar dan prinsip kehidupan mereka yang menyeluruh, malah contoh teladan dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w lebih memperincikan cara hidup dan amal bakti yang harus mereka kerjakan untuk kehidupan mereka di dunia dan di akhirat.

Bagaimanapun oleh kerana Islam merangkumi sistem kehidupan yang luas dan anjal bagi setiap masa dan keadaan, maka ia telah membuka peluang untuk ditafsirkan oleh generasi demi generasi, dan dalam keadaan ini maka lahirlah berbagai-bagai pentafsiran yang berbeza-beza menurut persepsi berbagai-bagai kalangan dan oleh kerana umat Islam sering mengalami perpecahan maka amatlah sukar sekali untuk mendapatkan kata sepakat di dalam banyak isu yang dihadapi secara bersama walaupun isunya sama dan penyelesaiannya juga sama tidak dikira mana sahaja umat itu berada.

Kalau ditinjau pada zaman awalan Islam, umat Islam tidak mengalami banyak kekeliruan dan pertikaian, kerana skop perbincangan Islam ketika itu lebih banyak berkisar di sekitar fardu ain dan ibadat khusus.

Bidang ini tidak banyak mengalami perbincangan yang melibatkan pentafsiran akli kerana banyak nas daripada al-Quran dan Hadis yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip amalan ini.

Pentafsiran yang dibuat oleh imam-imam mazhab yang empat pun tidak menyentuh asas yang menjadi prinsip amalan itu, malah yang berlaku perbezaan pun hanyalah tentang perkara cabang dan perinciannya sahaja.

Pentafsiran-pentafsiran yang lain sungguh pun muncul dan menjelma ketika itu, tetapi ia ternyata tidak mendapat tempat di kalangan umat Islam arus perdana.

Kita di negara ini pun tidak banyak mengalami pertikaian tentang amalan ibadat khusus dan persoalan fardu ain ini kerana hal itu amat jelas diamalkan di dalam masyarakat kita dan telah diterima oleh masyarakat Islam umumnya sebagai ajaran dan hukum yang mantap sejak turun temurun.

Sembahyang lima waktu di dalam waktu-waktu yang tertentu serta cara-cara bersembahyang umpamanya tidak pernah dipersoalkan atau ditafsirkan semula mengikut sebarang 'ijtihad'' baru, kerana segala hukum-hakam dan perincian rukun Islam ini telah pun mengalami proses wahyu dan ijtihad yang cukup matang dan menyeluruh sebelum ini.

Dari sudut pandangan Islam, persoalan ibadat khusus iaitu merangkumi Rukun Islam yang lima, dan komponen Rukun Iman yang enam, tidak menimbulkan sebarang keraguan atau pentafsiran baru tentang prinsip dan rukun terasnya.

Mungkin kalau diperlukan fatwa terbaru ialah tentang perkembangan terbaru yang berlaku dan memerlukan ijtihad baru, atau perlu dirumuskan hukum mengikut hukum yang telah sedia ada, seperti fatwa yang membolehkan pesakit buah pinggang yang mendapat rawatan mencuci darah mengumpulkan dua sembahyang seperti hukum yang diamalkan oleh orang-orang yang musafir.

Hal ini merupakan satu cabang dari dasar sembahyang yang boleh dijamak atau dikumpulkan oleh para pengembara yang tertentu, maka oleh kerana pesakit buah pinggang terpaksa berada di dalam bilik rawatan dalam masa yang lama sehingga mengakibatkan lupusnya satu waktu sembahyang yang tertentu, maka ia boleh diberikan kemudahan untuk menjamakkan sembahyangnya iaitu sembahyang Maghrib dan Isyak, atau Zuhur dan Asar secara taqdim atau ta'khir.

Bagaimanapun, apabila Islam mengalami kebangkitan yang menyeluruh sejak beberapa dekad yang terakhir ini, iaitu melalui kesedaran untuk mengisi sistem ekonomi sains, teknologi, pendidikan, sosial, politik, seni, budaya dan semua aspek kehidupan manusia di dunia ini dengan nilai dan ajaran Islam maka timbullah pelbagai pentafsiran baru yang melibatkan soal konsep dan amalan yang tertentu, cara hidup didasarkan kepada budaya dan nilai yang ditakrifkan sebagai Islam atau tidak dan berbagai-bagai pandangan baru yang timbul di kalangan orang Islam yang cuba memanifestasikan kebangkitan Islam dan keperluan umat Islam untuk menghayatinya di dalam berbagai-bagai aspek kehidupan mereka.

Secara umumnya, isu pelaksanaan Islam di dalam pelbagai bidang kehidupan ini tidak menimbulkan masalah yang besar sekiranya umat Islam sanggup bersabar dan berusaha menambahkan ilmu pengetahuan yang cukup melalui pembelajaran yang melibatkan perubahan sistem pendidikan Islam menggiatkan pembangunan dan penyelidikan tentang berbagai-bagai disiplin ilmu pengetahuan Islam yang mempunyai hubungan dengan perkembangan ilmu semasa, dan bersikap jujur untuk mempertingkatkan kehidupan umat Islam sesuai dengan perkembangan dan kemajuan dunia baru.

Maka dalam konteks inilah nampaknya negara kita telah berada di atas landasan yang amat baik untuk menuju matlamat penghayatan Islam yang menyeluruh bagi umat kita di dalam pelbagai aspek pembangunan kehidupan kita.

Kita telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam pembangunan ekonomi, pengurusan, pendidikan, budaya dan sains teknologi yang berprinsipkan Islam dalam bentuk ijtihad dan ilmuan yang mantap.

Proses ini seterusnya mengalami perkembangan yang amat pesat dan mempunyai prestasi yang cemerlang di kalangan negara-negara Islam lazimnya dan di persada antarabangsa.

Bagaimanapun, terdapat dua aliran ekstrem yang kelihatan mengganggu dan membantut proses ini, iaitu pertama aliran yang cuba mentafsir Islam secara teramat sempit dan yang kedua ialah yang berkecenderungan mentafsirkan Islam secara yang amat luas dan li-beral.

Aliran yang pertama sering menimbulkan isu-isu yang dipetik sebegitu rupa sehingga kita mendapat kesan bahawa dalam setiap kumpulan masyarakat Islam pasti terdapat golongan yang Islam dan yang murtad atau terkeluar agama, yang tercemar akidahnya serta pelbagai hukum yang dikaitkan dengan golongan yang tertentu, sehingga dengan itu permusuhan yang berlaku di kalangan umat Islam ini akan menafikan apa sahaja yang dilakukan orang lain yang dianggap musuhnya dan musuh agama.

Aliran yang kedua pula sering mempersoalkan sistem yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan sunah, termasuk persoalan sembahyang dan waktu serta cara-caranya yang telah sedia ada dan diamalkan oleh orang Islam, juga sistem kekeluargaan seperti soal poligami dan pembahagian harta pusaka dan sebagainya.

Golongan ini sering mencampur-adukkan di antara sistem yang baru dengan pelaksanaan yang menyeleweng atau penyalahgunaan sistem tersebut oleh kalangan-kalangan yang tertentu, sehingga dengan itu timbullah persoalan sama ada sistem itu masih dapat digunakan lagi pada masa kini.

Oleh itu agenda meningkatkan ilmu pengetahuan yang betul dan cekap serta keinginan untuk menghayati Islam secara menyeluruh haruslah dipertimbangkan di kalangan masyarakat Islam sekarang ini sekiranya kita benar-benar ingin melaksanakan penghayatan Islam yang menyeluruh di dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk prgram-program pembangunan negara kita ini.

Biarlah terdapat sedikit perbezaan tentang pembangunan dan kemajuan orang Melayu kerana mereka beragama Islam kerana kita menjadi orang Melayu yang beragama Islam.

Cetak

Didikan benteng diri terhadap pornografi

Ditulis oleh Siti Fatimah Abd Rahman. Posted in Utusan Malaysia

Baru-baru ini kita sekali lagi melihat kesungguhan pihak berkuasa dalam membanteras pengedaran cakera padat video (VCD) lucah. Persoalannya, mampukah usaha ini menjadi titik penamat kepada masalah pornografi dalam masyarakat kita?

Usaha kerajaan untuk membanteras VCD lucah ini memang disokong dan dialu-alukan. Namun, kita perlu ingat bahawa walaupun kita berjaya menghapuskannya, tetapi bahan-bahan pornografi ini masih boleh diperoleh di Internet.

Memetik kata-kata seorang penulis, ``Pornografi telah sedia ada dalam rumah kita menerusi lebuh raya maklumat, yang mana kebanyakannya adalah hard-core dan percuma.''

Bagaimana kita mengawal pornografi di Internet? Sudah pasti kita tidak boleh melakukannya. Oleh itu, saya berpendapat ada usaha lain yang perlu kita usahakan secara besar-besaran iaitu membenteng diri individu dalam masyarakat, khususnya umat Islam, agar tidak berminat terhadap perkara ini.

Rasa ingin tahu terhadap pornografi memang wajar. Namun, ia tidak sepatutnya menjadi sesuatu yang mesti, apalagi menjadi sesuatu yang diketagihkan. Jika ibu bapa memainkan peranan penting untuk memberitahu anak-anak bahawa dadah itu adalah najis, saya kira ibu bapa juga perlu memainkan peranan untuk memberitahu kepada anak-anak bahawa pornografi itu haram dan dilarang agama.

Dalam Islam, usaha membenteng diri anak-anak daripada pengaruh seks ini bermula dari awal mengikut tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Ia bermula dengan didikan meminta izin untuk masuk ke bilik ibu bapa (An-Nur: 58-59).

Menurut adab ini, anak-anak kecil, perlu dibiasakan dengan amalan meminta izin untuk masuk ke bilik ibu bapanya pada tiga masa iaitu sebelum sembahyang Subuh, waktu tengah hari dan sesudah sembahyang Isyak. Ini kerana pada masa-masa tersebut suami isteri sedang duduk bersama dan mungkin dalam keadaan yang tidak sesuai dilihat oleh anak-anak, walaupun anak-anak kecil.

Bila anak-anak sudah baligh, menjadi kewajipan mereka untuk meminta izin sebelum masuk ke bilik ibu bapanya.

Selain adab meminta izin, anak-anak juga perlu dididik dengan adab melihat. Dalam buku Pendidikan Anak-anak Dalam Islam, adab ini merangkumi siapa yang boleh dilihat auratnya dan siapa yang tidak; adab melihat tunangan; adab melihat isteri; adab melihat perempuan asing; adab melihat kaum sejenis; adab wanita kafir melihat wanita Muslimah; adab melihat anak muda yang cantik; adab wanita melihat orang asing; adab melihat aurat anak kecil serta keadaan-keadaan darurat yang mengharuskan melihat. Melihat kepada perincian di atas, jelas bahawa Islam menekankan tentang hal ini dan oleh itu kita perlu mengambil serius tentangnya.

Selain adab meminta izin dan adab melihat, ibu bapa juga perlu mendidik anak mereka tentang keperluan mengawal pandangan, memelihara kehormatan dan menutup aurat kepada kedua-dua anak lelaki dan perempuan (An-Nur: 30-31). Untuk mengelakkan daripada pengaruh seks juga, Islam menuntut agar ibu bapa memisahkan tempat tidur anak lelaki dan perempuan mereka bila telah sampai usia 10 tahun. Selain itu, perlu diawasi apa yang ditontonnya di televisyen dan apa yang dibacanya di majalah dan buku agar tidak mengandungi perkara-perkara yang boleh merangsang naluri seks mereka.

Dalam usaha menjauhkan anak-anak daripada pengaruh seks ini, mereka perlu disedarkan tentang akibat-akibat buruk daripada penglibatan mereka dengan bahan-bahan lucah, apalagi dengan seks itu sendiri.

Anak-anak perlu disedarkan bahawa dengan melihat bahan-bahan lucah itu naluri seks mereka boleh terangsang dan rasa ingin tahu mereka akan mendorong mereka untuk terlibat dengan aktiviti seksual pula. Oleh itu, mereka perlu mengelakkan diri daripada melihat bahan-bahan lucah dan mengghairahkan. Mereka juga perlu diingatkan tentang kesan negatif penglibatan mereka dalam aktiviti seksual yang tidak sihat yang mana boleh memudaratkan kesihatan, rohani, moral, masyarakat dan mengundang bahaya di dunia dan akhirat.

Kata orang, apa yang dilihat di mata akan turun ke hati. Jika apa yang dilihat itu baik, maka baiklah pula kesannya dan begitu juga sebaliknya. Bahan-bahan lucah boleh merangsang naluri seks kanak-kanak serta memberi mereka idea-idea yang tidak sepatutnya mereka fikirkan pada usia itu. Inilah yang ingin dielakkan oleh Islam dan itulah sebabnya Islam mengambil berat tentang apa yang dilihat oleh kanak-kanak.

Kita sering membaca kes-kes jenayah seksual yang dilakukan oleh kanak-kanak dan remaja. Setiap kali kes seumpama ini berlaku, kita akan bertanya bagaimana mereka yang semuda itu boleh melakukan perkara tersebut. Namun, Islam tidak pernah memandang rendah kepada kemampuan kanak-kanak untuk melakukan apa yang orang dewasa lakukan.

Adab meminta izin dan adab melihat itu adalah pendekatan proaktif Islam supaya anak-anak tidak melihat sesuatu yang boleh merangsang naluri seks mereka. Mungkin ada yang bertanya, apalah yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak? Namun, kes-kes jenayah seksual yang dilakukan oleh kanak-kanak dan remaja itu membuktikan bahawa pendekatan Islam ini dapat menyelamatkan keadaan.

Cetak

Di manakah kita selepas Syawal?

Ditulis oleh Siti Shamsiah Binti Md Supi. Posted in Utusan Malaysia

Minggu ini ramai yang telah pulang semula dan meneruskan rutin harian, seperti sebelum menjelangnya Ramadan. Lebih kurang setiap sebulan setengah dalam tempoh setahun, umat Islam terutamanya di negara kita akan melalui satu pengalaman yang begitu berlainan berbanding bulan-bulan lain.

Sesetengah orang lebih menikmati kemeriahan bulan Ramadan, kerana tidak kira sama ada siang atau malam, ia begitu hidup sekali. Tetapi, anak-anak kecil pula begitu ghairah menantikan ketibaan 1 Syawal yang memberikan pelbagai keseronokan kepada mereka. Begitulah secara umumnya.

Namun, selepas semuanya berlalu lazimnya kita terus meninggalkan pengalaman ini untuk meneruskan aktiviti harian sebagaimana lazimnya. Perancangan-perancangan yang kita atur semasa Ramadan untuk menyambut Syawal, lazimnya tidak kita semak semula untuk memperbaikinya pada tahun yang akan datang. Azam kita untuk melakukan yang lebih baik acap kali hilang bersama hilangnya kemeriahan Syawal.

Mungkin ada baiknya pada kali ini kita mula menyemak semula semua perancangan kita agar Ramadan dan Syawal yang akan datang lebih bersedia dan sempurna untuk dijalani.

Sebagai seorang Muslim wajar untuk kita menyemak tentang persediaan kita untuk menjalani ibadah puasa dengan sempurna. Tugas-tugas di pejabat kalau tidak dirancang dengan baik mungkin akan memberi kesan kepada solat tarawih pada malamnya. Maka Ramadan yang akan datang harus diberi laluan yang lebih selesa agar kita dapat menggunakan peluang terbaik yang dianugerahkan Allah s.w.t.

Ramadan pada kali ini mungkin menyaksikan mereka yang berazam untuk khatam al-Quran terkandas di juzuk-juzuk yang awal. Mungkin juga disebabkan keletihan bekerja, maka terculaslah mereka untuk menunaikan solat tarawih secara berjemaah di masjid atau di surau.

Adalah sesuatu yang malang bagi kita yang mempunyai kehidupan dan tugas yang seragam jadualnya tetapi tidak mampu menyediakan keselesaan untuk beribadah dalam waktu yang sangat strategik yang dikurniakan Allah kepada hamba-Nya.

Golongan ibu juga seharusnya menyemak semula tentang persediaan menyambut Syawal yang mengandungi nilai-nilai ibadah dan tanggungjawab sosial atau kemasyarakatan. Memakai pakaian yang terbaik pada 1 Syawal adalah sesuatu yang disunatkan atau digalakkan. Lazimnya kita mentafsirkan pakaian yang terbaik ialah pakaian baru dan itu yang kita tunjukkan kepada anak-anak kita secara praktikalnya. Menjahit pakaian sehingga dinihari pada malam 1 Syawal sangat lazim untuk ditemui. Menyiapkan tempahan pakaian yang diminta pelanggan begitu mendebarkan, bimbang tidak sempat disempurnakan mengikut masa yang dijanjikan.

Pada minggu akhir Ramadan, maka ramai Muslim yang kelihatan kelam-kabut menyiapkan persediaan Hari Raya. Maka, minggu terakhir yang sangat digalakkan untuk kita menanti kunjungan lailatulqadar berlalu begitu sahaja kerana kita lebih ghairah membuat persediaan Hari Lebaran. Dan yang malang, kadangkala keghairahan itu tetap tidak memberi hasil yang diharapkan.

Begitu juga perancangan untuk balik ke kampung, atau giliran berziarah ke rumah saudara-mara. Tanpa perancangan yang tersusun, maka berlakulah berbagai-bagai masalah.

Namun sebaliknya, alangkah bahagianya bagi mereka yang begitu bersedia untuk menerima kedatangan Ramadan sekali gus Syawal kemudiannya. Tugasan-tugasan penting telah disempurnakan menurut jadual perancangan. Hasilnya ibadah puasa dapat dijalani dengan baik dan ditambah dengan amalan-amalan sunat seperti solat tarawih, qiamullail, bertadarus dan pada akhir Ramadan mengkhatamkan al-Quran.

Perbincangan suami isteri pada awal-awal lagi dibuat bagi menentukan giliran untuk berhari raya di rumah keluarga. Anak-anak juga diberitahu dan mematuhi keputusan ibu dan ayah. Persediaan Hari Raya pula disediakan menurut peruntukan yang ada tanpa sebarang pembaziran. Terpulanglah bagaimana persediaan hendak dibuat, sama ada membuatnya sendiri, menempah atau membeli yang telah ada di pasaran. Apa pun bentuknya perancangan perlu ada bagi kelancaran.

Pada bulan Ramadan ada pahala yang perlu dikumpul sementara pada Hari Raya, ada ibadah dan tanggungjawab sosial yang perlu dilaksanakan. Kesemuanya itu apabila dapat dilaksanakan dengan sempurna akan memberi satu kepuasan yang tidak terhingga kepada diri pelaksana. Hubungannya dengan Allah s.w.t. (hablum minallah) dapat dipelihara dan hubungannya sesama manusia (hablum minannas) menjadi lebih akrab.

Memang tidak terdapat nas yang jelas sama ada di dalam al-Quran ataupun sunah tentang keperluan melakukan perancangan. Akan tetapi perancangan sebenarnya adalah hasil penelitian secara bijaksana individu manusia tentang fungsi hamba Allah sebagai khalifah dan matlamat asasnya, iaitu untuk menyembahkan diri sebagai ketundukan kepada Penciptanya.

Surah al-Asr adalah suatu peringatan, tentang manusia yang kurang bijaksana mengoptimumkan masa yang ada. Kalau maksud ayat-ayat di dalam surah ini digabungkan dengan maksud hadis Rasulullah s.a.w. tentang peringatan Baginda pada lima perkara sebelum datangnya lima perkara, maka individu Muslim akan memahami bahawa perancangan sangat penting baginya. Apatah lagi kalau individu tersebut menerima dan menghayati ayat ke-11, Surah al-Rad yang membawa maksud bahawa mengubah nasib itu adalah di tangan manusia itu sendiri.

Manusia yang mendakwa bahawa dia tidak mempunyai kerja untuk dilakukan, bukanlah seorang khalifah yang dapat memainkan peranan yang baik, sebaliknya manusia yang suka bertangguh dan membiarkan masa berlalu begitu sahaja sehingga tiba waktu-waktu yang kritikal bukanlah seorang khalifah yang efisien.

Maka persoalan yang perlu kita utarakan pada diri kita sendiri, di mana agaknya kita selepas Syawal menjelang? Adakah kita seorang Muslim yang telah mencapai kejayaan, atau sebaliknya masih terkandas di tengah perjalanan?

Cetak

Debaran menanti serangan AS

Ditulis oleh Mohd Roslan Bin Mohd Saludin. Posted in Utusan Malaysia

Buat sekelian kalinya, dalam sejarah ketamadunan, dunia diancam oleh satu lagi keadaan yang akan menyebabkan banyak negara akan mendapat tempias daripada apa juga yang bakal berlaku di Iraq.

Sebagai salah sebuah negara yang banyak mempengaruhi harga dan pasaran minyak antarabangsa, apa juga yang terjadi kepada Iraq dan rantau Teluk akan menyebabkan keadaan pasaran minyak dunia tergugat dan berada dalam keadaan tidak menentu buat beberapa ketika.

Sesungguhnya minyak mampu menggugat kestabilan ekonomi dunia lantaran ekonomi setiap negara yang saling bergantungan. Ini hakikat yang tidak dapat ditolak oleh sesiapa pun. Tidak ada negara yang boleh mengelak daripada merasai bahana peperangan yang bakal berlaku.

Dalam pada itu keseluruhan umat Islam, bukan sahaja di Malaysia malah di seluruh dunia menunggu dengan menarik nafas penuh debaran kemungkinan - kemungkinan serangan Amerika Syarikat (AS) ke atas Iraq dan akibatnya kepada mereka masing-masing.

Jika benar seperti mana diberitakan oleh media bahawa mengikut laporan Pentagon, AS akan menyerang Iraq dua minggu selepas selesainya ibadat haji, bermakna peperangan dijangka berlaku sekitar lewat Februari atau awal Mac. Dilaporkan juga berhubung dengan kemungkinan penggunaan persenjataan yang sepuluh lebih dahsyat daripada yang pernah dialami Iraq pada peperangan 1991.

AS dikatakan sudah pun menghimpunkan 200,000 angkatan bersenjatanya di sekitar Teluk dan dikatakan memperuntukkan sejumlah hampir 60 bilion dolar (RM200 bilion) sebagai bajet peperangan keatas Iraq - satu jumlah yang melebihi lima kali ganda bajet pembangunan Malaysia bagi 2003.

Dalam keadaan yang sedemikian dunia, termasuk Malaysia berada dalam keadaan yang agak resah. Kerajaan sudah pun mengambil langkah-langkah awal bagi mempersiapkan diri untuk mengatasi sebarang kemungkinan yang tercetus akibat serangan AS ke atas Iraq.

Alasan yang digembar-gemburkan oleh AS dan sekutunya bahawasanya Iraq telah melanggar ketetapan resolusi 1441 yang antara lainnya memberi mandat kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menyiasat status pemilikan dan pembangunan senjata pemusnah oleh Iraq. Resolusi 1441 juga menyebut tentang pencabulan resolusi PBB sebelum ini berhubung pematuhan Iraq terhadap perjanjian damai Iraq-Kuwait 1991 dan perkara berkaitan hak asasi manusia dan penglibatan Iraq dengan keganasan antarabangsa.

Kesemua ini dikatakan masih dalam siasatan PBB dan diberitakan pasukan penyiasat yang di ketuai oleh Hans Blix dan Dr. El-Baradei memerlukan lebih masa untuk menyiasat dan mengemukakan cadangan kepada Majlis Keselamatan PBB.

Persoalannya, hukum apakah yang diguna pakai oleh AS untuk menyerang Iraq? Tidak ada sebab bagi AS untuk menyerang Iraq sebelum kesemua tuduhan ke atas Iraq dibuktikan dan sebelum PBB selesai membuat siasatan dan secara jelas membuktikan kesalahan Iraq. PBB sahaja yang mempunyai mandat untuk menghalalkan serangan ke atas Iraq, bukannya AS.

Begitupun, jika inilah yang dijadikan alasan serangan ke atas Iraq, banyak negara lain yang patut diberi perhatian oleh AS saperti Korea Utara dan Israel yang masing-masing memenuhi salah satu atau dua kalau tidak semua kriteria memiliki senjata pemusnah, pencabulan hak asasi manusia dan penglibatan dengan keganasan.

Jelas apa yang lebih utama bagi AS ialah menyempurnakan cita-cita jahatnya yang tersirat melebihi daripada apa yang tersurat.

AS mempunyai agenda menguasai ekonomi dunia melalui penguasaan mutlak telaga dan pengaliran minyak di Teluk. Sejak Perang Dunia Kedua, AS menguasai ekonomi dunia dan menjadi kuasa utamanya. Kekuasaan mereka ke atas ekonomi dunia membolehkan mereka menguasai politik dunia.

Kekuasaan ini sebenarnya tidak pernah tercabar kecuali sewaktu minyak dijadikan senjata oleh negara-negara Arab pada tahun 70-an dan semasa wujudnya ancaman dalam perang dingin. Kini mereka telah berjaya meruntuhkan benteng Timur dan melihat satu-satunya ancaman ekonomi yang masih ada ialah bekalan minyak. Bukan menjadi rahsia bahawa dua pertiga daripada 1.6 juta tong minyak yang dikeluarkan Iraq sekarang digunakan oleh AS.

Sebagai penyimpan rizab yang kedua terbesar selepas Arab Saudi, Iraq dilihat mampu menggugat ekonomi AS dalam keadaan-keadaan tertentu dan oleh yang demikian pengguasaan telaga dan pengaliran minyak adalah menjadi strategik kepada AS.

Perang saraf dan psikologi terhadap Iraq dan negara Teluk seperti mana dilakukan kepada benteng Timur pada era perang dingin dahulu gagal menepati sepenuhnya matlamat ini walaupun mereka berjaya menguasai secara tidak langsung negara-negara minyak kecuali Iraq dan Iran.

Satu-satunys pilihan yang ada ialah menyerang Iraq dan mengubah rejimnya yang ada bila berkesempatan secara paksa.

Realiti semasa dunia unipolar pada hari ini yang wujud dengan keruntuhan benteng Timur difikirkan waktu paling sesuai bagi AS membinasakan Iraq dan memastikan tiada saingan dalam penguasaannya ke atas minyak dan seterusnya ekonomi dunia.

Kesempatan daripada sentimen anti-pengganas, anti-Arab, anti-Islam di AS yang memuncak selepas peristiwa 11 September digunakan sepenuhnya oleh AS untuk memulakan langkah awal menyerang Iraq. AS mungkin tidak ada peluang kedua selepas ini bagi meraih sokongan rakyatnya dan dunia kepada kempennya menyerang Iraq.

Faktor mengambil kesempatan juga dikatakan menjadi sebab tindakan perang ke atas Iraq apabila kelihatan kedudukan lemah kerajaan-kerajaan Islam di Asia Barat yang tidak berkemampuan bersatu dan menentang kuasa AS. Ini dibuktikan dengan kegagalan negara Islam bersatu menentang campur tangan AS di Afghanistan walaupun sebenarnya AS gagal menyelesaikan isu keganasan yang menjadi dalih mereka sewaktu menyerang Afghanistan.

Sebaik sahaja kerajaan sekutu AS di Afghanistan berjaya diwujudkan, Iraq kini dijadikan tumpuan. Sikap rejim Saddam Hussein yang anti-Barat dan anti-AS itu menyemarakkan dendam AS untuk menguasai Iraq melalui peperangan. Hasrat AS untuk menguasai politik Asia Barat hampir ke matlamatnya dengan penguasaan ke atas Iraq.

Dalam pada itu, perihal politik dan ekonomi dalaman AS sendiri dilihat sebagai di antara faktor yang tersirat serangan AS terhadap Iraq. Adalah tidak menjadi rahsia lagi bahawa peranan pelobi-pelobi dalam penentuan kepimpinan dan polisi AS.

Pelobi dari kumpulan yang berkepentingan di dalam industri pembinaan senjata AS umpamanya, mahukan Iraq diserang supaya industri mereka mampu terus produktif dan kekal beroperasi.

Pelobi dari kumpulan perindustrian minyak pula dahagakan kontrak dan peluang menerokai potensi minyak Iraq kerana peluang di Eropah dan AS semakin berkurangan akibat daripada rizab yang sudah hampir habis.

AS juga dikatakan akur dengan tekanan pelobi Yahudi yang gerunkan kekuatan Iraq di samping hasrat mengalihkan tumpuan dunia daripada penyelesaian masalah kemanusiaan yang lebih mendesak yang berlaku di Palestin berbanding di Iraq.

Kegagalan kerajaan Bush Jr. mengatasi masaalah ekonomi dan terhakisnya keyakinan rakyat AS kepada kesihatan ekonomi mendesak Bush menakutkan rakyatnya dengan momokan yang direka (Iraq) sebagai lebih mendesak berbanding permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Ini dibuat supaya rakyat AS bersatu dan alpa kepada permasalahan dalaman sebenar pentadbirannya - sebuah pentadbiran yang dipilih ke White House melalui kemenangan yang tipis dalam sejarah pemilihan Presiden AS.

Kalau direnungkan, sebesar mana sangatkah ancaman Iraq berbanding ancaman blok komunis pada masa Perang Dingin dahulu yang mewajarkan ia diserang untuk kesekian kalinya?

AS dan sekutunya tidak pernah menyerang mana-mana blok negara komunis pada era perang dingin yang jelas mempunyai keupayaan pemusnahan yang berkali ganda lebih hebat dan dahsyat dari yang ada pada Iraq hari ini. Sudahlah keruntuhan ekonomi, kebuluran, kekurangan bahan makanan dan ubat-ubatan melemahkan Iraq dan rakyatnya, wajarkah kali ini mereka diserang habis-habisan?

Kenapa tiada tindakan kepada Korea Utara atau Israel jika soal menghapuskan ancaman senjata pemusnah besar-besaran (WMD) dan keganasan menjadi alasan menyerang Iraq? Kenapa ada sikap dwi-standard diaplikasikan dalam kedua-dua kes ini?

Kenapa tidak tunggu sehingga PBB memutuskan dan membuktikan Iraq benar-benar bersalah saperti mana didakwa?

Kenapa isu keganasan ke atas penduduk Palestin dikesampingkan sedangkan disanalah saban hari keganasan dan pencabulan hak asasi manusia berleluasa. Jika benar rejim Iraq ganas apakah kurangnya keganasan Israel terhadap Palestin?

Amatlah malang bagi rakyat Iraq khususnya, mereka dihukum bunuh secara keseluruhan oleh AS dan sekutunya dengan alasan bahawa dunia tidak boleh menerima rejim Saddam Hussin. Sebagai memperkuatkan hujah mereka, mereka menuduh Saddam sebagai pengganas yang memiliki WMD dan mesti dihapuskan. Umat Islam di Iraq diugut dengan diberi kata dua sama ada mereka menghukum Saddam atau menghadapi serangan AS.

Sudahlah sekian lama - sejak 1991 rakyat Iraq telah disiksa dan dilemahkan melalui berbagai sekatan yang tidak berperi kemanusiaan. Ramai rakyat Iraq - kanak kanak, wanita dan orang tua yang tidak berdosa terkorban dan tersiksa akibat daripada sekatan yang sedemikian, namun mereka tidak sekali-kali menyerahkan maruah mereka dan tunduk kepada AS dengan begitu mudah.

Saddam terus berkuasa dan terus mendapat sokongan daripada rakyatnya. Inilah hakikat yang tidak boleh diterima oleh AS.

September 11 menjadi titik tolak kepada sikap rakus AS menjadikan perang sebagai senjata menentang keganasan. AS menjadikan peperangan menentang keganasan sebagai penyebab untuk menyerang Afghanistan dan kini Iraq.

Umat Islam melihat keangkuhan AS ini sebagai pencabulan kepada nilai-nilai yang AS sendiri perjuangkan - demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia. Tidak hairanlah bahawasanya apa yang tersirat bagi AS lebih penting daripada yang tersurat dalam konfliknya dengan Iraq.

Statistik

124550
Hari IniHari Ini60
SemalamSemalam93
Minggu IniMinggu Ini60
Bulan IniBulan Ini3933
KeseluruhanKeseluruhan124550

Hadis Pilihan

Diriwayatkan dari (Abu Hurairah) r.a.: Ketika Rasulullah Saw. wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah sebahagian orang Arab menjadi pemberontak (Abu… Baca lagi

Riwayat Abu Hurairah

MS ISO 9001:2008

"Memahami Islam Membina Peradaban"