Cetak

Iman, takwa teras tamadun bangsa

Ditulis oleh Siti Shamsiah Binti Md Supi. Posted in Utusan Malaysia

IMAN ialah syarat Islamnya seseorang. Ia adalah kepastian tentang wujudnya Allah s.w.t sebagai Pencipta.

Selebihnya ia juga membawa manusia kepada penyerahan diri terhadap Allah.

Manusia yang beriman akan mentaati perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya.

Iman adalah asas kepada ketakwaan yang ditakrifkan oleh Sayidina Ali Abu Talib sebagai takut kepada Allah, rasa syukur atas segala nikmat Ilahi, beramal dan melaksanakan segala suruhan Allah serta sentiasa bersedia untuk menemui Allah.

Berhubung soal takwa, Sayidina Umar pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab.

Ubay bertanya kembali kepada Umar, ``Pernahkah engkau melalui suatu jalan yang penuh dengan duri?'' Jawab Umar, ``Ya!'' Ubay bertanya lagi, ``Apakah tindakan engkau terhadapnya?'' Jawab Umar, ``Aku mengelak daripadanya dan aku berhati-hati.'' Balas Ubay, ``Itulah maknanya takwa.''

Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, ciri-ciri orang beriman dan bertakwa ialah mereka mempunyai waktu-waktu yang khusus bagi menjaga hubungannya dengan Allah s.w.t, mempunyai waktu untuk bermuhasabah diri dan memperuntukkan waktu-waktu tertentu untuk merenung rahsia kejadian alam.

Selain itu orang beriman turut menjaga makan dan minumnya dan dia akan melakukan sesuatu dengan alasan yang baik sama ada sebagai bekalan hari akhirat, keselesaan hidupnya ataupun untuk keseronokan dan kelapangan jiwanya asalkan sahaja tidak melanggar hukum.

Orang beriman juga akan menjaga masa, memantau apa yang dikerjakannya dan menjaga tutur kata.

Perkataan yang diucapkan sangat sedikit kecuali jika ia wajar dan penting.

Iman juga mampu mempengaruhi pandangan hidup, perbuatan dan tingkah laku.

Bentuk zahir keimanan tidak sahaja terlihat dalam perhubungan manusia dengan Tuhannya, malah turut dapat diperhatikan dalam perhubungan sesama manusia dan persekitarannya termasuklah dengan makhluk Tuhan yang lain.

Selain ia meyakini tentang kewujudan Allah sebagai Pencipta alam semesta, meyakini setiap perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w, ia turut memahami fungsi manusia sebagai khalifah yang seharusnya memakmurkan alam ini dengan penuh hikmah.

Di sinilah titik tolak iman sebagai pemangkin kepada usaha gigih, daya juang yang tinggi, tidak kenal putus asa dan menjauhi sifat malas.

Iman juga sebenarnya memerlukan kebijaksanaan. Seseorang yang ingin memiliki sifat yang bijaksana tentulah dia perlu mempunyai ilmu terlebih dahulu.

Seorang sahabat yang mengetahui bahawa menyembah Allah adalah ibadah yang paling mulia datang menemui Rasulullah dan bertanya kepada Baginda tentang sebaik-baik perbuatan.

Baginda menjawab, ``Kesedaran tentang wujudnya Allah''.

Pertanyaan yang sama diulangi tetapi jawapan yang sama juga yang diterima olehnya.

Disebabkan rasa tidak puas hati dengan jawapan sedemikian, maka sahabat tersebut mengulas perbualan mereka dengan mengatakan bahawa, ``Saya bertanya tentang perbuatan, tetapi tuan bercakap tentang pengetahuan''.

Akhirnya Rasulullah mengatakan, ``Dengan pengetahuan, perbuatan yang kecil akan memberi manfaat yang besar, tetapi perbuatan yang besar tidak memberi sebarang manfaat, jika dilakukan dengan jahil''.

Selaras dengan hadis ini, maka Abu Darda' dan Imam al-Shafie mempunyai sikap yang lebih mengutamakan ilmu berbanding amalan atau ibadah sunat.

Mungkin contoh yang boleh kita aplikasi daripada hadis ini ialah pebuatan menanam pokok cuma dipandang kecil dan tidak nampak hebat jauh berbanding pembuatan sebutir bom yang boleh melenyapkan jutaan nyawa manusia.

Disebabkan pengetahuan, manusia menanam pokok kerana kesejahteraan alam sekitar.

Kesejahteraan alam dapat mengelakkan manusia dan alam itu sendiri daripada ditimpa bencana yang boleh berlaku dalam pelbagai bentuk.

Namun sebaliknya kedangkalan fikiran manusia yang tidak memikirkan kesan jangka panjang dan menyeluruh, penciptaan bom hanya menyebabkan kematian manusia dan kemusnahan alam sekitar yang berlaku sebelum masanya.

Dengan ilmu manusia dapat menyelesaikan masalahnya dan memberikan keselesaan kepada kehidupannya.

Ilmu juga dapat mewujudkan kesejahteraan di kalangan ahli masyarakat kerana manusia memahami bahawa hormat-menghormati adalah tali pengikat kepada hubungan sosial.

Melalui ilmu anugerah isi alam dapat diusahakan untuk manfaat manusia, malah sekiranya terdapat sesebuah negara tidak memiliki sumber asli dan semula jadi, ilmu tetap mampu memandu manusia kepada kekayaan dan kemakmuran.

Dari sinilah bermulanya pembinaan peradaban sesuatu bangsa.

Umat Islam pernah melalui zaman kegemilangan ilmu pengetahuan dan peradaban umat. Malah cendekiawan Barat antara lain menyebut, ``Kita sepatutnya menganggap orang Islam sebagai pengasas yang sebenarnya bagi ilmu sains, kalau tidak kerana tamadun Islam yang muncul di Andalus, sudah tentu tamadun Eropah akan terkebelakang beberapa abad''.

Cetak

Berpuasa Pemangkin Daya Juang

Ditulis oleh Siti Shamsiah Binti Md Supi. Posted in Utusan Malaysia

Walaupun pada umumnya manusia boleh memperjuangkan apa-apa sahaja untuk kepentingan dirinya kerana perjuangan itu bersifat relatif, namun pada penulis istilah perjuangan hanya mempunyai nilai dan harga apabila ia usaha untuk mencapai sesuatu yang positif dan dengan cara yang benar. Perjuangan untuk  mengumpul harta kekayaan dengan tipu daya umpamanya hanya boleh dijelaskan sebagai mementingkan diri sendiri. Teras perjuangan ialah kebenaran kerana hak akan menjadikan seseorang terus meyakini apa-apa yang diperjuangkannya. Sudah semestinya Islam perlu dijadikan sebagai neraca untuk menentukan satu-satu perjuangan itu benar atau sesuatu yang hak.

Rukun Islam yang ketiga, berpuasa dalam bulan Ramadan, sebenarnya boleh dijadikan sebagai medan latihan yang boleh memupuk semangat dan daya juang dalam diri. Dalam sebuah Hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahawa Allah SWT telah berfirman dan menyatakan bahawa setiap amalan anak Adam itu  adalah untuk anak Adam itu sendiri, melainkan puasa. Puasa adalah satu-satunya amalan seorang hamba untuk Tuhannya dan akan dikurniakan balasan atas puasa tersebut.

Beribadah atau melakukan sebarang tindakan bertitik tolak dari niat kerana niat adalah teras pada setiap amalan atau perbuatan. Setiap manusia boleh memilih untuk berpuasa ataupun tidak berpuasa. Seorang individu boleh  berpura-pura di hadapan individu yang lain bahawa ia sedang berpuasa tetapi niatlah yang akan membezakan sama ada ibadah tersebut benar ataupun palsu. Penentuan terhadap niat tanda  bermulanya latihan bagi seorang insan untuk memupuk semangat perjuangan dan perjuangan tersebut atas asas yang benar.

Hamba yang berpuasa ialah hamba yang berjuang dan melawan godaan dari sebarang perkara yang boleh membatalkan puasanya. Perjuangan tersebut adalah semata-mata untuk membuktikan kepatuhannya sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Dan daya atau semangat perjuangan tersebut mempunyai peluang untuk dipertingkatkan kerana puasa itu sendiri mempunyai tahap-tahap tertentu.

Perjuangan dalam berpuasa di peringkat permulaan adalah dengan hanya menahan perut dan kemaluan daripada melakukan perbuatan yang boleh membatalkan puasa, dan ia selaras dengan yang disebut dalam sebuah Hadis yang bermaksud, “Memang ramai orang yang  berpuasa, tetapi  tidak memperoleh apa-apa daripada puasanya itu kecuali lapar dan dahaga semata-mata (yakni, pahalanya lenyap sama sekali)”.

Walaupun puasa ini hanya mampu mengelakkan seseorang daripada berdosa tanpa meraih sebarang pahala, tetapi malangnya masih ramai yang tidak mampu untuk berpuasa. Setiap tahun pasti akan berlaku kes-kes yang melibatkan kesalahan tidak menghormati bulan puasa di kalangan mereka yang dilihat mampu untuk berpuasa. Mereka tewas jika hendak dibandingkan dengan buruh-buruh kasar yang mempunyai semangat juang yang tinggi, tetap berpuasa walaupun bekerja di bawah terik matahari dan pada malamnya menyambung ibadah dengan bersolat tarawih.

Berdasarkan kepada Hadis Rasulullah SAW, setiap individu Muslim mempunyai peluang untuk mempertingkatkan daya juang melalui puasa sebagai medan latihan dengan menjaga pahala puasa sebagaimana maksud Hadis berkenaan, “Lima perkara yang menghapuskan puasa, yakni dalam erti menghapuskan pahalanya ialah dusta, mengumpat, mengadu-domba, sumpah palsu dan melihat sesuatu dengan nafsu”.

Selain daripada kelima-lima perkara tersebut ialah tindakan menahan pendengaran, perbuatan oleh kaki atau tangan dan anggota tubuh yang lain daripada segala bentuk dosa. Untuk menjaga semua perkara tersebut memang sesuatu yang amat sukar, tetapi kesukaran itulah yang dinamakan sebagai perjuangan. Di situlah individu Muslim dapat mengukur daya ketahanan dan semangat juangnya. Jika ia benar-benar ingin menjaga pahala puasanya, tentu ia akan membuat persediaan supaya matlamat perjuangannya akan tercapai. Maka, perjuangan bukan hanya memerlukan semangat tetapi juga kebijaksanaan, strategi dan kesabaran.

Tingkat berpuasa yang jauh lebih baik adalah apabila hati seseorang turut berpuasa dengan menahan lintasan hati terhadap perkara-perkara yang remeh-temeh, bersifat duniawi dan apa-apa sahaja yang tidak mempunyai kaitan dengan Allah ‘azza wa jalla secara keseluruhannya.

Bagi kebanyakan orang, kesabaran bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan apatah lagi bila ia menyentuh perkara-perkara yang besar dan sensitif. Dan lazimnya, manusia akan memujuk hatinya untuk bersabar dengan alasan-alasan yang rasional, balasan-balasan yang dijanjikan Allah SWT dan tentunya ia suatu proses yang memeritkan.

Sebenarnya, sumber untuk memiliki kesabaran ialah doa yang dipohon ke hadrat Allah kerana itulah yang diajar kepada kita melalui firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 250, yang bermaksud, “Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan teguhkanlah pendirian kami serta berikanlah kemenangan terhadap kaum kafir”  dan Surah al-A’raf ayat 126, “Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan Islam”.

Maka, puasa dalam bulan Ramadan adalah model juga medan latihan untuk mengasah atau memupuk semangat perjuangan. Ia perlu dimulakan dengan niat yang benar dan lillahi Ta’ala kerana ia akan menjadi asas dan sebab yang paling kukuh dalam perjuangan. Selain niat, ia perlu disertai oleh tindakan dan strategi yang bijaksana kerana kebijaksanaan akan dapat menjimatkan modal dan juga tenaga. Seterusnya, kesabaran wajib ada bagi mereka yang benar-benar ingin mencapai kejayaan dan memastikan perjuangan mereka tidak sia-sia. Dan hanya kepada Allah kesabaran itu dipinta bagi mereka yang meyakininya.
Cetak

Fatwa perlu selari keperluan semasa Sempena Pelancaran Sudut Hukum IKIM

Ditulis oleh Siti Shamsiah Binti Md Supi. Posted in Utusan Malaysia

Fatwa merupakan jawapan berdasarkan hukum syarak terhadap persoalan yang menjadi kemusykilan. Orang yang memberikan jawapan tersebut pula ialah mufti. Mufti hendaklah seorang yang memiliki ilmu pengetahuan syariah yang luas kerana jawapannya hendaklah berdasarkan dalil dan hujah hukum syarak.

Di Malaysia, institusi fatwa dan mufti ditubuhkan di bawah Akta atau Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam negeri-negeri. Fatwa dalam konteks negara kita ialah kenyataan mufti yang diwartakan. Mufti tidak bersendirian dalam menjalankan fungsinya mengeluarkan fatwa, kerana Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak atau Jawatankuasa Fatwa akan menyertai mufti untuk menjawab permasalahan masyarakat Islam di Malaysia. Jika perlu maka dijalankan penyelidikan.

Sebagai tempat rujukan masyarakat Islam, institusi fatwa di Malaysia sememangnya perlu bersikap pro-aktif dan peka kepada permasalahan umat Islam dan perkembangan semasa. Ini kerana ijtihad semasa sentiasa perlu dilakukan disebabkan fatwa pada zaman terdahulu barangkali sudah tidak praktikal untuk digunakan pada waktu semasa.

Fuqaha dahulu juga sentiasa menegaskan keperluan terhadap perubahan fatwa yang disebabkan perubahan masa, tempat, amalan kebiasaan dan keadaan.

Pada hari ini bidang ekonomi, kewangan, sains dan teknologi termasuk teknologi perubatan melalui perkembangan yang sangat pesat dan kompleks, dan perkara ini tidak berlaku pada zaman-zaman terdahulu.

Serentak dengan realiti ini, ramai pakar Muslim yang mengalami dilema dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sama ada satu-satu keputusan dan tindakan yang mereka lakukan itu selari dengan prinsip syariah ataupun sebaliknya.

Persoalan-persoalan seperti pemindahan dan pendermaan organ, euthanasia (pembunuhan rahmat atau mercy killing), pengklonan telah pun mula dibincangkan sejak sedekad yang lalu tetapi ia tidak berhenti setakat itu sahaja. Oleh sebab sains dan teknologi bersifat dinamik maka perkembangannya akan berlaku secara berterusan.

Perbicaraan kes Terri Schiavo, seorang pesakit otak, contohnya telah mengundang reaksi daripada pelbagai agama di seluruh dunia termasuk para ulama Islam.

Di sini kita melihat bahawa perkembangan semasa yang berlaku menuntut reaksi bersifat global daripada ulama dan institusi fatwa di negara ini. Dalam membangunkan institusi fatwa di negara ini, penyertaan pakar-pakar dalam bidang-bidang tertentu sememangnya telah menjadi keperluan yang sangat penting sebelum fatwa dikeluarkan.

Contohnya, sebelum Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan penggunaan Botulinum Toxin (BTA), atau yang mudah disebut sebagai Botox, dengan tujuan menegangkan kulit muka sama ada halal atau haram, sidang akan mendengar taklimat terlebih dahulu mengenai rawatan kecantikan daripada pakar Dermatologi.

Bagaimanapun, sedikit penambahbaikan mungkin perlu dilakukan, iaitu dengan merekodkan penyelidikan yang telah dilakukan terhadap satu-satu isu atau permasalahan. Sejauh mana kekuatan penyelidikan itu, ia akan dilihat secara bersama dan ketelusan ini membuka ruang kepada pandangan-pandangan yang lebih kuat yang memungkinkan hasil dan keputusan lebih tepat dan lebih benar sifatnya.

Semangat

Dari satu segi lagi apabila sesebuah negeri mengesahkan satu-satu fatwa kebangsaan, kerana negeri mempunyai kuasa untuk menerima atau menolak, mungkin terdapat ahli fatwa yang tidak bersetuju, maka perkara ini wajar untuk direkodkan berserta alasan mengapa mereka tidak bersetuju. Ini melambangkan ketelusan dan semangat khilafiah yang berlaku di kalangan ulama.

Pelancaran Sudut Hukum IKIM yang dilancarkan semalam menghidupkan lagi aktiviti penyelidikan dan pengumpulan bahan berkaitan fatwa dan hukum di negara ini.

Walaupun dari segi fizikalnya hanya berkeluasan berbelas meter, prasarana yang ditempatkan di sudut ini, memungkinkan IKIM untuk menjalinkan hubungan dengan pelbagai pihak yang berkaitan dengan pembangunan institusi fatwa dan hukum sama ada di dalam mahupun di luar negara, terutamanya negara-negara Islam seperti Kuwait, bahkan dengan negara Barat seperti Amerika Syarikat melalui Harvard University, yang memiliki pusat sumber fatwanya sendiri dalam bidang-bidang tertentu.

Peranan Sudut Hukum IKIM akan menjadi pusat pengumpulan fatwa yang telah diwartakan di dalam negara dan fatwa-fatwa luar negara yang relevan untuk dijadikan sebagai panduan kepada umat Islam di Malaysia. Ia juga mengumpul bahan-bahan kajian terkini berkaitan hukum dalam pelbagai bentuk seperti buku, CD, jurnal, tesis dan sebagainya.

Melalui radio IKIM.fm, Sudut Hukum IKIM akan menyelaras perbincangan yang berkaitan hal-ehwal Islam yang mempunyai kaitan dengan hukum, iaitu menjemput tokoh-tokoh dari dalam dan luar negara bagi mengemukakan pandangan berkaitan isu-isu kontemporari yang memerlukan penilaian hukum syarak.

Dengan adanya fatwa, umat Islam mempunyai panduan dalam menjalani kehidupan seharian.

Cetak

El-Nino Punca Cuaca Bercelaru

Ditulis oleh Rosmidzatul Azila binti Mat Yamin. Posted in Utusan Malaysia

Kecelaruan dan perubahan cuaca dunia yang tidak menentu lewat kebelakangan ini memberi petanda bahawa fenomena El-Nino (yang juga dikenali sebagai ‘si anak kecil' dalam bahasa sepanyol) berulang kembali. Namun kehadirannya pada kali ini tidaklah seteruk yang pernah berlaku pada tahun 1997-1998 (yang telah menyebabkan berlakunya jerebu, kemarau dan kepanasan yang melampau dengan suhu meningkat melebihi 40 darjah Celsius) dan dikatakan yang paling buruk pernah berlaku sejak 150 tahun yang lampau.Walaubagaimanapun, ia tidak bermakna kita boleh memandang sepi sahaja hal tersebut kerana walaupun ia tidaklah seteruk yang pernah berlaku sebelum ini, namun kita tetap merasai bahangnya.

Buktinya sepanjang tempoh musim kemarau yang sedang melanda sekarang ini, kita telah menyaksikan empat kebakaran hutan besaryang berlaku di negeri Pahang melibatkan kawasan di Hutan Simpan Ramin (Pekan), ladang Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian Pahang (Jalan Kuantan-Pekan), hutan berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Bistari (Sri Pekan) dan kawasan hutan di Kampung Sungai Ular (Gebeng). Kebakaran tersebut melibatkan luas keseluruhan hutan sebanyak 83 hektar. Walaupun kebakaran berkenaan masih pada tahap terkawal, namun ia tidak boleh dipandang enteng. Sebaliknya ia sebagai peringatan kepada kita agar lebih berhati-hati dan berusaha mengelak daripada melakukan pembakaran terbuka lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca panas yang kering kontang seperti sekarang.

Malah, adalah tidak mustahil jika fenomena El-Nino pada kali ini akan menjadi bertambah buruk. Justeru, dalam menghadapi suhu panas kering dek kehadiran El-Nino, kita perlulah sentiasa berwaspada agar tahap kesihatan kita tidak terjejas. Ini memandangkan dalam keadaan cuaca yang panas kering dan tidak menentu seperti sekarang, kita akan lebih mudah terdedah kepada penularan wabak penyakit. Selain itu, langkah-langkah sewajarnya juga perlu diambil agar kita sentiasa dalam keadaan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku kesan daripada fenomena El-Nino sama adakesan ke atas tahap kesihatan mahupun kesan terhadap alam sekitar. Langkah berjaga-jaga adalah penting bagi mengelakkan ‘krisis' lampau dek penangan El-Nino berulang kembali kepada kita.

Jika diimbas kembali, kehadiran El-Nino pada tahun 1997 dan 1998 serta tahun-tahun sebelumnya iaitu pada tahun 1982 dan 1983, ia begitu memeritkandan sewajarnya dijadikan pengajaran kepada kita. Ini kerana fenomena El-Nino pada ketika itu telah menyebabkan dunia secara keseluruhannya berada dalam kecelaruan dan sering diancam bencana alam yang tidak putus-putus. Malah, keadaan panas terik dengan jumlah hujan yang minimum yang dialami oleh negara kita pada waktu itu telah mengheret kita kepada krisis air terburuk dan menyebabkan kita kerugian berjuta-juta ringgit ekoran tanaman yang tidak menjadi sehingga telah menimbulkan kekalutan dalam pasaran komoditi dunia. Ia merupakan pengalaman ngeri yang pernah kita alami kesan daripada fenomena El-Nino dan pastinya kita tidak ingin mengalaminya sekali lagi.

Kesan daripada El-Nino bukan sahaja boleh menjejaskan tahap kesihatan dan produktiviti tanaman, malah lebih buruk lagi ia turut menjejaskan keseimbangan pelbagai ekosistem di dalam alam sekitar. Salah satu daripada ekosistem yang akan turut menerima tempias dek kesan El-Nino ialah ekosistem marin. Dalam konteks ini, jika kesan El- Nino tidak dapat ditangani dengan sewajarnya ia boleh memusnahkan plankton yang merupakan makanan utama hidupan laut yang seterusnya akan turut menjejaskan industri perikanan negara. Apabila industri perikanan terjejas, maka sudah pasti bekalan sumber protein utama kita juga akan turut terjejas.

Selain itu, cuaca panas kering yang melampau juga boleh mengundang risiko kebakaran yang lebih dasyat lagi seperti yang pernah terjadi semasa El-Nino pada tahun 1997 dan 1998 yang menyaksikan hutan di Indonesia musnah teruk ekoran kebakaran yang berlaku. Kebakaran tersebut turut memberi kesan yang besar kepada negara-negara serantau dan Malaysia juga tidak terkecuali. Lebih buruk lagi, ia telah membawa kepada berlakunya pelbagai penyakit yang berkaitan dengan pernafasan. Keadaan menjadi bertambah meruncing apabila kebakaran yang berlaku itu telah mengakibatkan pencemaran udara yang teruk kepada negara-negara serantau.

Bahkan, keadaan pencemaran menjadi lebih serius ditambah pula dengan musim panas yang berpanjangan pada ketika itu sehingga menyumbang kepada masalah jerebu yang teruk yang mengakibatkan mutu kesihatan awam terjejas, di samping turut mengurangkan jarak penglihatan. Masalah jerebu yang melanda negara pada ketika itutelah menyebabkan hampir seluruh negara seolah-olah diselubungi asap. Malah, keadaan berjerebu tersebut sangat membimbangkan sehingga menyebabkan indeks pencemaran udara (IPU) pada ketika itu meningkat secara mendadak sehingga ke paras yang sangat bahaya.

Melihat kepada kesan-kesan negatif yang mungkin dialami daripada fenomena El-Nino, adalah wajar sekiranya langkah berjaga-jaga diambil bagi menyedia dan mempersiapkan diri untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku kesan daripada fenomena tersebut. Sementelah lagi apabila pakar kaji cuaca meramalkan bahawa El-Nino akan bertambah buruk pada tahun-tahun yang mendatang. Malah kehadiran El-Nino setiap dua hingga tujuh tahun sekali di selatan Pasifik jelas menggambarkan bahawa keadaan cuaca dunia semakin tidak menentu dan kemungkinan berlaku lebih banyak lagi kejadian bencana alam di seluruh dunia adalah tidak mustahil jika ianya terus berlarutan. Walaupun fenomena El- Nino pada kali ini hanya berada pada kategori sederhana atau lemah, namun sebarang kemungkinan boleh berlaku.

Justeru, dengan persediaan mantap yang diambil setidak-tidaknya kesan El-Nino dapat dihadapi dan ditangani dengan baik terutamanya dalam menjamin bekalan air sentiasa mencukupi, di samping memastikan sektor pertanian dan perikanan tidak terjejas teruk. Fenomena ini merupakan salah satu daripada fenomena alam yang tidak dapat dielak, maka langkah berjaga-jaga adalah yang terbaik agar kita tidak terkesan teruk lantaran fenomena tersebut.

Memandangkan sejak kebelakangan ini ramalan atau jangkaan yang diberikan oleh para saintis atau pakar kaji cuaca sering tersasar dan tidak sama dengan keadaan sebenar fenomena tersebut berlaku, maka teknologi canggih yang sedia ada untuk membuat ramalan kedatangan fenomena ini juga perlulah diperkemas dan dimantapkan lagi. Ini bagi membolehkan maklumat awal berhubung kedatangan fenomena berkenaan dapat disampaikan secara tepat kepada seluruh penduduk dunia. Hebahan maklumat yang tepat adalah penting bagi memastikan penduduk dunia lebih bersedia dalam memperlengkapkan diri menghadapi kemelut fenomena El-Nino untuk jangkamasa yang agak panjang dan tidak terkesan teruk dek fenomena tersebut.

 

Cetak

Eko-Inovasi: Pemacu Kelestarian Alam Sekitar

Ditulis oleh Rosmidzatul Azila binti Mat Yamin. Posted in Utusan Malaysia

Pengisytiharan tahun 2010 sebagai Tahun Inovasi Malaysia dilihat satu permulaan yang baik bagi menggerakkan usaha-usaha yang seterusnya ke arah penyuburan budaya inovasi di kalangan masyarakat. Antara salah satu usaha yang cukup penting ialah langkah awal kerajaan dengan memperkenal dan mempergiatkan lagi penerokaan eko-inovasi bagi membela nasib alam sekitar yang kian bercelaru pada hari ini. Ia merupakan langkah wajar yang harus disambut baik oleh setiap lapisan masyarakat bagi memastikan idea dan inovasi ke arah matlamat pelestarian alam sekitar dapat diteroka dan diketengahkan selari dengan usaha mengukuh dan memartabatkan Malaysia sebagai negara Islam contoh di persada dunia.

Eko-inovasi yang digambarkan sebagai hasil dan proses baru yang menyumbang kepada pembangunan mapan  serta sekaligus mengurangkan impak ke atas alam sekitar seharusnya diperhalusi sehingga ke akar umbi. Ini bagi memastikan ia mampu digunapakai secara lebih berkesan dan diaplikasi dengan sebaik mungkin bagi mencapai matlamat ekonomi dan juga matlamat pelestarian alam sekitar. Malah, ia penting sebagai proses pembaharuan ke arah mewujudkan suasana alam sekitar yang lebih sihat, selamat dan harmoni.

Pada hari ini, rata-rata negara beranggapan inovasi teknologi sebagai saluran utama yang mampu mengangkat ekonomi mereka ke tahap yang lebih tinggi untuk pembangunan mapan negara. Justeru, penglibatan negara di dalam teknologi mesra alam merupakan satu keputusan yang tepat dan antara usaha jangka panjang bagi memastikan kepentingan alam sekitar terus terpelihara. Dengan penglibatan dan pelaburan di dalam teknologi mesra alam, ia dapat membantu negara mencapai objektif alam sekitar dalam lingkungan yang lebih luas terutamanya bagi mengurangkan masalah perubahan cuaca dunia, pencemaran air dan udara serta meningkatkan keberkesanan penggunaan sumber secara lebih menyeluruh.

Keperluan eko-inovasi terhadap pengurusan lestari alam sekitar dan pembangunan mapan negara tidak dapat disangkal lagi. Alasan kukuh mengapa ianya perlu ialah, pertama kerana teknologi yang sedia ada tidak mampu menyediakan momentum baru bagi meminimumkan impak dan menangani krisis alam sekitar hasil daripada penggunaan medium teknologi sedia ada seperti bahan bakar fosil dan seumpamanya. Malah, ia kian memberi tekanan dan tidak mampu untuk mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar.

Sedangkan kita seharusnya realistik bahawa cabaran dunia pada hari ini adalah bagi mengurangkan impak hasil daripada penggunaan bahan api fosil dan beralih kepada ekonomi karbon rendah dengan mencari sumber tenaga yang lebih bersih dan selamat. Justeru, atas kesedaran ini maka eko-inovasi dilihat sebagai satu momentum dan pendekatan bagi menyelesaikan segala permasalahan yang melanda alam sekitar pada hari ini seperti pencemaran, pemanasan global dan pembaziran serta penyusutan sumber ekoran kebergantungan kepada sumber tertentu sahaja.

Kedua, pentingnya eko-inovasi adalah kerana Malaysia memerlukan strategi dan pendekatan baru yang lebih holistik dan bersepadu ke arah menangani ketidakcekapan penggunaan tenaga dan krisis alam sekitar yang saban hari kian membimbangkan. Natijahnya telah dapat kita lihat pada hari ini apabila bencana alam berlaku secara berleluasa diserata dunia lantaran keseimbangan alam yang semakin tergugat. Sampai bilakah kita hanya ingin berpeluk tubuh menyaksikan bencana demi bencana berlaku tanpa melakukan sebarang usaha untuk mengatasi dan mengurangkan impak yang boleh mencetuskan kejadian seumpama itu ekoran ketidakstabilan iklim global.

Ketiga, perlunya eko-inovasi kerana ia boleh membawa perubahan yang besar terutamanya dari aspek penjimatan tenaga dan penggunaan tenaga yang lebih cekap dan efisien. Dengan tranformasi ini, ia secara tidak langsung dapat membantu mengurangkan impak negatif ke atas alam sekitar dan ekosistem. Ini memandangkan transformasi  kepada penggunaan teknologi mesra alam dapat meminimumkan pembebasan gas karbon dioksida yang mencemarkan atau penggunaan karbon sifar yang sekaligus dapat menjadi pemacu ke arah pembangunan ekonomi rendah karbon yang lebih lestari. Ia sangat bertepatan dengan matlamat negara untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau sebanyak 40 peratus pada tahu 2020.

Malah, penerokaan secara meluas ke atas eko-inovasi akan membuka peluang yang besar untuk pengembangan ekonomi baru berasaskan ekonomi hijau yang pasti memberi pulangan yang lumayan kepada negara. Misalnya, dengan inovasi teknologi yang ditemui dan dibangunkan kita bukan sahaja dapat memanfaaatkannya untuk tujuan pembangunan negara sendiri, malah ia juga dapat dikongsikan dengan negara-negara lain dengan bertindak sebagai pengeksport produk ‘hijau' yang telah kita hasilkan kepada negara-negara yang memerlukan. Ini memandangkan pasaran untuk teknologi dan produk hijau sangat besar, khususnya dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. Selain itu, ia juga dapat membuka dan menyediakan peluang pekerjaan yang lebih luas kepada masyarakat tempatan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan eko-inovasi pastinya ada kekangan-kekangan yang menghambat. Antaranya, keperluan kepada tenaga mahir bagi membangunkan sesuatu produk berasaskan teknologi hijau. Dari segi kepakaran yang sedia ada pastinya ia masih belum cukup untuk menampung keperluan tersebut. Justeru, kerjasama daripada pakar-pakar luar adalah diperlukan terutamanya dalam menyediakan khidmat latihan dan kemahiran yang secukupnya kepada rakyat tempatan bagi merealisasikan penciptaan sesuatu teknologi. Selain itu, kelengkapan penyelidikan yang cukup juga diperlukan bagi memastikan penyelidikan ke atas sesuatu inovasi teknologi dapat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna. Justeru, dalam memenuhi keperluan tenaga mahir dan kelengkapan peralatan yang cukup, ia pastinya melibatkan implikasi kewangan yang besar. Adakah negara kita telah bersedia dan mampu dalam menyediakan dana yang cukup ke arah itu?

Tidak dapat dinafikan bahawa transformasi ke arah teknologi berasaskan eko-inovasi adalah wadah penting yang perlu disahut dalam mengimbangi matlamat pelestarian alam sekitar yang selari dengan tuntutan pembangunan mapan ekonomi dan juga negara. Namun, perlaksanaannya perlu mengambilkira semua aspek termasuk implikasi kos yang terlibat dan kemampuan negara untuk merealisasikannya. Oleh itu, bagi memenuhi tujuan tersebut, negara perlu bersedia dan berusaha mengatasi segala kekangan yang ada dalam memastikan ia dapat dilaksanakan dengan jayanya terutamanya dalam meneraju pasaran ekonomi hijau yang semakin mendapat tempat dan perhatian negara-negara lain di seluruh dunia. Ini penting kerana jika hanya segelintir sahaja negara yang berusaha ke arah itu, pastinya matlamat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida pada tahun 2020 akan menemui jalan buntu.

Sebaliknya, dalam memastikan matlamat tersebut berjaya direalisasikan, kerjasama antarabangsa diperlukan t  t terutamanya negara-negara maju perlu bersedia membantu negara-negara miskin dari segi kepakaran dan sumbangan dana agar eko-inovasi turut dapat dilaksanakan oleh negara-negara terbabit. Ini merupakan cabaran yang harus dipikul bersama bagi menyahut seruan Allah agar kita menjaga dan memakmurkan alam dengan sebaik-baiknya.

Konsep eko-inovasi yang mempromosikan teknologi bersih, penjimatan tenaga dan meminimumkan pembaziran sumber dilihat sangat bertepatan dengan roh Islam sendiri yang begitu menekankan berhubung aspek kebersihan, berjimat cermat dan berhemah dalam menggunakan segala nikmat alam yang telah dianugerahkan. Malah, ia merupakan wadah kepada pendekatan islami yang perlu diterokai dan dirungkai bagi menghasilkan ciptaan-ciptaan teknologi baru yang dapat memberi manfaat semaksimum mungkin ke arah pelestarian alam sekitar dan juga pembangunan mapan negara. Dengan pembudayaan eko-inovasi secara menyeluruh pastinya alam sekitar yang sihat dan harmoni dapat kita wariskan kepada generasi anak cucu kita pada masa akan datang.     

              

Statistik

194314
Hari IniHari Ini54
SemalamSemalam158
Minggu IniMinggu Ini369
Bulan IniBulan Ini3228
KeseluruhanKeseluruhan194314

Hadis Pilihan

Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a., katanya Nabi SAW bersabda "Witirlah kamu sebelum Subuh. Baca lagi

Riwayat Abu Sa'id Al Khudri r.a.

MS ISO 9001:2008

SIRIM

"Memahami Islam Membina Peradaban"