Pengurusan Kanan


YBhg. Dr. Mohd Sani bin Badron
Pengarah
Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan (EMAS)

YBhg. Dr. Mohd Farid bin Mohd Shahran
Pengarah
Pusat Kajian Syariah, Undang-undang & Politik (SYARAK)

YBhg. Dr. Sh. Mohd Saifuddeen bin Sh. Mohd Salleh
Pengarah
Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar (KIAS)

Pn. Hajah Nafiza binti Mohd Khir Hadi
Pengarah
Bahagian Khidmat Pengurusan & Kewangan

YBhg. Dr. Nik Roskiman bin Abdul Samad
Pengarah
Pusat Media IKIM (IKIMfm)

Encik Ahmad Irwan bin Baharuddin
Pengurus Besar
Bahagian Ekonomi & Pemasaran