Cetak

Islam dan Pembentukan Budaya Berhibur

Ditulis oleh Abu Bakar Bin Yang. Posted in Utusan Malaysia

Dalam perkembangan mutaakhir budaya berhibur masyarakat di Malaysia kini, banyak perkara yang mesti dipertimbangkan. Terutama sekali perkara-perkara yang berkaitan dengan kesan buruk budaya berhibur yang keterlaluan sehingga boleh merosakkan seseorang. Begitu juga dengan amalan berhibur yang tidak mempertimbangkan tentang batasan agama, nilai budaya, ketinggian akhlak, serta maruah masyarakat dan negara. Perkembangan ini mengingatkan kita supaya ada satu kawalan supaya budaya berhibur dan bentuk hiburan yang disajikan kepada masyarakat hendaklah diselia-kawal dengan lebih teliti agar ianya selari dengan kehendak agama iaitu yang seimbang dan terdidik dari segi perkembangan akal, rohani dan tubuh badannya.

Perkembangan masyarakat masakini juga telah memperlihatkan kepada kita bahawa bidang seni yang paling diminati dan cepat berkembang ialah seni muzik. Seni muzik juga adalah salah satu cabang kebudayaan. Muzik juga dapat meninggikan pemikiran sesuatu bangsa serta merubah sikap dan budaya hidup ke arah pencapaian peradaban yang bererti. Muzik bukan sahaja alat penghibur tetapi juga sebagai pengantara pembelajaran yang mempunyai kuasa yang tersendiri hingga boleh menukar emosi manusia menjadi sedih, gembira, terharu dan sebagainya. Selain itu seni muzik juga menyalurkan nilai yang pelbagai maksud yang boleh memberi kesan positif dan berguna kepada pembangunan masyarakat.

Tidak ketinggalan juga sejarah muzik di negara kita yang mempunyai latarbelakang yang menarik dan meluas. Lagu-lagu tradisi berbentuk asli, dondang sayang, keroncong, zapin, inang dan seumpamanya telah melalui perubahan dalam masyarakat melayu selama beratus-ratus tahun. Arus perubahan muzik ini juga adalah sama dengan arus perkembangan kesusasteraan dan seni tari serta seni ukir. Ianya bergabung dan selari bergerak dalam ruang lingkup perkembangan masyarakat Melayu keseluruhannya. Di abad ini, khususnya selepas kemerdekaan, di mana ianya bergabung menjadi perkembangan muzik masyarakat Malaysia.

Seni muzik adalah satu bidang kesenian yang kreatif dan mempunyai kesan yang amat kuat dan menyeluruh. Dari lagu kasih sayang boleh ditimbulkan berbagai kesan seperti kasih sayang antara anak dan ibubapa, kasih sayang sesama manusia, malah kasih dan rasa bangga terhadap bangsa dan negara. Dengan gubahan yang menarik, senikata yang menusuk perasaan, lagu dapat digerakkan dengan begitu kukuh, sehingga setiap negara mempunyai lagu kebangsaannya sendiri dan juga setiap generasi mempunyai corak lagu dan iramanya yang tersendiri.

Secara umumnya, muzik dan seni suara adalah merupakan hasil daya cipta yang mencerminkan manifestasi pemikiran, emosi, dan gubahan manusia. Ianya adalah sebahagian daripada aktiviti rekreasi manusia yang terkandung di dalamnya seni, budaya, hiburan, kehalusan bahasa dan juga pemikiran yang sentiasa diperbincangkan dalam mana-mana sejarah, kebudayaan dan tamadun manusia.

Budaya berhibur sama ada dalam bentuk bermain muzik atau seni suara pada asalnya ialah satu aktiviti rekreasi yang boleh melapangkan fikiran, menenangkan hati dan perasaan, melupakan kesedihan, bahkan dapat menguatkan kemahuan dengan mematuhi peraturan-peraturan dan disiplin-disiplin tertentu. Persoalan yang timbul sekarang ialah apakah pandangan Islam terhadap amalan hiburan yang diamalkan masa kini?

Bagi kita orang Islam, kita meyakini bahawa agama Islam adalah satu cara hidup yang sempurna dan pasti dapat menjawab setiap persoalan hidup manusia yang mempunyai keinginan yang bermacam-macam dan tidak terkecuali dalam urusan yang berkaitan dengan hiburan. Tujuan syariat Islam bukanlah untuk menyekat segala bentuk kebebasan manusia tetapi sebaliknya lebih kepada mengawal dan mendidik, kerana Islam itu sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri.

Hiburan dalam Islam sangat berlawanan dengan konsep mencari hiburan dan kepuasan murahan bagi memenuhi tuntutan nafsu badani tanpa batasan dan sempadan. Malah hiburan itu juga adalah suatu yang terkawal dan terarah, dan bukannya satu cara mencari keseronokan dengan cara yang amat bebas sehingga tidak terkawal dan tidak terikat dengan batas-batas perundangan dan nilai keagamaan.

Dalam Islam, konsep hiburan ialah untuk mencari kesejahteraan, ketenangan dan kepuasan, terlepas dari perasaan bersalah, ketegangan dan keresahan. Ia dapat dilakukan di waktu lapang, secara individu, bersama keluarga atau kawan-kawan, bahkan ketika beribadah seperti seni taranum membaca al-Quran, gubahan sajak dan syair yang membesarkan Allah dan sebagainya.

Konsep berhibur dengan tujuan untuk kesejahteraan, menenangkan fikiran dan kerehatan tubuh badan ini dapat dilihat dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. kepada Abdullah bin Amr bin al-As , yang bermaksud: "Wahai Abdullah bin Amr, "Sesungguhnya ke atas kamu hak untuk Allah s.w.t., dan ke atas kamu hak untuk tubuh kamu, dan ke atas kamu hak untuk keluarga kamu. Maka berilah kepada yang miliki hak tersebut."

Begitu juga sejarah Islam telah menceritakan bagaimana gendang telah digunakan untuk menaikkan semangat pahlawan-pahlawan Islam yang berada di medan peperangan.

Imam al-Ghazali berpendapat bahawa mendengar nyanyian ada yang harus dan ada yang sunat serta ada pula yang haram. Sementara Sheikh Mahmud Shaltut, bekas Sheikh al-Azhar pula berpendapat bahawa mendengar suara indah dan merdu sama ada daripada binatang, manusia atau apa-apa alat atau ada kecenderungan untuk mempelajari sesuatu daripadanya adalah merupakan keinginan untuk memenuhi tuntutan nalurinya. Selama perkara itu tidak melalaikannya daripada kewajipan agama, bersesuaian dengan nilai akhlak dan bersesuaian pula dengan kedudukannya, maka ia diharuskan.

Selain itu, Islam juga telah meletakkan garis panduan asas yang perlu dipatuhi bagi memastikan sebarang bentuk hiburan yang ingin diketengahkan ke dalam masyarakat tidak terbabas dari landasan syariat. Antaranya ialah niat yang betul, tiada unsur-unsur yang bercanggah dengan akidah dan syariat Islam, tidak meninggal dan melalaikan kewajiban yang difardhukan oleh Allah s.w.t., sentiasa menjaga adab-adab pergaulan, tiada unsur perjudian (pertaruhan) dan tidak berlaku pembaziran. Juga tujuannya hendaklah betul, seperti untuk kesihatan, ketenangan dan kepuasan, jalan untuk taqarub dan mencapai keredaaan Allah s.w.t., serta dapat menjalin hubungan sesama manusia.

Jelas kepada kita bahawa tujuan berhibur dalam Islam ialah untuk melahirkan insan yang sihat jasmani dan rohaninya. Insan yang sihat bukanlah yang hanya terhindar dari sebarang penyakit, tetapi juga terhindar dari permasalahan perasaan, isu-isu rumahtangga, kekeluargaan, tempat kerja dan sebagainya. Malah dalam hubungan kemasyarakatan yang lebih luas, insan yang sihat itu ialah yang dapat memelihara diri dan mampu berada dalam keadaan aman dan damai dalam persekitaran masyarakat, ekonomi dan politik, tanpa perbezaan bangsa dan sebagainya.

Kesihatan jasmani dan rohani serta kesejahteraan masyarakat merupakan sesuatu yang bersepadu dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Insan yang sihat badan, roh dan jiwanya berserta yang sihat pergaulannya sahaja yang merupakan insan yang seimbang, mantap dan produktif. Usaha manusia untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat ialah dengan menguasai ketenangan jiwa, kesihatan tubuh badan dan menghindari kekusutan fikiran. Inilah yang ingin dicapai menerusi konsep hiburan dalam Islam.

Jasmani yang sihat akan menjamin kecerdasan otak dan minda, ketenangan dan kematangan perasaan; dan dengan itu terhindarlah segala tekanan dan masalah jiwa dan sebagainya. Kesihatan jasmani dan rohani akan melahirkan akal dan jiwa yang kuat dan kukuh, berdaya saing, kreatif dan pantang menyerah dalam menghadapi pelbagai masalah kehidupan. Dengan itu juga maka masyarakat akan terselamat dari sebarang kegiatan yang memudaratkan, malah ia akan menjadi insan yang lebih berdisiplin, dan imannya menjadi semakin kuat dan mantap.

Maka dengan itu, sewajarnya tidak menjadi kesalahan sekiranya hiburan masa kini ingin disemarakkan tetapi dibangunkan dalam bentuk dan acuan yang bersandarkan kepada garis panduan Islam kerana pastinya ianya memiliki unsur-unsur positif, terkawal, bersifat mendidik, dan sesuai serta selesa dengan budaya tempatan. Berdasarkan kepada fakta sejarah, bahan dan bidang untuk kesenian dalam Islam adalah luas dengan segala kebaikan dan kehalusan seninya. Tetapi adakah masyarakat kita memberi laluan yang sewajarnya untuk perkembangan hiburan tanah air dilahirkan menerusi acuan dan pendekatan Islam?

Sesungguhnya masalah dan perdebatan inilah yang ingin dicari penyelesainya supaya ianya menjadi satu titik tolak ke arah yang lebih bermakna demi mendapatkan keredhaan Allah s..w.t. dalam konteks memenuhi naluri keinginan manusia menerusi hiburan yang terpimpin.

Cetak

Islam dan Budaya Kerja

Ditulis oleh Abu Bakar Bin Yang. Posted in Utusan Malaysia

Sepertimana tahun-tahun yang lalu, 1 Mei disambut di seluruh dunia sebagai Hari Buruh Sedunia, dan tidak terkecuali Malaysia yang turut meraikannya saban tahun. Di Malaysia sambutan Hari Pekerja ini boleh diertikan hanya sebagai hari cuti umum untuk para pekerja di samping beberapa aktiviti yang berkaitan dengan tuntutan hak-hak pekerja. Suatu ketika dahulu para pekerja hanyalah bekerja untuk mendapatkan sesuap nasi untuk menampung hidup, tetapi kini dengan pelbagai tuntutan yang telah dibuat hak-hak pekerja nampaknya sudah semakin terbela walaupun tidak sepenuhnya.. Namun hakikatnya ialah walau bagaimana hebat suara yang dilaungkan untuk hak-hak pekerja, yang lebih tertonjol ialah usaha untuk meningkatkan ekonomi, kerana era sekarang sudah dianggap sebagai era peperangan ekonomi. Perniagaan adalah peperangan, dan begitulah semangat yang mendominasikan dunia ketika ini.

Oleh hal yang demikian orang semakin berminat untuk mengkaji faktor-faktor yang boleh memecut perkembangan ekonomi sesebuah negara. Maka dalam konteks ini juga agama sudah dilihat sebagai antara faktor pendorong perkembangan ekonomi dan ianya mula mendapat perhatian dari para cendekiawan. Mereka rata-rata mahu membuktikan bahawa agama mempunyai peranan yang amat menentukan dalam pembangunan ekonomi. Kalau suatu ketika dulu Max Weber telah cuba mengaitkan adanya hubungan antara ajaran etika Kristian Protestan dengan semangat kapitalisme di Barat, kini perhatian orang lebih menumpu kepada peranan agama-agama di Asia Timur.

Dekad kebelakangan ini kita sedang menyaksikan kebangkitan kuasa-kuasa ekonomi di rantau sebelah sini, terutama Jepun yang sudah mula dirasakan sebagai negara saingan Amerika. Imej ‘workaholic' bangsa Jepun dan kejayaan perindustriannya telah menarik minat para sarjana yang ingin mendapatkan jawapan tentang apakah kekuatan-kekuatan maknawi di sebalik kebangkitan ekonomi perindustrian Jepun yang begitu hebat itu. Seorang peneliti bangsa Jepun sendiri, Yamamoto Shichihei telah mengemukakan Zen Buddhism sebagai faktor penting kebangkitan tersebut. Sementara itu Ezra S. Vogel pula dalam bukunya The Four Little Dragons: The Spread of Industrialization in East Asia telah mengemukakan Konfusianisme sebagai kekuatan yang menjadi dasar kepesatan industrialisasi di Jepun yang kemudiannya diikuti oleh Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Hong Kong.

Walau apa pun pandangan yang telah dikemukakan, yang jelas ialah adanya kesepakatan tentang peranan keagamaan sebagai faktor pemecut kemajuan ekonomi. Agama dapat memberikan rangsangan kepada budaya kerja yang berupa motivasi dan nilai kudus kepada kegiatan ekonomi. Yang dimaksudkan dengan budaya kerja yang kudus itu ialah pegangan nilai, semangat, kepercayaan dan idealisme yang membentuk budaya dan watak sesuatu bangsa. Maka dalam hubungan ini umat Melayu-Islam di negara ini yang bercita-cita untuk menjadi masyarakat perindustrian yang serba maju harus dapat memanfaatkan budaya kerja yang jauh lebih kudus dan hebat yang sememangnya wujud dalam ajaran Islam itu sendiri.

Untuk memahami budaya kerja dalam Islam kita harus bermula dengan memahami erti hidup itu sendiri yang merupakan suatu persaingan kecemerlangan amal atau kerja seperti yang telah dinukilkan oleh al Quran surah al Mulk, ayat 2 "...ayyukum ahsanu ‘amala - siapa di antara kamu yang terbaik amalannya." Dan sememangnya hidup ini harus diisi dengan amal-amal soleh sebagai pembuktian iman kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menyebut iman bergandingan dengan amal soleh. Di mana istilah as-saalihat yang biasanya diterjemahkan sebagai amal soleh itu adalah meliputi segala kegiatan yang membawa kebaikan duniawi dan ukhrawi, kerohanian dan kebendaan.

Bagi orang Islam, setiap saat dari kehidupan duniawi yang terbatas ini adalah amat berharga untuk diisi dengan amal, kerana kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ditentukan oleh amal. Malah umat Islam tidak perlu memilih sengsara dan derita di dunia untuk bahagia di akhirat. Bukankah agama Islam itu mengajar kita untuk berusaha mendapatkan kedua-dua kebahagiaan iaitu hasanah fid-dunya (kebaikan di dunia) dan hasanah fil-akhirah (kebaikan di akhirat). Inilah menjadi asas untuk kita umat Islam bekerja keras membina kehidupan yang baik dan bahagia di dunia sebagai persediaan untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi di akhirat.

Memang tidak dinafikan bahawa kehidupan duniawi ini hanya untuk sementara, dan kehidupan akhirat itulah jua yang kekal abadi. Tetapi nilai amal duniawi yang sementara inilah yang akan menentukan kehidupan ukhrawi yang abadi itu, seperti yang telah diingatkan oleh Allah SWT. dalam surah az Zukhruf ayat 72: "Dan itulah syurga yang dianugerahkan kepada kamu hasil dari apa yang dahulu kamu kerjakan." Begitu juga dengan peringatan Allah SWT. kepada hamba-hambaNya: "bahawa manusia tidak akan mendapat apa-apa melainkan apa yang ia kerjakan" - surah an-Najm ayat 39. Semua peringatan ini memperlihatkan kepada kita bahawa hidup ini mestilah disertakan dengan kerja keras bagi membina hidup yang baik, selesa, dan sempurna selain dari diredhai Allah, dan bukannya hanya sekadar berdoa tanpa usaha dengan membiarkan segala urusan duniawi kita diurus dan ditentukan oleh orang lain.

Oleh itu, motivasi untuk bekerja keras kepada orang Islam adalah didorong daripada agamanya sendiri, bukan kerana tekanan dari majikannya atau dari sesiapa. Budaya kerja keras dalam Islam adalah digerakkan oleh motivasi dari dalam dirinya sendiri yang berupa rasa tanggungjawab untuk melaksanakan tugas sebagai hamba dan khalifah Allah. Apa yang diharapkan dari pelaksanaan tugas kehambaan dan kekhalifahan itu ialah keredhaan Allah, dan keredhaan Allah itu pula hanya akan diperolehi jika kerja-kerja itu dilakukan dengan ikhlas dan sempurna. Dengan kesedaran bahawa Allah melihat segala yang dikerjakannya, seorang Muslim akan memaksimumkan kemampuannya bagi memastikan kerja-kerjanya adalah yang terbaik dan berkualiti. Hasil daripada kerja-kerja yang dilaksanakan dengan semangat yang sedemikian itu akan membawa kepada produktiviti yang maksimum yang faedahnya bukan sahaja kepada individu yang bekerja keras tetapi juga kepada keluarga, masyarakat dan negara.

Mengimbas kembali kepada tuntutan agama seperti membayar zakat, menunaikan haji dan memberi sedekah, memberikan satu gambaran kepada kita bahawa setiap orang Islam itu perlu memiliki kekuatan ekonomi untuk berupaya menunaikan tanggungjawab keagamaan ini. Dan orang Islam hanya akan dapat memenuhi tanggungjawab keagamaannya dengan sempurna jika ia mempunyai kemampuan ekonomi. Dan kemampuan ekonomi ini pula datang dengan usaha dan kerja keras dalam kerangka budaya kerja sihat yang datangnya juga daripada rangsangan hidup beragama. Begitu juga dengan tanggungjawab membela golongan miskin menerusi zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya hanya mungkin terlaksana jika ada kemampuan ekonomi. Demikian juga dengan tugas dakwah dan jihad yang tentunya memerlukan sumber kewangan yang lebih besar.

Maka dengan itu penyertaan umat Islam dalam program pembangunan ekonomi adalah merupakan suatu tanggungjawab keagamaan yang tidak boleh diabaikan. Dalam hubungan ini wajar sekali kita merenung erti dan implikasi dari kisah yang dibawa oleh al-Quran tentang Nabi Yusuf a.s. yang ditampilkan sebagai trouble shooter yang mampu menyelamatkan pembangunan ekonomi negaranya dengan rancangan empat belas tahunnya. Ternyata peranan para nabi dan mereka yang mengikut jejak langkah mereka tidak cuma mengajak manusia untuk beribadat dalam erti kata yang sempit, tetapi juga merancang dan menjayakan program pembangunan ekonomi dan membentuk kekuatan ummah dalam menghadapi isu-isu kemanusiaan.

Oleh hal yang demikian setiap Muslim dan gerakan-gerakan Islam yang mendukung aspirasi kebangkitan semula Islam tidak harus membataskan aktivitinya hanya dalam bidang kerohanian semata-mata, tetapi harus mampu menggilap dan menyegarkan semula budaya kerja Islam, dan harus juga mempunyai sikap yang positif terhadap pembangunan ekonomi. Tidak harus berlaku dalam pemikiran dan gerak-kerja seorang Muslim pertentangan antara ‘budaya kerja' yang membangunkan wawasan ekonomi dan kekuatan ummah dengan ‘wawasan akhirat.' Sekiranya ianya wujud, seolah-olah menggambarkan budaya kerja keras yang menghasilkan kesejahteraan kehidupan duniawi terpisah, malah akan mencelakakan kehidupan ukhrawi. Apa yang harus dilakukan ialah penyertaan yang membina dalam program pembangunan ekonomi yang didasari oleh budaya kerja positif yang dijelmakan daripada penghayatan hidup beragama sehingga dapat melahirkan hasanah fid-dunya (kesejahteraan duniawi) yang berlanjutan hingga ke hasanah fil-akhirah. (kesejahteraan ukhrawi).

Cetak

Islam dan Melayu Baru

Ditulis oleh Abu Bakar Bin Yang. Posted in Utusan Malaysia

Sejak dari dulu lagi sehinggalah ke hari ini kita telah banyak membicarakan tentang cita-cita untuk menjadi sebuah negara maju dengan acuan kita sendiri. Semua orang bercakap tentang hal ini bermula dari Perdana Menteri hinggalah kepada kaki-kaki lepak di kedai-kedai kopi. Selain dari mendapat galakkan dan garis panduan daripada mereka yang memimpin negara ini, kita juga dirangsang oleh ramalan-ramalan ‘optimistik" tentang rantau Asia Tenggara yang akan menjadi pusat perkembangan ekonomi dunia. Seperti yang pernah ditulis oleh Steven Schlosstein dalam bukunya Asia's New Little Dragon : The Dynamic Emergence of Indonesia, Thailand and Malaysia, beliau mengandaikan beberapa buah negara di Asia ini termasuk Malaysia akan muncul sebagai gergasi-gergasi ekonomi yang hebat..

Namun apabila berbicara tentang kemajuan dan kemakmuran masa depan itu, sebenarnya kita berbicara tentang siapa? Tentang nasib dan masa depan siapa? Maka pastinya yang dibincangkan itu ialah umat Melayu di negara ini. Memang kita tidak dapat menyembunyikan rasa cemas terhadap kemampuan umat Melayu di negara ini untuk menghadapi persaingan masyarakat dunia yang begitu tinggi persaingannya masa kini. Mungkin dari rasa cemas itulah juga suatu ketika dahulu muncul pandangan bagaimana untuk membina apa yang dinamakan sebagai ‘Melayu Baru', iaitu satu warisan Melayu yang memiliki segala intipati yang diperlukan untuk tampil ke hadapan sebagai umat yang maju.

Soalnya sekarang ialah apa yang harus ada pada Melayu Baru itu? Apakah ini juga bererti akan berulang lagi zaman ‘Polemik Kebudayaan,' iaitu satu zaman di mana kita masih mencari-cari asas pembinaan tamaddun kita sendiri. Sehinggakan generasi awal abad ini terpaksa membuat pilihan sama ada untuk kembali kepada asal budaya sendiri, iaitu tamaddun Islam yang ketika itu kelihatan agak suram kerana kejahilan dan ditindas dari setiap sudut, ataupun mengambil bulat-bulat tamadun Barat yang tampak gah dan sedang berada di puncak kehebatannya ketika itu.

Tetapi bagi generasi Melayu baru ini, masih banyak perkara baru yang perlu dipelajari, terutamanya sejarah. Kerana sejarah telah mengajar kita bahawa memutuskan diri dari akar budaya sendiri dan menerima budaya asing secara mutlak tidak dapat menjadikan sesuatu bangsa itu maju atau kuat. Lihat saja kepada 'Turki Moden' sebagai satu contoh kegagalan suatu bangsa untuk maju, kuat dan makmur dengan memutuskan dirinya dari agama dan akar budaya tradisinya lalu memilih jalan sekularisasi dan pembaratan. Hasilnya tidak mendatangkan apa-apa melainkan Turki itu sendiri sukar untuk diterima oleh kalangan negara-negara Islam yang lain dan malah ia juga tersisih dari negara-negara Barat. Berbeza pula dengan Jepun yang telah berjaya muncul sebagai raksasa industri tanpa mencabut dirinya dari akar budaya tradisi sendiri. Memang dalam hal-hal tertentu Jepun menerima pengaruh Barat tetapi ia memperoleh kekuatan asasnya dari warisan budaya tradisinya sendiri. Begitu jugalah halnya dengan Taiwan.

Maka dengan itu Melayu Baru yang dimaksudkan itu seharusnya difahami sebagai Melayu yang dikembalikan kepada akar budaya tradisinya. Dengan kata lain Melayu Baru ialah Melayu yang diperbaharui faham agamanya. Sejarah juga telah mengajar kita bahawa Melayu Baru pernah muncul buat kali pertama dalam sejarah setelah umat ini menjalani arus pengIslaman abad-abad terdahulu. Bermula dari saat itu Melayu Baru ini telah melalui suatu arus perubahan manusiawi yang memberikan jiwa dan citarasa baru kepada umat Melayu. Iaitu suatu perubahan budaya yang memberikan mereka nilai-nilai segar dan cemerlang yang terpancar dari ajaran agama Islam, dan juga satu perubahan pemikiran yang mengakhiri zaman budaya tahayul dan kurafat ketika itu. Malah Melayu Baru ini juga berupaya untuk memulakan tamadun ilmu dan membawa satu perubahan di rantau ini.

Dengan azam dan nafas baru ini, Melayu Baru ini pandai membawa diri dan tahu arah tuju yang perlu dibawa dalam kehidupan ini. Ini adalah kerana mereka diasuh dengan jiwa tawhid yang dengannya mereka menjadi umat Islam yang sujud, ruku' dan taat setia mutlaknya hanya kepada Allah. Dan Melayu inilah juga yang telah mendapatkan semula kemuliaan darjat dan martabat keinsanannya, sehingga Melayu itu sendiri berasa bangga menjadi umat terbaik (khayra ummah) kerana kekentalan imannya.

Inilah golongan Melayu yang tahu erti hidup dan mati sebagai persaingan terhadap kecemerlangan amal (ayyukum ahsanu amala). Iaitu golongan Melayu pejuang yang dengan semangat jihadnya sanggup menghadapi segala cabaran, dan dengan semangat mujahadahnya pula ia memperolehi kekuatan rohaniah untuk menghidupkan yang makruf dan memerangi kemungkaran.

Begitulah antara ciri-ciri dan watak yang dibawa oleh Melayu Baru yang telah melalui arus perubahan Islamisasi itu. Namun begitu, keunggulan watak Melayu ini turut terhakis setelah masa berlalu kerana selalu terdedah kepada pelbagai hakisan pengaruh budaya. Hinggalah ke saat ini arus penghakisan Islam dari jiwa dan cara hidup Melayu ini terus berlaku sehingga kadang-kala berasa hairan dan tercabar apabila terlihat Melayu yang sudah sangat terhakis keIslamannya.

Proses penghakisan ini semakin lama semakin membarah sehingga tidak ada lagi dari kalanggan Melayu ini yang terselamat melainkan yang benar-benar kukuh genggaman KeIslamannya. Kini hampir semua peringkat masyarakat Melayu sudah hampir terhakis keIslamannya. Namakan saja apa maksiat, jenayah dan salah laku yang tidak dibuat oleh masyarakat Melayu, malah merekalah yang berada pada senarai paling atas dalam setiap catatan keburukan ini.

Maka dengan itu dari waktu ke waktu harus ada usaha menggilap semula ciri-ciri keperibadian dan jatidiri Muslim yang sudah mulai luntur dari bangsa Melayu ini. Selagi umat Melayu masih menjadi sebahagian dari umat Islam sejagat, mereka pasti ikut terlibat dalam arus menemukan semula jatidiri sebenar keIslaman mereka. Usaha membina semula umat Melayu Baru seharusnya diasaskan kepada nilai-nilai at-tajdid al-Islami; dan sehubungan dengan itu gerakan-gerakan Islami tanahair yang rata-rata mendakwa bercirikan tajdid itu seharusnya dapat menyumbang ke arah pembaharuan umat dan budaya Melayu dalam erti mengembalikannya kepada kesegaran nilai-nilai Islam yang murni dan faham-faham yang benar.

Jika diteliti secara halus memang hubungan bangsa Melayu dengan agama Islam telah begitu sebati. Oleh itu seharusnyalah ajaran agama Islam yang menjadi teras keperibadian Melayu, menjadi dasar ru'yat Melayu dan seterusnya membentuk perilaku dan citarasa Melayu. Dengan menyedari hakikat ini juga maka usaha untuk membina generasi Melayu Baru tidak mungkin dapat dilakukan dengan berpandukan acuan Barat maupun Timur. Kita tidak mahu kemusnahan kemanusiaan yang telah berlaku pada kedua-dua acuan ini berulang di tanahair kita. Cukuplah apa yang telah berlaku di sana sebagai renungan dan peringatan untuk kita semua.

Tetapi pada masa yang sama bukan bererti kita menolak langsung pembangunan yang baik yang boleh dipelajari dari mereka. Ini adalah kerana agenda pembangunan Melayu Baru sekiranya mengikut panduan dan faham yang benar, adalah agenda yang sangat berakhlak dan tinggi tata susilanya kerana ianya terbentuk dalam acuan dan kerangka pandangan hidup beragama. Malah watak dan ciri Melayu Baru itu sendiri dibentuk daripada keluhuran akhlak Islami dan sikap baik terhadap kehidupan duniawi.

Apabila usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju dapat dijayakan dengan penyertaan umat Melayu Baru yang memahami dan mengamal fahaman agama yang secukupnya ini bererti lahirnya suatu yang baru, iaitu terbentuknya sebuah masyarakat Muslim yang moden dan maju dalam sejarah tanahair. Walaupun begitu, ini masih lagi suatu cabaran yang cukup besar dan sekaligus usaha ke arah itu juga satu yang sangat mencabar. Namun berbekalkan semangat dan dorongan dari agama itu sendiri yang menjanjikan baldatun tayyibbah wa rabun ghafur (negara berkebajikan dalam limpah pengampunan Tuhan), maka ianya bukanlah suatu angan-angan kosong.

Cetak

Islam beri kedudukan indah kepada wanita

Ditulis oleh Siti Shamsiah Binti Md Supi. Posted in Utusan Malaysia

Tamadun manusia telah bermula sekalipun sebelum terbinanya tamadun Islam. Tamadun Yunani, Rom, Hindu, Nasrani, Arab Jahiliah dan Parsi ialah tamadun yang telah wujud sebelum Muhammad s.a.w. mengasaskan tamadun Islam. Walaupun tamadun ini merakamkan pelbagai keindahan dan kemajuan dari aspek fizikal dan kemasyarakatan, akan tetapi kedudukan wanita masih berada di tempat yang paling rendah dan terpinggir.

Disebabkan fizikal kaum ini yang bersifat lemah, maka akal dan maruah wanita dinafikan sekeras-kerasnya. Maka berkurun-kurun lamanya sebelum agama yang sempurna diturunkan, Islam, maka wanita hidup hanya kerana ia ditakdirkan perlu dilahirkan demi menyambung generasi manusia. Wanita sekadar bernyawa tanpa sebarang kebebasan, hak, pengiktirafan tanggungjawab atau sekurang-kurangnya membuat pilihan.

Wanita adalah kaum malang yang hanya berkahwin dengan pilihan yang telah ditentukan, tunduk, diperhambakan dan tidak terdapat ruang atau undang-undang bagi membolehkan mereka untuk bercerai. Wanita dinafikan hak mereka untuk memiliki atau mewarisi harta kecuali dengan syarat-syarat yang amat ketat. Inilah kedudukan wanita yang terdapat dalam undang-undang seperti Undang-undang Justinianus atau pada zaman Kaisar Konstentin. Malah suatu ketika dahulu wanita hanya setaraf barang dagangan yang boleh dijual beli di pasar-pasar.

Antara kandungan sebuah agama kuno berbunyi, ``Tidak ada kesabaran yang ditentukan, angin, maut, panas yang membakar, racun, penyakit menular dan api, semua keburukan itu bersumber daripada perempuan.'' Sesetengah agama menganggap bahawa wanita adalah makhluk yang dikutuk Tuhan dan dikisahkan bahawa orang-orang yang baik di sisi Tuhan adalah orang-orang yang menjauhkan diri daripada perempuan. Begitu juga nasib yang berlaku terhadap wanita dalam zaman Arab Jahiliah. Tidak ada had dalam mengahwini perempuan atau garis panduan dalam perkahwinan. Maka si anak lelaki boleh mengahwini ibu tirinya apabila bapanya meninggal dunia. Sementara melahirkan bayi perempuan adalah keaiban sepanjang hayat yang ditanggung oleh seluruh keluarga. Dan keaiban yang ditanggung membenarkan mereka untuk menanam hidup-hidup bayi-bayi perempuan mereka.

Maka kaum wanita dan golongan yang bersimpati terhadap kaum wanita mula berfikir bagaimana hendak memperjuangkan nasib wanita agar setaraf dengan kedudukan kaum yang dikurniakan susuk tubuh yang lebih kuat dan bertenaga. Bersandarkan kepada rasionalisme maka akhirnya wujudlah kumpulan-kumpulan yang mendukung feminisme demi memperjuangkan hak-hak wanita yang lebih saksama, kedudukan yang lebih dihormati dan pengiktirafan terhadap fungsi yang dimainkan oleh mereka dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik negara.

Namun sebenarnya, kering dan kontangnya tamadun Arab yang disebabkan oleh pemikiran Arab Jahiliah telah dilenyapkan dan disuburkan oleh kerahmatan Islam yang diturunkan Allah s.w.t. melalui rasul-Nya, Muhammad s.a.w. Evolusi pengangkatan darjat wanita telah dilaksanakan oleh Islam melalui firman Allah s.w.t., antaranya dalam Surah al-Nisa' ayat 1 yang bermaksud, ``Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (yakni isterinya - Hawa) dan membiakkan dari kedua-duanya - zuriat keturunan - lelaki dan perempuan yang ramai.'' Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahawa lelaki dan perempuan telah dijadikan daripada sumber yang sama dan mereka saling perlu-memerlukan bagi meneruskan zuriat manusia di dunia.

Sebenarnya tidak timbul dalam Islam tentang isu-isu yang diperjuangkan oleh feminisme Barat, kerana Islam adalah agama yang cukup lengkap dalam mempertahankan kedudukan dan hak wanita sesuai dengan fitrah kejadiannya. Hanya mungkin disebabkan kedangkalan fikiran manusia itu sendiri menyebabkan hukum-hukum Tuhan masih dipertikaikan kesempurnaan dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Dalam soal berpoligami sekalipun, isteri-isteri Rasulullah s.a.w. bertelingkah kerana perasaan cemburu dan berlumba-lumba dalam memenangi hati suami mereka, akan tetapi akhlak dan amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. menyebabkan tidak seorang pun yang dapat mempertikaikan keadilan Rasulullah dalam berpoligami.

Cetak

Implikasi pengklonan ke atas fitrah manusia

Ditulis oleh Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd Salleh. Posted in Utusan Malaysia

Perdebatan mengenai teknologi pengklonan khususnya untuk mengklonkan manusia menjadi satu polemik di kalangan saintis dan pemimpin politik. Sesetengah negara dengan jelas meletakkan pengklonan manusia sebagai satu kesalahan jenayah.

Jika dilihat pada proses untuk menghasilkan manusia klon ini, ia adalah satu proses pembiakan seksual yang tidak memerlukan percantuman sel jantan (sperma) dengan sel betina (ovum). Sebaliknya apa yang diperlukan adalah sel totipoten yang mengandungi kod genetik iaitu asid deoksiribonukleik (DNA) yang dimasukkan ke dalam ovum yang tidak tersenyawa yang telah dikeluarkan nukleusnya.

Di dalam kitab suci al-Quran terdapat beberapa ayat yang menerangkan dengan nyata tentang proses pembiakan manusia yang memerlukan kehadiran sel sperma dan sel ovum. Bayi yang dilahirkan akan mempunyai ciri genetik yang unik yang merupakan kombinasi ciri genetik daripada ibu dan bapanya.

Jika dilihat kepada bayi klon, ia tidak mempunyai ciri genetik yang unik sebaliknya ia mempunyai genetik yang sama dengan penyumbang DNA-nya. Dalam kata lain, bayi klon adalah replika genetik kepada penyumbang DNA tersebut.

Lazimnya hanya kembar seiras yang mempunyai ciri genetik yang sama. Namun dengan adanya teknologi pengklonan ini telah membolehkan klon manusia untuk mempunyai ciri genetik yang sama dengan induk yang menyumbangkan DNA.

Persoalannya, apakah hubungan di antara klon dengan induknya? Adakah ia sama seperti hubungan anak dengan bapa? Atau adakah kerana ciri genetik kedua-duanya adalah sama, maka mereka adalah kembar?

Kekeliruan ini dipandang berat oleh Islam. Ini akan membawa masalah kepada soal penentuan nasab. Di dalam ayat 54 Surah Fussilat, Allah s.w.t. telah berfirman dengan maksud, Dan Dialah Tuhan yang menciptakan manusia dari air, lalu dijadikannya (mempunyai) titisan baka dan pertalian keluarga (persemendaan); dan sememangnya Tuhanmu berkuasa (menciptakan apa jua yang dikehendaki-Nya).

Soal pertalian keluarga amat dipentingkan dalam Islam. Islam menekankan tentang perlunya institusi keluarga itu dipelihara. Teknologi pengklonan akan meruntuhkan institusi keluarga yang ditekankan oleh Islam.

Ini kerana dengan teknologi pengklonan, peranan yang dimainkan oleh lelaki menjadi tidak lagi penting sebaliknya wanita yang tidak berkahwin juga boleh mendapat anak. Ini sudah tentu akan meningkatkan lagi jumlah ibu tunggal dalam satu-satu masyarakat. Apa yang lebih merunsingkan ialah pasangan homoseksual juga boleh mendapat anak dengan adanya teknologi ini.

Walaupun pada awalnya teknologi pengklonan ini dilihat sebagai satu cara untuk membantu pasangan yang tidak mempunyai zuriat, jelas sekali kesan buruk yang dibawa oleh teknologi ini jauh melampaui manfaat yang dibawa olehnya.

Dengan teknologi pengklonan ini, peranan lelaki dan juga fungsi hubungan seksual akan hanya menjadi sumber untuk keseronokan dan hedonisme semata-mata. Walhal Islam melihat hubungan antara lelaki dan perempuan dalam satu ikatan perkahwinan yang sah sebagai penting bagi tujuan mendapat zuriat keturunan.

Ini dijelaskan oleh Allah s.w.t. menerusi maksud firman-Nya di dalam ayat pertama Surah al-Nisa: Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan (silaturahim) kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu.

Selain daripada itu, satu lagi implikasi yang dibawa oleh teknologi pengklonan ialah dari aspek pengkomersialan rahim wanita. Teknologi pengklonan membuka ruang bagi wanita untuk menjadi ibu tumpang dengan menyewakan rahim mereka sepanjang tempoh kehamilan bagi membolehkan bayi klon dilahirkan.

Manusia seharusnya mengambil pengajaran daripada masalah yang timbul akibat penggunaan teknologi pembiakan artifisial seperti IVF yang menggunakan ibu tumpang di mana banyak pertikaian perundangan timbul kerana perebutan bayi di antara ibu tumpang tersebut dengan ibu bapa yang sebenar. Apa yang jelas ialah teknologi pengklonan akan membuka lebih banyak ruang untuk pertikaian-pertikaian seperti ini di antara ibu tumpang dengan penderma DNA.

Di samping itu, teknologi pengklonan turut akan memberikan ruang untuk gen-gen diperdagangkan. Artis-artis terkenal, intelek-intelek terkemuka dan pemimpin-pemimpin tersohor berkemungkinan akan dapat memasarkan DNA mereka kepada sesiapa yang mahu mendapat anak yang mempunyai ciri genetik yang serupa dengan artis, intelek atau pemimpin berkenaan.

Nyata sekali implikasi-implikasi yang dibawa oleh teknologi pengklonan lebih banyak menyebabkan kemudaratan daripada kemanfaatan. Atas sebab inilah, maka Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 2002 yang lalu mengharamkan pengklonan manusia.

Islam adalah satu agama yang memelihara kemaslahatan ummahnya. Sekiranya sesuatu itu bertentangan dengan fitrah dan tidak memenuhi maslahah, sebaliknya menyebabkan mafsadah (kehancuran), maka sudah tentulah Islam tidak akan mengharuskan penggunaannya.

Islam bukanlah menghalang atau menentang perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Sebaliknya Islam amat menggalakkannya tetapi perlu ada garis sempadan yang jelas di antara apa yang diharuskan dan apa yang dilarang. Dalam konteks teknologi pengklonan ini, manusia mungkin telah melampaui garis sempadan fitrah yang telah ditetapkan oleh Islam.

Statistik

179634
Hari IniHari Ini99
SemalamSemalam152
Minggu IniMinggu Ini494
Bulan IniBulan Ini590
KeseluruhanKeseluruhan179634

Hadis Pilihan

Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda: "Takutlah (Jauhilah) dua perbuatan terkutuk!" Para sahabat bertanya "Apakah keduanya itu ,… Baca lagi

Riwayat Abu Hurairah r.a

MS ISO 9001:2008

SIRIM

"Memahami Islam Membina Peradaban"