Cetak

Hadanah demi kesejahteraan generasi muda

Ditulis oleh Siti Shamsiah Binti Md Supi. Posted in Utusan Malaysia

Hati seorang ibu mana yang tidak terusik melihat satu kejadian di kaca televisyen swasta pada minggu lepas, adegan yang sangat dramatik dan mengharukan apabila melihat seorang ibu yang terpaksa menyerahkan kelima-lima puteranya kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) disebabkan kesempitan dan desakan hidup.

Anak-anak itu dalam keadaan yang kurang terbela disebabkan si ibu tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk membayar upah pengasuh sementara beliau keluar bekerja. Penyerahan anak-anak ini kepada JKM adalah pilihan terbaik dan terakhir yang mampu dilakukan oleh seorang ibu demi keselamatan dan kebajikan si anak.

Dalam kes ibu tunggal tersebut, memang sangat getir untuk berpisah kasih dengan darah daging yang sebelum itu menjadi penyeri dan penyempurna kehidupan sesebuah keluarga, tetapi penyerahan kelima-lima anak kepada JKM sememangnya tindakan bijaksana seorang ibu yang gagah mengorbankan keperluan insaninya demi kebajikan dan kebaikan anak-anak.

Hadanah atau penjagaan generasi muda adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejurus dia dilahirkan ke dunia ini. Secara fitrahnya, ibu yang melahirkan anak tersebut akan menjaga si anak. Bersama-sama si bapa, maka ibu bapa akan membesarkan dan mendidik anak sehingga mereka boleh berdikari dan matang untuk menjalani kehidupan seterusnya, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang antaranya bermaksud;

Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya.

Ibu, ayah, datuk, nenek atau ahli keluarga kepada si anak adalah pihak yang bertanggungjawab untuk membentuk anak ini menjadi seorang manusia yang sebenar.

Kalau ditinjau kepada prinsip maqasid al-syariah, hadanah sebenarnya berkaitan dengan hal menjaga, memartabatkan dan memperkasakan keturunan. Sebagai sebahagian daripada prasyarat untuk membina kehidupan masyarakat yang berkualiti.

Sekiranya tidak terdapat ahli keluarga yang boleh memainkan peranan sebagai ibu bapa, maka menjadi tugas pihak pemerintah melalui agensi yang ditentukan untuk mengambil alih tugas ini. Kerajaan Malaysia melalui JKM telah memainkan fungsinya yang sebenar dari aspek siasah syariah.

Hadanah ada kalanya menjadi topik perbincangan yang hangat di kalangan ibu bapa dan masyarakat. Juga sering kali kita dengar bagaimana segelintir masyarakat yang mudah menyalahkan pihak ibu bapa tidak memperuntukkan waktu yang berkualiti yang menjadi keperluan ahli keluarga termasuk anak-anak.

Ada kalanya ibu bapa yang bekerja keras untuk meraih pendapatan yang selesa dipersalahkan apabila anak-anak mereka terlibat dalam gejala salah laku atau tercicir dalam pelajaran. Menghantar anak-anak untuk dijaga oleh orang lain juga dikatakan bukan pilihan yang baik dalam proses pendidikan dan pembesaran anak-anak.

Kalau kita lihat sejarah awal Rasulullah s.a.w. dilahirkan dan dibesarkan, Baginda bukan hanya diasuh oleh bonda baginda. Aminah binti Abdullah mempunyai pembantu untuk mengasuh anaknya yang fenomena itu turut berlaku dalam masyarakat kita. Kita mengambil pembantu rumah asing untuk membantu seorang ibu mengasuh anak sekali gus membantu tugas-tugas rumah tangga.

Semasa Nabi sangat kecil, Baginda telah dihantar jauh ke kampung pedalaman Badwi Bani Sa'ad bin Bakr untuk disusukan dan dibesarkan oleh Halimah binti Abu Zu'aib bin al-Harits as-Sadiyyah. Dan selama empat tahun lamanya anak kecil ini berada dalam asuhan Halimah as-Sadiyyah.

Masih ramai anak-anak yang menjadi insan yang cemerlang walaupun mereka tidak dijaga seratus peratus oleh ibu bapa kandung atau ahli keluarga yang mempunyai pertalian darah. Apa yang penting adalah kebijaksanaan ibu bapa dalam memilih pihak yang menggantikan mereka untuk menjaga anak-anak sama ada dalam tempoh yang singkat, berjadual ataupun panjang.

Kebijaksanaan itu juga seharusnya disertai oleh niat yang jelas dan bukannya hendak melepaskan tanggungjawab hakiki yang diamanahkan oleh Allah s.w.t. Dan pihak yang menjadi pengganti kepada ibu bapa itu juga sewajarnya menyedari bahawa anak-anak yang mereka terima itu adalah amanah Allah yang mempunyai akal dan perasaan.

Cetak

Golongan Tekno-da'ie perlu dilahirkan

Ditulis oleh Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd Salleh. Posted in Utusan Malaysia

`Dakwah adalah tugas yang perlu dijalankan 24 jam sehari, tujuh hari seminggu dan 365 hari setahun. Hakikat ini dinyatakan menerusi satu ayat al-Quran yang mengisahkan tentang usaha dakwah yang dijalankan oleh Nabi Nuh a.s., yang maksudnya: (Setelah puas menyeru mereka), Nabi Nuh berdoa dengan berkata: ``Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam (supaya mereka beriman).''

Apa yang jelas ialah teknologi, khususnya teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), boleh membantu golongan pendakwah untuk menjalankan tugas dakwah ini sepanjang masa tidak kira siang atau malam. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia atau lebih dikenali sebagai IKIM.fm misalnya, memanfaatkan teknologi penyiaran terkini yang membolehkannya beroperasi 24 jam sehari dengan tenaga kerja yang optimum.

Sehubungan dengan itu, adalah sesuatu yang difikirkan wajar agar teknologi dimanfaatkan supaya dakwah Islamiah akan terus tersebar ke seluruh penjuru dunia, insya-Allah.

Mungkin akan ada yang beranggapan bahawa tekno-da'ie ini adalah seorang individu yang mempunyai pengetahuan agama di samping pengetahuan tentang teknologi. Pada pandangan penulis, ia tidak semestinya demikian. Golongan tekno-da'ie dalam konteks abad ke-21 ini berkemungkinan besar merupakan satu kumpulan individu atau jemaah yang mempunyai kepakaran mereka yang tersendiri.

Dalam jemaah tekno-da'ie tersebut, terdapat seorang yang mempunyai pengetahuan dalam bidang agama yang akan menjadi orang di hadapan tabir menyampaikan mesej amar makruf nahi mungkar. Beliau akan disokong oleh beberapa individu lain di belakang tabir yang mempunyai pengetahuan dalam bidang teknologi yang akan menyediakan bahan dakwah dalam bentuk yang inovatif, interaktif dan menarik untuk disampaikan kepada orang ramai menggunakan teknologi terkini.

Dalam perkataan lain, jemaah tekno-da'ie ini sebenarnya adalah sekumpulan individu yang mempunyai latar belakang yang berbeza tetapi mempunyai matlamat yang satu iaitu ingin menegakkan syiar dan syariat Islam yang mengajak manusia ke jalan kebenaran. Pendek kata wujud kerjasama pintar dan sinergi di antara golongan agama dengan golongan teknologis.

Tanggungjawab dakwah adalah tanggungjawab semua orang. Dakwah tidak boleh dipertanggungjawabkan ke atas bahu satu-satu golongan semata-mata. Dakwah boleh dilakukan dalam bentuk percakapan (dakwah bil lisan), penulisan (dakwah bil kitab) dan kelakuan (dakwah bil hal). Tidak ada seorang pun yang boleh lari dari tanggungjawab dakwah ini.

Dalam konteks perbincangan mengenai tekno-da'ie ini, ia memberikan satu peluang kepada mereka yang mempunyai pengetahuan dalam bidang teknologi untuk berdakwah dan bekerjasama dengan golongan alim ulama dalam menjalankan kerja-kerja dakwah. Golongan teknologis berperanan dalam membuat pakej dengan menggunakan teknologi terkini supaya Islam akan dapat disampaikan dengan lebih berkesan dan cekap.

Golongan alim ulama pula menyediakan bahan kandungan yang amat-amat diperlukan bagi tujuan dakwah. Perlu disedari bahawa cabaran yang menanti umat Islam hari ini ialah ketandusan dan kekurangan bahan-bahan Islam yang menggunakan ICT. Justeru, bahan-bahan Islam yang menggunakan ICT ini perlulah diperbanyakkan.

Bagi menjayakan matlamat ini, perlu ada kerjasama di antara golongan alim ulama dengan golongan teknologis. Gabungan kedua-dua inilah yang akan mencetuskan dan merealisasikan jemaah tekno-da'ie.

Tidak dinafikan bahawa pendekatan dakwah konvensional dan tradisional adalah penting. Bagaimanapun, perlu diwujudkan satu golongan pendakwah yang mampu menggunakan ICT bagi tujuan murni ini. Ini kerana rata-rata generasi hari ini adalah generasi yang celik ICT dan techno-savvy. Untuk menghampiri mereka ini, perlulah digunakan pendekatan yang terkini dan moden.

Justeru, perlu ada satu golongan tekno-da'ie yang bijak dan selesa menggunakan ICT untuk berdakwah.

ICT dapat dimanfaatkan oleh pendakwah menerusi dua cara iaitu untuk mencari maklumat bagi memperkayakan ilmu pengetahuan pendakwah dan untuk menyampaikan mesej dakwah kepada orang ramai. Kebijaksanaan pendakwah adalah diperlukan bagi tujuan ini dalam memilih platform dan aplikasi ICT yang terbaik untuk menyampaikan dakwah, baik menerusi e-mel, laman web, aplikasi perbualan seperti IRC dan ICQ, penggunaan SMS, telefon mudah alih, animasi, power point dan sebagainya.

Masjid boleh memainkan peranannya sebagai pusat kegiatan golongan tekno-da'ie ini dengan menyediakan prasarana yang diperlukan seperti komputer dan Internet.

Di dalam era ICT yang penuh dengan pelbagai cabaran yang tidak pernah terbayang oleh manusia sebelum ini, adalah penting bagi institusi masjid dan surau memainkan peranannya secara berkesan dengan strategi-strategi yang teratur dan tersusun.

Ini adalah penting bagi menyediakan umat Islam dengan persiapan-persiapan yang sewajarnya untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran getir ini. Hakikatnya, masih ramai di kalangan umat Islam yang masih tidak sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan hari ini. Ini kerana ICT hanya dipandang dari aspek negatif semata-mata, walhal ICT adalah satu alat yang jika digunakan dengan betul dan bijaksana mampu membawa manusia kepada kebaikan dan kejayaan.

Selepas peristiwa 11 September 2001 pula, ICT digunakan oleh mereka yang memusuhi Islam untuk menjatuhkan imej Islam dengan mengetengahkan dakyah-dakyah palsu mengenai Islam. Media massa dan Internet digunakan dengan meluas untuk memerangi Islam. Sebab itu penguasaan dalam bidang teknologi adalah amat penting dalam mempertahankan kedaulatan negara kita.

Kekuatan tamadun-tamadun Islam sehingga kurun ke-13 Masihi sebenarnya bukan terletak semata-mata kepada kekuatan ketenteraan, sebaliknya banyak bergantung kepada kekuatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperkukuhkan dengan keimanan dan ketakwaan. Justeru, umat Islam perlu menyedari akan hakikat ini dan merebut peluang yang disediakan oleh ICT untuk mengejar kembali mereka yang telah lama maju.

Dalam hal ini, wajar sekali golongan yang bergelar tekno-da'ie ini menjadi tonggak ke arah penguasaan kembali umat Islam ke arah mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Mereka inilah yang perlu memikul tanggungjawab untuk memperbetulkan imej Islam yang telah diwarnai dengan salah faham dan salah tanggap, di samping pada waktu yang sama menyebarkan kefahaman yang sebenar tentang Islam.

Cetak

Generasi muda perlukan kekuatan minda

Ditulis oleh Khairul Azhar Bin Idris. Posted in Utusan Malaysia

Generasi muda di negara ini merupakan kelompok terbesar yang mengisi ruang dan jumlah keseluruhan kependudukan negara. Dianggarkan sebanyak 50 peratus daripada seramai lebih kurang 24 juta penduduk negara ini diisi oleh mereka yang berusia antara 15 hingga 40 tahun. Kadar ini membayangkan betapa negara ini dicorak oleh mereka, sama ada dari segi keperluan sumber manusia, pendidikan, kesenian dan hiburan, gaya hidup dan sebagainya yang agak lebih menonjol berbanding keperluan lain khususnya dalam bidang kesihatan dan perubatan (jika bukan kerana gejala AIDS dan dadah).

Ini juga menunjukkan mereka sebagai kelompok masyarakat yang memainkan peranan yang amat besar dan penting dalam jatuh bangun sesebuah negara. Apa juga yang mereka lakukan sebenarnya tetap akan memberi implikasi kepada kesejahteraan negara.

Dalam usaha untuk menjadi sebuah negara membangun dan maju setanding dengan negara lain, setiap anggota masyarakat terutamanya generasi muda Islam seharusnya bersedia untuk menerima perubahan yang membantu kepada tercapainya matlamat tersebut.

Kerajaan kita sering menyeru golongan muda supaya jangan takut untuk menyertai kepesatan dunia teknologi maklumat. Generasi muda Islam harus merebut peluang ini. Dalam era globalisasi ini, mereka yang tidak turut serta akan ketinggalan dan mungkin juga boleh menjadi mundur dalam sekelip mata, paling tidak pun ketinggalan dari segi penguasaan ilmu dan maklumat terkini.

Zaman ini mengakui bahawa maklumat adalah keuntungan dan mungkin juga sebagai satu komoditi. Mereka yang bermaklumat adalah mereka yang akan mencipta dan memberi keuntungan dan senario kini pula melihat keuntungan bukannya wang semata-mata, tetapi biasanya maklumatlah yang membuat wang. Inilah yang sebahagiannya dikenali sebagai ekonomi berasaskan ilmu atau k-ekonomi.

Memandangkan peri pentingnya keterlibatan generasi muda secara langsung dalam mencorakkan pembangunan negara, pihak kerajaan tidak berat tangan dalam menyediakan pelbagai ruang dan peluang kepada mereka supaya mereka dapat bersama menyertai pembangunan ini. Antaranya ialah dengan menyediakan prasarana berkaitan teknologi maklumat, peluang pendidikan dan perniagaan berkaitan IT, serta lainnya.

Senario semasa generasi muda Islam negara ini memperlihatkan kepada umum bahawa mereka lebih tertumpu dalam bidang-bidang yang bukan menjadi keutamaan dalam arus perdana bagi mencapai kemajuan negara. Jika ada pun, bilangannya amat terhad berbanding bilangan generasi muda daripada kaum-kaum lain.

Mereka seolah-olah tidak bersama dalam mempelopori atau menerajui arus perdana wawasan negara. Akibatnya mereka gagal untuk turut serta dalam mencorakkan hala tuju dan wawasan kemajuan negara. Ini merupakan antara beberapa faktor mengapa mereka agak terkebelakang dan ketinggalan.

Perkara utama yang menghalang keterlibatan mereka dalam perkara ini adalah sikap kurang keyakinan diri di samping tiada sokongan dari segi contoh teladan dan idola yang baik yang boleh diikuti. Dan inilah juga punca kepada kelemahan minda yang mereka alami.

Keyakinan diri adalah sumber kekuatan peribadi dan idola yang baik merupakan contoh yang dapat menyokong keterampilan personaliti mereka. Generasi muda Islam memang wajar menjadikan Rasulullah s.a.w. sebagai contoh dan ikutan sahsiah mereka. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 bermaksud:

Sesungguhnya ada pada diri Rasululluh itu contoh teladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kebaikan hari kiamat dan banyak pula mengingati Allah.

Di samping itu, penguasaan dalam bidang sains dan teknologi juga merupakan satu lagi cabaran untuk mencapai tahap negara maju. Bidang kritikal sains dan teknologi seperti perubatan, bioinformasi dan bioteknologi, sains angkasa, kejuruteraan dan lain-lain seharusnya menjadi tarikan minat kepada generasi muda Islam.

Penguasaan mereka dalam bidang ini akan menjadikan mereka sebagai bangsa yang terkehadapan sebagaimana majunya Islam pada awal-awal kemunculannya. Sejarah membuktikan penguasaan umat Islam dalam ilmu sains dan teknologi, falsafah, kejuruteraan, astronomi dan sebagainya di samping penguasaan dalam ilmu Al-Quran dan hadis, tasawuf, ilmu tauhid dan sebagainya telah menjadikan mereka maju dan dihormati di serata pelosok dunia pada ketika itu.

Sebagai umat yang berilmu, umat Islam amat berkuasa di zaman itu. Gaya hidup, budaya dan bahasa mereka telah menjelajahi seluruh alam semesta. Dari Tanah Arab hinggalah ke Eropah dan negara China seterusnya ke Asia Tenggara.

Perlu diingat bahawa umat Islam maju pada ketika itu bukanlah kerana penguasaan mereka dalam bidang sains dan teknologi atau ilmu keagamaan semata-mata. Tetapi mereka maju kerana penguasaan pemikiran dan akhlak mereka yang telah dibentuk berdasarkan kepada ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu yang berasaskan penaakulan dan kepintaran pengetahuan dalam asas sains dan teknologi dan ini didorong oleh tema dan konsep yang terdapat dalam pengkajian mereka terhadap Al-Quran.

Ketika itu mereka amat dihormati dan disegani, dan ilmu, kajian serta penyelidikan mereka telah menjadi tumpuan umat manusia khususnya dari Eropah. Masyarakat Eropah pada ketika itu datang untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam yang boleh membawa kemajuan dan kuasa dalam kehidupan mereka, tetapi menolak semua bentuk nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang terdapat dalam ajaran agama Islam.

Sejarah mengakui kerakusan mereka ini apabila sedikit demi sedikit negara-negara Islam diserang oleh pelbagai tentera Eropah. Dalam tahun 1492, pemerintah Islam Granada terpaksa menyerahkan negara mereka kepada tentera Sepanyol dan membina penempatan baru di Afrika Utara, sementara itu, tentera Inggeris-Perancis telah menyerang Turki dalam tahun 1920-an dan dikuasai pula oleh Greek. Turki pernah dilabel sebagai `Orang Sakit Eropah' kerana ketidakpastian jati diri penduduknya kesan penjajahan tersebut.

Walau bagaimanapun, umat Islam boleh mengulangi dan memiliki semula kegemilangan mereka andainya mereka kembali kepada ajaran Islam dengan minda yang lebih terbuka dan seimbang. Keterbukaan minda generasi muda menuntut agar pandangan mereka tentang urusan kehidupan berada dalam lingkungan nilai-nilai Uluhiyyah dan Rububiyyah sebagaimana diajar oleh Islam.

Nilai-nilai berkenaan yang akan membentuk piawaian dan garis panduan yang seharusnya mereka turuti apabila berurusan dalam kehidupan. Nilai-nilai ini juga yang akan mencetuskan keseimbangan minda, agar tidak terlalu ekstrem ketika menilai kehidupan. Menjauhi ekstremisme, bukan sahaja dalam urusan duniawi, tetapi juga dalam memandang dunia ini, juga satu tuntutan Islam. Firman Allah dalam surah Al-Qasas, ayat 77 bermaksud:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah dari kebaikan hari akhirat dan jangan pula lupa mencari kebaikan kehidupan dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu, dan janganlah membuat kerosakan, sesungguhnya Allah tidak menyukai golongan yang membuat kerosakan.

Cetak

Gay Ancam Kehidupan Fitrah Manusia

Ditulis oleh Mohamad A'sim bin Ismail. Posted in Utusan Malaysia

Isu tentang seorang paderi gay berasal dari Malaysia ingin membuat satu resepsi perkahwinan sejenis di tanahair setelah melangsungkan perkahwinan dengan pasangan beliau di New York, Amerika Syarikat menjadi bualan khalayak ramai. Apa yang menarik resepsi perkahwinan sejenis ini ingin dilakukan dalam negara Malaysia yang majoriti rakyatnya adalah Muslim, dalam masyarakat majmuk yang mengamalkan aliran agama, budaya yang menolak gay apatah lagi perkahwinan sejenis. Walaupun perkara ini melibatkan seorang yang bukan Muslim tetapi kegairahannya untuk menonjolkan kehidupan gay beliau secara terang-terangan dalam kehidupan masyarakat perlu dipandang serius oleh kita sebagai umat Islam. Ini kerana penerimaan secara terbuka pengikutnya di Malaysia sudah tentu memberi kesan secara langsung atau tidak kepada umat Islam di tanahair. Dengan pelbagai hujah seperti kerana kasih sayang, keadilan, toleransi, hak asasi manusia yang ditafsir secara melencong, golongan ini boleh mempengaruhi ramai di kalangan umat Islam yang boleh bersimpati, bahkan terjebak ke dalam gejala negatif ini serta bangga dengan perlakuan mereka.

Kita perlu memahami bahawa kehidupan dan perkahwinan gay sendiri merupakan satu aliran minoriti di Barat dan bukan menjadi dokongan masyarakat majoriti mereka. Bahkan dalam tahun 1988 Presiden Amerika Syarikat ketika itu, Bill Clinton telah menandatangani satu Akta Perlindungan Perkahwinan yang mentakrifkan perkahwinan di sisi undang-undang ialah ikatan yang sah di antara lelaki dan wanita sebagai suami dan isteri. Di negara Amerika Syarikat iaitu sebuah negara republik berperlembagaan persekutuan yang mengandungi 50 buah negeri, hanya sepuluh buah negeri sahaja yang tidak menghalang perkahwinan sejenis berbanding negeri-negeri baki yang lain.

Di Malaysia, perundangan negara telah jelas termaktub bahawa hubungan gay atau homoseks adalah satu kesalahan samada di sisi perundangan sivil atau pun syariah. Dalam perundangan sivil kesalahan ini adalah mengikut Seksyen 377A iaitu persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabii melalui dubur. Hukumannya ialah penjara sehingga 20 tahun dan boleh juga dikenakan sebat. Dalam perundangan syariah seperti Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan), kesalahan ini adalah di bawah Seksyen 25 liwat iaitu mana-mana orang lelaki yang melakukan liwat adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

Dalam aspek melangsungkan perkahwinan bagi bukan Islam di Malaysia, mereka tertakluk kepada peruntukan-peruntukan di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976. Sebarang perkahwinan yang diupacarakan tetapi tidak mengikut di bawah akta ini adalah satu perkahwinan yang tidak sah. Perlu dimaklumi bahawa upacara perkahwinan yang disebut di bawah akta ini ialah upacara perkahwinan yang sah mengikut undang-undang, agama, adat atau kelaziman masyarakat. Jadi perkahwinan sejenis bukan daripada norma dan adat masyarakat Malaysia.

Bagi umat Islam, ulama telah mendefinisikan perkahwinan dengan jelas. Perkahwinan dari segi bahasa bermaksud berkumpul, bercampur atau bercantum. Pada maksud syarak pula ialah akad yang menghalalkan persetubuhan atau hubungan kelamin di antara lelaki dan perempuan pada lafaz yang diucapkan yang membawa maksud nikah dengan mengikut peraturan serta syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Umat Islam yang ingin berkahwin perlu mengikut undang-undang Syariah dan bukan Undang-undang Sivil. Undang-undang Syariah diperjelaskan dalam Enakmen Keluarga Islam Negeri-negeri.

Perkahwinan dalam Islam merupakan satu institusi yang memenuhi keperluan fitrah manusia. Berkahwin merupakan satu Sunnah. Nabi SAW sendiri bersabda "Nikah itu adalah sunnahku, maka sesiapa yang benci sunnahku maka sesungguhnya ia bukan daripada golonganku". (Riwayat Ibnu Majah).

Tujuan asas perkahwinan mengikut syariah ialah untuk menghalalkan perhubungan kelamin di antara seorang lelaki dan wanita. Ia juga bertujuan untuk menghasilkan zuriat manusia demi meramaikan umat. Sabda Nabi SAW "Hendaklah kamu berkahwin. Sesungguhnya aku berbangga dengan bilangan kamu yang banyak di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat". (Riwayat al-Baihaqi).

Jika kita lihat kepada proses penambahan umat manusia, tidak dapat tidak ia memerlukan percantuman sperma lelaki dan wanita. Maka perkahwinan sejenis golongan gay terang-terangan telah menolak fitrah kejadian manusia dengan menghalang proses kesinambungan zuriat manusia.

Apabila kita melihat kepada Syariah Islam itu sendiri, amalan gay atau homoseks sudah pun berlaku khasnya pada zaman nabi Luth a.s. Ia merupakan perkara haram dan suatu yang dikeji. Dalam al-Quran Allah SWT telah berfirman yang bermaksud:

Patutkah kamu mendatangi orang lelaki (untuk memuaskan nafsu syahwat kamu)? Dan kamu memotong jalan lalu-lalang (untuk tujuan jahat kamu)? Dan kamu pula melakukan perbuatan yang mungkar di tempat-tempat perhimpunan kamu? Maka kaumnya tidak menjawab selain daripada berkata (secara mengejek-ejek): Datangkanlah kepada kami azab daripada Allah (yang Engkau janjikan itu) jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Nabi Luth berdoa dengan berkata:"Wahai Tuhanku! tolonglah akan daku terhadap kaum yang melakukan kerosakan (menderhaka)!" (Al-Ankabut: 29-30).

Umat nabi Luth a.s. yang mendatangi kaum lelaki sejenis akhirnya ditimpa bala bencana yang amat dahsyat akibat perbuatan mereka.

Oleh itu usaha yang boleh menonjolkan gay di negara kita atas sebarang alasan atau yang dicetuskan oleh golongan yang mengaku sebagai cendiakawan sekalipun maka masyarakat perlu menongkah aliran ini secara bersungguh-sungguh kerana sistem gay yang songang itu bukan daripada budaya dan sistem nilai hidup masyarakat majmuk negara kita. Bahkan gay melanggar hukum Syarak yang memelihara fitrah kejadian manusia.

Cetak

Galak derma organ

Ditulis oleh Siti Fatimah Abd Rahman. Posted in Utusan Malaysia

PADA 29 Oktober 1996, Institut Kefahaman Islam (IKIM) telah menganjurkan seminar tentang pendermaan organ.

Antara tujuannya ialah untuk memberi penjelasan serta meningkatkan kefahaman tentang kedudukan rawatan pemindahan organ dari sudut pandangan Islam.

Kertas kerja seminar tersebut telah pun dibukukan dan diterbitkan pada tahun 1998 bertujuan untuk menyebarluaskan lagi maklumat dan kefahaman sebenar mengenai perkara ini.

Sesungguhnya Islam tidak melarang umatnya dari menderma organ mereka.

Malah, menderma organ dilihat sebagai satu perbuatan mulia yang dituntut untuk melakukannya.

Penglibatan IKIM dalam hal ini tidak terhenti setakat penganjuran satu seminar dan penerbitan sebuah buku sahaja.

Sebaliknya, pegawai-pegawai IKIM sering kali dijemput oleh pihak Kementerian Kesihatan untuk sama-sama memberi kesedaran dan kefahaman tentang pemindahan dan pendermaan organ menurut huraian perspektif Islam.

Adalah diharapkan dengan kesedaran baru serta kefahaman sebenar, lebih ramai orang Islam akan tampil untuk menjadi penderma organ.

Sumbangan IKIM dalam perkara ini telah pun diiktiraf apabila pada 8 Oktober 2005, laporan akhbar menyebut bahawa Pengerusi Jawatankuasa Kecil Pendidikan Awam Penderma Organ, Tan Sri Lee Lam Thye yakin dengan pembabitan IKIM.

``Dengan kekerapan IKIM mengadakan ceramah dan kesedaran, jumlah penderma Melayu terus meningkat,'' kata Lam Thye.

Walaupun bilangannya telah meningkat, tetapi peningkatan itu masih belum mencukupi.

Dalam temu bual Mingguan Malaysia dengan Presiden Persatuan Transplantasi Malaysia, Datuk Dr. Zaki Morad Mohd. Zaher, didapati bahawa masih belum ramai individu yang tampil untuk menjadi penderma organ.

Untuk tahun 2005, hanya 10 atau 11 orang sahaja yang ke hadapan untuk tujuan mulia ini.

Dari segi angkanya, secara purata Malaysia mempunyai 0.6 penderma bagi setiap sejuta rakyat berbanding sesetengah negara Eropah yang mencatatkan sehingga 30 hingga 35 penderma bagi setiap juta rakyat.

Mengikut wawancara tersebut, tiga unsur yang menjadi punca mengapa orang sukar mendermakan organ mereka ialah unsur budaya, agama dan kekurangan maklumat.

Unsur budaya merujuk kepada sikap masyarakat yang tidak suka mayat sanak-saudara mereka diusik melalui pembedahan.

Faktor agama merujuk kepada pandangan kononnya agama melarang pemindahan organ. Akhirnya, unsur kekurangan maklumat pula merujuk kepada hakikat bahawa ramai yang tidak tahu bahawa pemindahan organ adalah satu kaedah rawatan yang sangat berjaya yang boleh membantu pesakit.

Sejauh mana unsur-unsur ini benar dalam menjelaskan masalah kesukaran untuk mendapatkan penderma di negara kita?

Benarkah budaya atau agama atau kekurangan maklumat yang menyebabkan orang ramai begitu liat untuk menderma organ mereka?

Dalam satu kajian awal yang dibuat oleh sekumpulan penyelidik IKIM ke atas sekumpulan orang Islam pada tahun lalu, penemuan tentang hal ini adalah sesuatu yang agak memeranjatkan, tetapi menarik.

Untuk soalan, ``Sebab enggan menjadi penderma'' berikut adalah jawapan mereka:

Penemuan ini menunjukkan bahawa salah faham agama bukanlah unsur utama yang menghalang orang ramai dari menderma organ mereka. Sebaliknya, unsur utama yang menjadi penghalang ialah rasa takut dan kurang pendedahan.

Satu daripada natijah kajian ini ialah keperluan kepada satu pendekatan baru dalam memberi kefahaman mengenai hal ini.

Sedekad atau dua dekad lalu, unsur agama mungkin merupakan halangan terbesar.

Namun, hasil kerjasama semua pihak dalam memberi kefahaman bahawa semua agama, termasuk Islam menggalakkan hal ini, menyebabkan ia bukan lagi menjadi hambatan. Sebaliknya, penghalang utama menjurus kepada `rasa takut.'

Walaupun kajian ini tidak dapat mengenal pasti dengan lebih mendalam unsur-unsur ketakutan itu, namun, kajian-kajian di masa depan boleh melihat dengan lebih terperinci lagi tentang apakah yang ditakutkan oleh kumpulan-kumpulan ini.

Apakah mereka takutkan pembedahan atau masa hadapan? Misalnya, jika dia mendermakan organnya kepada seseorang dan kemudiannya orang itu menjadi penjenayah, apakah dia takut terpalit dengan dosa-dosa orang tersebut?

Jika ini alasannya, maka jelas bahawa akhirnya ketakutan yang timbul bertitik tolak daripada salah faham agama yang perlu diperbetulkan.

Oleh itu, pendekatan masa hadapan dalam menarik orang ramai untuk menjadi penderma organ perlu menangani kedua-dua unsur ini.

Jika takut adalah masalahnya, kita cuba leraikan ketakutan tersebut. Jika kurang pendedahan menjadi puncanya, kegiatan-kegiatan seumpama ini perlu diperhebatkan dengan menggunakan kaedah yang pelbagai.

Satu lagi penemuan menarik yang penting untuk diketengahkan ialah sebab-sebab ingin menderma secara sukarela.

Jawapan mereka yang diberi borang soal selidik adalah seperti berikut:

Berdasarkan kepada jawapan tersebut, adalah amat penting supaya usaha-usaha untuk menarik penderma mengutamakan maklumat betapa jika mendermakan organ mereka, mereka akan dapat menyelamatkan nyawa orang lain.

Begitu juga, usaha-usaha tersebut perlu menjelaskan bahawa pemindahan dan pendermaan organ tidak mengancam nyawa dan tidak menjejaskan kesihatan.

Semoga penemuan-penemuan ini dapat membuka fikiran kita kepada masalah sebenar yang berlaku dalam masyarakat kini, khususnya dalam masyarakat Islam berhubung dengan pendermaan organ.

Adalah diharapkan supaya pendekatan-pendekatan baru dapat digunakan agar umum benar-benar memahami hal ini dan tampil secara sukarela untuk menjadi penderma organ.

Statistik

139114
Hari IniHari Ini138
SemalamSemalam98
Minggu IniMinggu Ini138
Bulan IniBulan Ini331
KeseluruhanKeseluruhan139114

Hadis Pilihan

Dari Rabi' bin Sabrah Al Juhani r.a., dari bapanya, katanya : "Rasulullah SAW telah melarang melakukan nikah mutaah. Sabdanya :"Ketahuilah!… Baca lagi

Riwayat Rabi' bin Sabrah Al Juhani r.a

MS ISO 9001:2008

SIRIM

"Memahami Islam Membina Peradaban"