Pengurusan Kanan

 


YBhg. Dr. Mohd Sani bin Badron
Pengarah
Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan (EMAS)

YBhg. Dr. Mohd Farid bin Mohd Shahran
Pengarah
Pusat Kajian Syariah, Undang-undang & Politik (SYARAK)

YBhg. Dr. Sh. Mohd Saifuddeen bin Sh. Mohd Salleh
Pengarah
Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar (KIAS)

Puan Hajah Nafiza binti Mohd Khir Hadi
Pengarah
Bahagian Khidmat Pengurusan & Kewangan

Tuan Haji Mahathir bin Shaharuddin
Pemangku Pengarah
Pusat Media

Belum diisi
Pengurus Besar
Bahagian Ekonomi & Pemasaran