Cetak

Cabaran Semasa Ibu Tunggal

Ditulis oleh Siti Shamsiah Binti Md Supi. Posted in Utusan Malaysia

Hari Ibu bagi saya hanya merupakan perlambangan kepada pengiktirafan terhadap kaum hawa bergelar ibu sebagai agen sosialisasi awal kepada anak-anak dengan pendidikan agama sebagai asas dan prinsip-prinsip kehidupan serta penerapan nilai-nilai masyarakat. Atau dengan kata lain yang lebih mudah, biasanya manusia mula mengenal dunia dan huruf dengan bimbingan insan yang melahirkan. Mungkin juga ia tidak melahirkan, tetapi hakikat fungsi seorang ibu adalah untuk menjadikan seseorang anak itu sebagai seorang yang, berilmu, beragama, dewasa dan berdikari. Justeru itu, peranan  seorang ibu itu bukan sebab ia telah melahirkan, tetapi lebih melihat kepada usahanya untuk menjadikan seseorang bayi yang dilahirkan itu sebagai seorang manusia dalam erti kata sebenar.

Naluri keibuan yang dianugerahi oleh Allah dalam mengasihi anak-anak dan ia  digabungkan dengan tanggungjawab yang diamanahkan oleh syariat, menjadikan kaum hawa merupakan murabbi paling sempurna dalam pendidikan anak-anak bagi membentuk mereka sebagai insan kamil. Apabila institusi keluarga diiktiraf sebagai institusi sosial yang penting dalam masyarakat dan ia dilihat sebagai tulang belakang kepada pembangunan dan kesejahteraan negara, maka barulah kita dapat menyedari dan menginsafi betapa pentingnya peranan atau fungsi kaum hawa bergelar ibu.

Sama ada Hari Ibu itu wujud ataupun tidak, tugas seorang ibu tidak akan berhenti selagi hayat dan kudrat dikandungi badan. Paling tidak, anak-anak akan memohon agar si ibu mendoakan mereka sementelah doa-doa yang dilafazkan ibu adalah penawar paling mujarab dan doa paling mustajab kerana tiada hijab bagi doa ibu untuk anak-anaknya. (Namun, itu bagi kalangan yang mengetahui rahsia doa-doa yang mudah untuk Allah SWT kabulkan). 

Bila kita mengakui bahawa kesejahteraan negara amat bergantung pada kesejahteraan institusi keluarga manakala keluarga pula bergantung pada ibu dari aspek fungsionalnya, maka  fenomena ibu tunggal dan tugasnya yang terpaksa menggalas tanggungjawab keluarga secara sendirian, adalah isu yang perlu diberi tumpuan secara amat serius.

Secara tipikalnya ibu tunggal hanya dikenali sebagai wanita yang telah berpisah dengan suami masing-masing sama ada melalui perceraian ataupun disebabkan kematian. Apabila konsep ini diluaskan lagi kepada golongan wanita yang digantung tidak bertali dan sedang menjalani proses pembubaran perkahwinan dan proses tersebut mengambil masa yang lama, ia satu tindakan proaktif yang terpuji. Oleh sebab walaupun dari sudut hukum mereka masih isteri bagi seseorang, tetapi jika kehidupan mereka tidak ubah seperti mana kehidupan ibu tunggal yang berjuang untuk meneruskan kehidupan secara sendirian, maka kita perlu bersikap lebih realistik dalam hal ini. Membenarkan mereka untuk menyertai mana-mana Persatuan Ibu Tunggal adalah tindakan yang bersifat proaktif.

Memang tidak dinafikan bahawa sebarang tuntutan yang dibuat perlu akur kepada prosedur dan undang-undang, sementara permohonan atau tuntutan tersebut akan diadili dengan berdasarkan kepada, "keterangan itu menjadi tanggungjawab kepada pihak yang menuntut...", namun jika realiti kehidupan wanita yang menjadi penuntut itu dalam keadaan terabai dan mereka ditinggal begitu sahaja oleh suami, tanpa diberi nafkah malah si ibu tadi terpaksa menanggung tanggungjawab membesarkan anak-anak yang ramai, malah sebahagiannya pula terpaksa menanggung hutang yang dibuat oleh suami, maka adakah masih praktikal bagi kita untuk  menyatakan bahawa, "biarkan perkara ini diuruskan oleh sistem undang-undang yang kita ada".

Ada kalangan ibu tunggal atau ibu tinggal yang mengeluh dan menyatakan amat sukar bagi beliau untuk membuat urusan di mahkamah syariah disebabkan perlunya menjaga anak-anak yang ramai. Bimbangkan keselamatan anak-anak ini jika ditinggalkan, dan tidak ada modal untuk mengupah sesiapa maka hasrat ditangguhkan  begitu sahaja.

Sesetengahnya pula mengatakan kehidupan mereka yang ibarat "kais pagi makan pagi", menyebabkan  hasrat mereka untuk mengadu kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab, tertangguh begitu lama kerana setiap hari yang digunakan untuk memperjuangkan hak bermakna mereka akan hilang pendapatan untuk hari tersebut. Jika upah RM20 - 30 sehari amat bermakna untuk mereka, maka seharusnya kita dapat membayangkan betapa daifnya kehidupan yang mereka jalani.

Melalui ruangan ini, saya ingin menyarankan agar golongan wanita yang 1) terperangkap dalam kerumitan prosedur perceraian atau sebarang tuntutan, 2)  ingin mengadu dan menuntut hak mereka, dan juga 3)  menuntut bagi pihak anak-anak yang ditinggalkan adalah golongan yang perlu diberi bantuan secara khusus. Bukan semata-mata bantuan sokongan dari aspek kewangan sahaja tetapi apa sahaja bentuk bantuan agar mereka dapat membuat urusan perundangan secara efektif.

Selain maklumat-maklumat yang perlu diketahui oleh golongan ini yang boleh  disampaikan secara berkesan melalui media massa, antara bantuan yang boleh dicadangkan di sini adalah dengan menyediakan skuad sukarelawan yang bersedia untuk turun ke padang dan menyediakan talian hayat bagi  khidmat sukarelawan tersebut. Ketua-ketua kampung, penghulu, ahli jawatankuasa kampung atau penduduk setempat boleh menjadi agen yang efektif untuk mengesan golongan yang tercicir ini, dan tidak seharusnya apabila kes-kes berkenaan dipaparkan di media massa, barulah mereka tergesa-gesa untuk mengambil tindakan perlu.

Walaupun secara perbandingan jumlah ibu tunggal di negara ini masih lebih kecil jika dinisbahkan dengan keseluruhan jumlah penduduk, dengan jumlah ibu tunggal yang telah dinisbahkan dengan jumlah penduduk di negara barat, namun angka ini tetap mampu memperlihatkan kepada kita sebagai penunjuk amaran tentang kecenderungan masyarakat kita pada hari ini.

Arah aliran yang berlaku pada hari ini dapat memberi gambaran mengenai kedudukan generasi muda pada satu dua dekad akan datang. Atau dengan ayat lain, belia pada tempoh satu dan dua dekad yang akan datang sebahagiannya adalah generasi yang dibesarkan dan terdidik oleh kalangan ibu tunggal. Maka ibu tunggal pada hari ini perlu diberi persiapan dan pembelaan dari pelbagai aspek bagi memastikan mereka mampu mendidik dan membesarkan anak-anak dengan keadaan yang kondusif walaupun mungkin tidak sesempurna keluarga yang normal. Ia sebagai usaha untuk memastikan generasi muda didikan ibu-ibu tunggal dapat sama-sama menyertai sistem sosial dan proses pembangunan negara sebagaimana mereka yang lain.

Cetak

Cabaran Pengurusan Krisis H1N1

Ditulis oleh Muhammad Hisyam Bin Mohamad. Posted in Utusan Malaysia

Jika kita ditanya tentang kementerian manakah yang paling sibuk sekarang ini, jawapannya tentulah Kementerian Kesihatan. Ini berikutan penularan virus influenza A (H1N1) di negara ini. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) merujuk penularan ini sebagai satu pandemik di mana ia telah melanda lebih 170 negara. Sehingga 6 Ogos 2009, pertubuhan ini melaporkan sebanyak 177457 kes telah dikesan dengan 1462 kematian berlaku di seluruh dunia. Bagaimanapun WHO menyatakan bahawa angka sebenar jumlah jangkitan dan kematian adalah lebih tinggi daripada yang ia laporkan.

WHO juga menganggarkan seramai 5 juta atau 20 peratus rakyat Malaysia berisiko dijangkiti virus maut tersebut jika orang ramai tidak mengambil berat langkah pencegahan bagi menghalang penularannya. Secara congakan mudah, setiap seorang daripada lima rakyat Malaysia berkemungkinan besar akan mendapat virus tersebut.

Memandangkan ramalan ini dibuat oleh pihak WHO, penulis berpandangan bahawa kita semua berhak untuk merasa bimbang akan tahap kesihatan yang kita kecapi sekarang. Begitu juga dengan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berkuasa negara dalam menangani masalah tersebut. Walaupun kita tidak sepatutnya mempertikaikan kewibawaan pihak kementerian kesihatan dan pengamal kesihatan, namun apabila berhadapan dengan situasi genting sebegini, sesiapapun akan merasa tidak tenteram biarpun dijanjikan pelbagai jaminan keselamatan.

Apapun, selain daripada menyebabkan masyarakat berada dalam kegusaran, wabak ini juga merupakan satu ujian ke atas sistem pengurusan krisis penyakit Malaysia. Sebenarnya ini bukan kali pertama negara berhadapan dengan situasi sebegini. Malaysia sebelum ini pernah berhadapan wabak Nipah Encephalitis, Sindrom Pernafasan Yang Teruk (SARS) dan Selsema Burung (Avian Influenza).  Namun sistem pengurusan krisis penyakit yang baik yang diamalkan oleh Malaysia berjaya mengendali wabak-wabak tersebut dengan pantas. Malah dua tahun lepas pihak WHO sendiri pernah mengiktiraf sistem pengurusan penyakit Malaysia yang dikatakan lebih teratur berbanding dengan beberapa negara jirannya dalam menangani ketiga-tiga wabak di atas.

Memandangkan wabak Influenza A ini masih belum dapat ditangani dengan sepenuhnya, jadi ia turut menjadi satu cabaran baru kepada sistem pengurusan krisis yang sedia ada. Selain daripada Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakcepat Krisis [The Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC)]  yang diwujudkan pada Mei 2007, pihak berkuasa juga telah membuka bilik gerakan Influenza A (H1N1) di setiap negeri selain menubuhkan Jawatankuasa Kebangsaan Antara Kementerian Untuk Menangani Wabak H1N1 yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. Jadi kewibawaan dan reputasi sistem pengurusan penyakit yang sebelum ini diiktiraf oleh WHO sekali lagi akan dinilai oleh semua pihak berdasarkan kepada keberkesanan dan kecekapannya dalam mengurus wabak yang berlaku sekarang.

Dari segi sejarah, pihak kerajaan di semua peringkat, baik di peringkat tempatan, negeri atau kebangsaan memainkan peranan yang besar dalam pengurusan krisis. Malah pada pandangan  sesetengah pemikir politik, pengurusan krisis secara amnya adalah  satu peranan penting yang perlu dimainkan oleh mana-mana kerajaan. Sebagai contoh perkhidmatan-perkhidmatan yang bersifat mendesak seperti  pasukan bomba atau polis merupakan satu bentuk kemudahan yang perlu diwujudkan oleh pihak kerajaan yang antara lain akan berperanan secara bersepadu dalam menangani sesuatu krisis yang mungkin berlaku.

Berbeza dengan pengurusan risiko yang lebih menjurus kepada usaha menilai ancaman yang mungkin berlaku dan mengenalpasti cara yang terbaik untuk mengelak risiko-risiko terbabit, pengurusan krisis melibatkan usaha mengurus sesuatu yang tidak diingini (sama ada bencana, wabak penyakit, krisis kewangan/ekonomi dan sebagainya) selepas ia berlaku. Ia merupakan satu bidang disiplin pengurusan yang terdiri daripada beberapa kemahiran dan teknik yang diperlukan bagi menilai, memahami dan menangani sebarang situasi genting. Secara amnya pengurusan krisis bermula dari detik pertama sesuatu situasi genting itu berlaku sehinggalah kepada saat ia dapat dipulihkan.

Selain kaedah yang digunapakai oleh sesebuah kerajaan atau organisasi mahupun agensi untuk menangani permasalahan tadi, unsur komunikasi adalah antara unsur terpenting yang perlu ada di dalam mana-mana sistem pengurusan krisis. Malah dikatakan antara kejayaan sesuatu sistem pengurusan krisis ialah dengan melaksanakan satu komunikasi yang bersifat terbuka dan konsisten.

Namun dalam kes Influenza A (H1NI) kita dapati ada kalanya wujud percanggahan antara arahan pihak kementerian dengan pengamal perubatan dan juga orang awam. Sebagai contoh, menteri kesihatan ada mengeluarkan kenyataan supaya semua pesakit yang berisiko perlu menjalani ujian H1N1. Namun berdasarkan kepada rungutan orang ramai di media massa, ada pengamal perubatan yang tidak berbuat demikian walaupun pesakit mendakwa pernah berhubungan dengan mereka yang mengidap virus itu.

Begitu juga dengan saranan supaya orang ramai supaya memakai penutup hidung dan mulut serta mengelak sebarang perhimpunan awam. Masih ramai yang tidak mengendahkannya malah ada peniaga yang tidak bertanggungjawab yang mengambil kesempatan menjual penutup hidung dan mulut pada harga yang keterlaluan. Ini memaksa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) menjadikannya sebagai barangan kawalan sementara berkuatkuasa serta merta dua hari lepas.

Apa pun bagi memastikan sesuatu pengurusan krisis ini dapat dilaksanakan dengan berkesan, kerjasama daripada semua pihak adalah penting. Dalam kes H1N1 yang kita alami sekarang adalah tidak wajar kita saling tuding menuding jari mencari kesalahan dan mengambil kesempatan daripada situasi yang berlaku. Sepatutnya kita perlu menjalankan peranan masing-masing bagi memastikan wabak ini dapat di atasi dan situasi akan pulih seperti sedia kala.

Apa yang penting juga setiap daripada kita mengamalkan sikap kebersihan  selain mengamal langkah berjaga-jaga. Aspek kebersihan adalah satu langkah awal pencegahan penyakit. Inilah juga yang sebenarnya ingin diajar oleh ajaran Islam kepada penganutnya. Manifestasi ini jelas wujud di dalam konsep “taharah” atau bersuci  di mana kebersihan adalah pra syarat utama kepada penerimaan amal ibadat yang kita lakukan kepada Allah s.w.t.  Namun dalam banyak keadaan kita gagal mengamalkannya di luar lingkungan ibadat sedangkan konsep tadi sepatutnya diamalkan di dalam kehidupan seharian. Akhirnya perkara-perkara asas pengurusan diri seperti sentiasa mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri terpaksa diberitahu semula kepada kita dalam bentuk kempen-kempen yang sudah tentunya melibatkan kos yang asalnya adalah cukai yang kita sendiri bayar  kepada pihak kerajaan!

Cetak

Cabaran Institusi Perkahwinan Hari Ini

Ditulis oleh Siti Shamsiah Binti Md Supi. Posted in Utusan Malaysia

Perkahwinan dibina disebabkan pelbagai alasan. Apa pun alasan tersebut, tujuannya adalah untuk mencapai sebahagian daripada kesempurnaan hidup. Perkahwinan yang dibina secara terpaksa, biasanya tidak kekal kerana tiadanya kesediaan untuk bertolak ansur atau saling memberi dan menerima. Apabila pihak-pihak bersetuju untuk membina perkongsian hidup, setiap pihak akan menentukan sejauh mana kesediaan masing-masing untuk berkongsi dan bertasamuh. Kesediaan ini bergantung kepada beberapa asas antaranya, tahap ilmu kekeluargaan, keimanan, sikap semula jadi, pengalaman hidup sebelum (termasuk pengalaman orang lain yang dijadikan panduan) dan tidak kurang juga penerimaan nasihat dan pengaruh orang-orang yang berada di sekeliling dan dipercayai.

Perubahan gaya hidup semasa sangat memberi kesan kepada persepsi kebanyakan orang mengenai perkongsian hidup. Hakikat kehidupan masa kini sangat mencabar garis panduan yang dikemukakan Syariah dalam menyusun kehidupan berkeluarga. Contoh yang paling mudah apabila pengenalan tanggungjawab dan hak suami isteri secara tradisi dicabar dengan hakikat hari ini yang memperlihatkan kaum Hawa juga bekerja seperti kaum Adam. Kaum lelaki mula mempertikai secara akli tanggungjawab yang terpikul di atas bahu mereka selama berabad-abad. Mereka bertanya, "Apakah adil dalam keadaan suami isteri bekerja bersama-sama, tetapi pendapatan yang diraih oleh kaum suami perlu diagih kepada pelbagai bentuk nafkah, tetapi sebaliknya, kaum isteri boleh menikmati pendapatan mereka secara mutlak? Kesediaan isteri untuk memberi sumbangan hanyalah atas dasar sukarela (tabarru'), tidak wajib walaupun sememangnya berpahala."

Sebaliknya, apabila isteri bekerja maka tugas-tugas yang secara tradisi dilakukan oleh kaum ibu telah berpindah tangan. Penyediaan keperluan rumah yang biasanya dilakukan secara manual oleh isteri telah diganti dengan pelbagai bentuk pilihan, antaranya oleh pembantu rumah, pembelian dari kedai, perkhidmatan secara bergerak, taman asuhan dan sebagainya. Fenomena ini menimbulkan rungutan oleh kaum bapa yang sangat merindui hasil tangan isterinya. Sehingga sumbangan material atau kos lepas yang diberikan isteri daripada hasil titik peluhnya bekerja tidak mampu menyaingi hasil tangan isteri tersebut. Fenomena ini secara zahir seolah-olahnya bertentangan dengan maksud Hadis riwayat al-Bukhari yang menyatakan bahawa kaum lelaki penjaga kepada ahli keluarganya dan isteri pula penjaga rumah tangganya.

Kisah Fatimah az-Zahrah

Dalam kita mencari tokoh-tokoh wanita Muslim yang dijamin masuk ke dalam syurga, antaranya adalah dari kalangan mereka yang sangat patuh dan setia terhadap suami masing-masing.

Dunia perkahwinan pada hari ini mungkin tercabar dengan kisah-kisah tradisi Islami yang kebanyakannya memperlihatkan tentang sifat wanita yang lembut atau naif, berbanding dengan sifat wanita hari ini yang jauh lebih canggih atau sofistikated. Malah pandangan kaum lelaki semasa tentang wanita juga begitu ketara bezanya. Rata-rata lelaki pada hari ini lebih bangga sekiranya memiliki pasangan yang bukan sahaja cantik dipandang, tetapi mempunyai kedudukan dari segi sosial yang baik, berpendidikan tinggi, memiliki kerjaya yang mantap dan dipandang tinggi masyarakat.

Dari satu sudut yang lain pula dikatakan surirumah sepenuh masa mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untuk mengalami kemurungan (depression) berbanding wanita yang mempunyai pekerjaan tertentu. Sebaliknya, memiliki pekerjaan boleh dikatakan bahawa seseorang itu dapat meluaskan ‘dunia hidup'nya; ada cabaran yang harus diselesaikan dan ia memberi kepuasan dan kebahagiaan selain imbuhan daripada penyelesaian terhadap masalah (tugas) tersebut. Pekerjaan yang dimiliki memberikannya dunia perhubungan yang lebih luas dan hebat; pelbagai ragam manusia menjadi sebahagian daripada pengisian diari hidup dengan pelbagai corak dan warna. Kemuncak kepada pekerjaan itu ialah pengiktirafan terhadap kewujudannya dalam dunia kerjaya yang diceburi dan ia metafora kepada kepuasan dan keceriaan minda dan emosi.

Malangnya, wanita yang sudah memiliki keluarga, cantik dan berjaya juga turut berdepan dengan cabaran yang tidak kurang hebatnya. Tidak sedikit wanita yang memiliki kelebihan-kelebihan ini sering didatangi dan didampingi lelaki-lelaki yang teruja terhadap wanita sebegini. Ruang semakin besar untuk mendampinginya sekiranya rumah tangga mempunyai masalah, dan tentunya jati diri wanita tersebut semakin tercabar. Maka tidak hairan jika kajian menunjukkan bahawa sebahagian sebab, yang harus diberi perhatian, daripada perceraian yang berlaku antara pasangan adalah disebabkan pertelingkahan berlaku dalam rumah tangga tetapi perbincangan untuk mencari penyelesaian gagal untuk dilakukan dan pada masa yang sama orang ketiga menjadi pemangkin yang hebat dalam membesarkan belenggu rumah tangga.

Puteri Rasulullah SAW, Fatimah az-Zahrah (r.anha) bertanya kepada ayahandanya tentang wanita yang dijamin masuk syurga dan Baginda menunjukkan seorang wanita tanpa menceritakan ciri-ciri yang dimiliki oleh wanita tersebut. Demi mendapatkan jawapan, Fatimah (r.anha) menziarahi wanita itu dan melalui beberapa detik pengalaman. Apa yang beliau dapati, sebenarnya sangat mudah bagi seorang wanita yang menjadi isteri untuk memasuki syurga; menunggu kepulangan suami dari bekerja dengan penuh sabar dan bercantik-cantik untuk suami, mendapatkan izin daripada suami untuk membuat sebarang keputusan yang berkaitan dengan hak suami dan menawarkan diri untuk dihukum sekiranya pada anggapan suami, dia telah berbuat salah.

Malangnya, keadaan ini sangat dicabar oleh perubahan masa. Antara persoalan yang timbul, adakah disebabkan wanita mempunyai kebebasan untuk bekerja maka ia mengundang kepada kemungkinan yang besar untuk menjadikan wanita sebagai isteri yang tidak taatkan suami, dan yang jauh lebih buruk mengundang secara senyap kepada gejala sosial? Adakah masyarakat akan menjadi lebih tenteram sekiranya wanita pada hari ini lebih digalakkan untuk memainkan semula peranan tradisi mereka? Dan kisah-kisah silam wanita yang bekerja atau menjadi usahawan juga kurang kita dapati dan ia tidaklah popular.

Bagaimana pula sekiranya negara memerlukan sumbangan kepakaran dalam bidang-bidang tertentu sekiranya kepakaran itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dan mereka dari kalangan wanita? Sehubungan dengan persoalan ini juga, bagaimana halnya bagi wanita yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi untuk menyempurnakan kebijaksanaan mereka sekiranya kita bersetuju bahawa negara akan menjadi lebih aman apabila unit keluarga yang menjadi teras negara berada dalam bentuk institusi keluarga Islami secara tradisi?

Saya tidak menafikan wujudnya wanita sebagaimana yang ditemui oleh Fatimah az-Zahrah dan rela dihukum oleh suami demi mendapatkan keredaan Allah SWT dalam hidupnya, cuma rata-ratanya kita pada hari ini lebih memilih prinsip hidup saling percaya-mempercayai dan hormat-menghormati kerana kita mempunyai ilmu tentang kebebasan asasi dan hak sama rata dan ia juga dilindungi oleh Syariah.

Wanita hari ini sangat berharap agar kaum lelaki menghormati mereka dan harapan yang sangat tinggi itu lahir daripada keadaan yang kita lihat pada hari ini; begitu banyak perdayaan dan penganiayaan yang berlaku terhadap kaum wanita termasuk di kalangan isteri. Semakin naif atau lurus wanita itu, maka semakin banyak penganiayaan yang diterimanya. Kenyataan ini tidaklah menafikan tentang wujudnya suami yang cedera parah kerana kezaliman secara jasmani oleh pihak wanita/isteri, tetapi kajian lebih banyak menunjukkan penganiayaan yang berlaku adalah di pihak yang satu lagi.

Saranan yang disediakan oleh agama Islam adalah seawal mencari pasangan hidup. Apabila Baginda Rasulullah SAW menyarankan kepada pemuda Muslim untuk mengutamakan agama sebagai keutamaan dalam mencari pasangan hidup, ia juga seharusnya dijadikan sebagai saranan yang popular kepada gadis Muslim. Sudah sangat tidak sesuai bagi kaum Hawa hanya menjadi penurut dengan anggapan keredaan itu adalah jambatan mutlak untuk meraih pahala di dunia. Suami yang salih sebenarnya adalah wadah yang paling mudah bagi golongan wanita untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dan ia disokong oleh faham kufu yang dijelaskan secara terperinci oleh para ulama supaya kesaksamaan berlaku kepada kedua-dua belah pihak, suami dan isteri.

Sebenarnya, ada sesetengah perkara yang disyariatkan oleh Allah melalui Kitab-Nya yang harus diterima dengan penuh keimanan dan ketundukan. Apabila lelaki dipertanggungjawab oleh Allah sebagai ketua keluarga dengan beban tanggungjawab yang besar, seharusnya ia diterima tanpa sebarang pertikaian. Hikmah yang tersembunyi di sebalik pertanggungjawaban tersebut melalui wahyu yang diturunkan tidak terjangkau oleh sifat munasabah akal manusia. Begitu juga sebaliknya bagi kaum Hawa pula, setinggi mana pangkat yang dikecapi, tinggi lagi makam syurga untuk dicapai

Cetak

Cabaran Era Pasca-Modenisme Kepada Umat Islam

Ditulis oleh Mastura binti Mohd Zain. Posted in Utusan Malaysia

Pada hari ini umat Islam berhadapan dengan pelbagai cabaran dan pemikiran, antaranya adalah fahaman pasca- modenisme. Era pasca- modenisme menyaksikan perubahan nilai terhadap keseluruhan aspek dalam kehidupan manusia. Ia merupakan edisi baru kepada fahaman sekularisme Barat moden.

Fahaman ini disebarkan oleh proses globalisasi melalui kecanggihan teknologi komunikasi dan maklumat. Fahaman pasca-modenisme mementingkan manusia mempunyai kebebasan diri tanpa perlu memikirkan pendapat orang lain. Pasca- modenisme menjadi cabaran kerana ia telah mempengaruhi dunia Islam.

Dengan berkembangnya pasca-modenisme pada era globalisasi, maka gerakan kebebasan semakin berkembang. Globalisasi mencipta dunia yang berasaskan kepada kepenggunaan, atau consumerism. Pertumbuhan budaya kepenggunaan ini merupakan latar belakang fahaman pasca-modenisme.

Akibat sistem kapitalis, manusia menjadi rakus dan gelojoh yang tidak terbatas, menyalahgunakan kebendaan dan kekayaan kurniaan Allah. Sifat kepenggunaan dan kebendaan ini kemudian menggantikan nilai-nilai moral dan akhlak manusia serta melupakan nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan.

Penyerapan idea pasca- modenisme ini ke dalam jiwa dan pemikiran umat Islam berlaku dalam keadaan yang halus dan tersusun sama ada secara disedari atau tanpa disedari oleh umat Islam. Masyarakat Malaysia tidak terlepas daripada menerima kesan dan impak daripada idea pasca-modenisme yang berlaku di seluruh dunia.

Kita dapati golongan wanita juga tidak terlepas daripada menerima corak pemikiran sebegini. Impak daripada kemunculan pasca-modenisme ini menyaksikan kemunculan gerakan gerakan feminis atau hak asasi persamaan gender. Gerakan ini didukung oleh wanita elit dan menengah atasan yang berpendidikan tinggi.

Mereka memperjuangkan soal keadilan sosial, kesaksamaan, hak kemanusiaan, liberalisasi kaum wanita dan pelbagai pendekatan yang berpusat dan menyebelahi kaum wanita. Mereka terpengaruh dengan pemikiran pasca-modenisme apabila beranggapan kawalan agama hanya mengekalkan wanita dalam dunia kolot.

Fahaman feminis bertentangan fakta sebenar tentang kedudukan kaum wanita dalam agama Islam yang mengangkat darjat kaum hawa daripada lembah perhambaan. Wanita merupakan aset yang sangat bernilai serta sumber pembinaan masyarakat penyayang. Nasihat Rasulullah SAW ketika Haji Wida' antaranya, "Aku berpesan agar kamu melayan kaum wanita dengan baik".

Era pasca-modenisme juga menyaksikan institusi kekeluargaan semakin rapuh serta tidak mampu lagi membentuk masyarakat yang mempunyai nilai-nilai moral yang tinggi. Ia merupakan kesan daripada arus globalisasi yang menjanjikan dunia tanpa sempadan.

Institusi keluarga yang rapuh agamanya akan menyebabkan anak-anak terjebak dengan gejala sosial tanpa sebarang sempadan agama dan akhlak. Mereka mengejar kebebasan, kemewahan serta berbuat sesuka hati tanpa batasan.

Contoh yang telah diberikan oleh Prof. Ulung Negara, Tan Sri Prof. Dr. Mohd. Kamal bin Hassan, Satu contoh gerakan yang benar-benar merbahaya dan mencabar budaya manusia bertamadun dan nilai-nilai agama tradisional dan moral yang suci ialah perjuangan masyarakat liberal Barat untuk menjayakan konsepsi keluarga yang tidak lagi terdiri dari lelaki dan perempuan, suami isteri dan anak-anak yang sah. Konsep ini diperjuangkan pertama kali dalam persidangan United Nations Conference on Population and Development di Cairo pada 1994 dan kemudian di Beijing pada tahun 1995. Seiring dengan itu diperjuangkan juga supaya dihalalkan hubungan seks sebelum nikah kerana hal ini sudah menjadi lumrah di negara-negara maju teknologi.

Kita dapati pada era pasca modenisme struktur kehidupan sosial masyarakat juga telah berubah. Budaya hidup moden menjadikan masyarakat bersikap individualistik serta tidak mengambil peduli terhadap gejala sosial yang berlaku di sekeliling. Jiran tetangga sudah tidak mengenal di antara satu sama lain.

Masalah-masalah yang dicetuskan era pasca-modenisme tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka masa yang cepat. Namun perlu ada permulaan dalam usaha-usaha untuk menanganinya. Metodologi pendidikan agama di negara ini harus mengambil kira dan disesuaikan dengan pasca-modenisme.

Ianya perlu kepada soal pemikiran serta falsafah sesuatu hukum itu dari sudut Barat dan juga agama Islam. Setakat mengajar ilmu fardhu ain di sekolah-sekolah agama sudah tidak mencukupi bagi menangkis hujah-hujah pasca-modenisme.

Kerja-kerja dakwah juga harus berterusan. Cara berdakwah pula biarlah ada peningkatan agar masyarakat sentiasa tertarik dan tidak akan jemu. Dialog perlu diadakan dari semasa ke semasa agar isu-isu berkaitan umat Islam dapat dibincangkan.

Cetak

Buta tidak semestinya buta mata

Ditulis oleh Dato' Dr Ismail bin Haji Ibrahim. Posted in Utusan Malaysia

Ketika saya menulis tentang orang yang buta dan pekak serta bisu di dalam tulisan saya yang lalu, saya tidak maksudkan orang yang buta mata, pekak telinga dan bisu lidah mereka secara fizikal. Orang cacat penglihatan dan pendengaran, dan orang yang bisu lidahnya tidak semestinya cacat akhlak dan moralnya, atau cacat ilmu dan pengetahuannya.
Maka dalam konteks inilah saya menulis di dalam ruangan ini yang lepas bahawa orang Islam dan masyarakat Islam sering menjadi orang bisu dan pekak ketika berhadapan dengan cabaran-cabaran semasa dan tindakan yang dilakukan musuh Islam kepada mereka. Sebabnya ialah orang Islam tidak mampu untuk bangun menentang segala cabaran dan serangan itu sepadan dengan apa yang dilakukan kepada mereka, kerana mereka tidak mempunyai kekuatan fizikal dan ekonomi yang cukup, dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi untuk menentang permusuhan itu.

Mereka pada ketika itu adalah seperti orang yang melihat dan mendengar, tetapi tidak dapat melihat dengan mata hati mereka yang sebenarnya, dan tidak dapat mendengar dengan telinga yang penuh iktibar dan pengajaran. Mereka menjadi seperti orang yang boleh berkata-kata, tetapi lidahnya menjadi kelu dan bisu, kerana terlalu besar dugaan dan bebanan yang menimpa pundak dan kepala mereka. Mereka membisu seribu bahasa kerana gerun dan takut terhadap kekuatan musuh yang begitu raksasa.

Orang yang berada dalam keadaan ini sering tidak mahu mengakui hakikat dan kedudukan mereka yang sebenarnya, samalah seperti orang yang menentang mesej dan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah s.a.w untuk mengesakan kebesaran Allah s.w.t dan mengagungkan-Nya. Mereka menentang kebenaran yang dibawakan oleh baginda semata-mata kerana fanatik dan sikap menentang yang melulu.

Golongan inilah yang disifatkan Allah s.w.t sebagai orang yang mempunyai hati, tetapi tidak dapat berfikir dengannya, mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mereka itu disifatkan oleh Allah s.w.t seperti haiwan, malah lebih sesat lagi daripada haiwan.

Atas dasar inilah juga Allah s.w.t menyeru manusia supaya sering meninjau rahsia dan kejadian Allah s.w.t di atas muka bumi yang luas ini. Lihat dan kajilah sejarah dan tamadun manusia, peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada umat-umat yang lalu, termasuklah pembangunan dan kemajuan yang berlaku di dalam masyarakat manusia umumnya, iaitu untuk melihat kemajuan orang yang berusaha, yang berjuang dengan bersungguh-sungguh, dan yang telah membangun dengan baik. Tujuannya ialah untuk mengambil iktibar dan mempertingkatkan pemikiran dan ilmu pengetahuan, supaya manusia itu benar-benar dapat mencari kebenaran Allah s.w.t dan membina kekuatan mereka dalam menegakkan maruah dan nama baik agamanya sendiri.

Inilah agenda yang sepatutnya digubal dan dilaksanakan oleh orang Islam pada hari ini, iaitu melihat bagaimana bangsa-bangsa yang telah mencapai kemajuan dan kekuatan dalam segala aspek kehidupan mereka, agar semuanya itu dapat menjadi pelajaran yang baik bagi umat Islam mempertingkatkan pencapaian hidup mereka dan berusaha mencapai kemajuan yang sama seperti umat yang lain.

Inilah maksud keterangan Allah s.w.t di dalam al-Quran yang menyeru manusia supaya berjalan dan mengembaralah di atas muka bumi, supaya dengan itu diharapkan mereka akan dapat memupuk hati mereka atau akal mereka untuk berfikir, kerana seringkali mata mereka itu tidak buta, yang buta ialah hati mereka.

Hal ini jelas menunjukkan bahawa manusia semestinyalah menggunakan akal fikiran, pendengaran dan penglihatan mereka untuk meningkatkan pemikiran dan ilmu pengetahuan mereka, termasuk mengkaji dan menganalisis segala sesuatu yang berlaku di atas muka bumi ini.

Permusuhan yang berlaku ke atas umat Islam, penjajahan akal dan mental yang berleluasa di dalam minda umat Islam, serangan yang dilakukan kepada umat Islam dengan cara merampas tanah air dan menceroboh maruah dan kehormatan mereka, termasuk apa yang berlaku kepada umat Islam selepas 11 September yang lalu, semuanya ini seharusnya dapat membuka ufuk pemikiran dan pandangan umat Islam pada hari ini, apakah kita akan masih bertelagah sesama sendiri tanpa alasan dan sebab yang kukuh dan wajar? Atau akan terus menerus membicarakan isu remeh-temeh dan sempit sehingga melupakan kita kepada isu yang lebih besar yang sedang kita hadapi pada hari ini? Apakah isu dosa pahala, dan syurga neraka yang telah amat jelas diterangkan di dalam agama kita akan terus kita politikkan dengan penuh sensasi dan sinikal?

Inilah sebenarnya yang saya maksudkan bahawa kita umat Islam sering menjadi umat yang bisu dan pekak, umat yang buta mata hati dan pemikirannya. Tetapi kebanyakan kita masih tidak menyedarinya, atau sengaja membutakan mata dan memekakkan telinga seperti yang berlaku kepada Mat Jenin dan Lebai Malang dalam legenda cerita-cerita kita dulu, sedangkan menurut tradisi ilmu kita, maka kita seharusnya mengakui kelemahan dan kebatilan kita, dan kembali kepada kebenaran.

Atas pengertian inilah saya menuntut maaf kepada pihak persatuan yang mewakili saudara-saudara kita golongan cacat penglihatan dan pendengaran, serta cacat pertuturan, yang telah menyatakan rasa kesal mereka kepada saya kerana menyentuh golongan tersebut di dalam tulisan saya yang lalu.

Statistik

116286
Hari IniHari Ini184
SemalamSemalam96
Minggu IniMinggu Ini184
Bulan IniBulan Ini280
KeseluruhanKeseluruhan116286

Hadis Pilihan

Dari Bara' bin 'Azib r.a., katanya: "Pada suatu ketika lewat di hadapan Nabi SAW seorang Yahudi yang dicat hitam dan… Baca lagi

Riwayat Bara' bin 'Azib r.a.

MS ISO 9001:2008

"Memahami Islam Membina Peradaban"