Unit Kualiti, Pematuhan Dan Prasarana

Objektif Kualiti

“Berusaha ke arah menginstitusikan dan meningkatkan budaya kualiti di IKIM”.

Pegawai Berkenaan

Puan Sarina binti Othman
Ketua Pegawai Tadbir/Ketua Unit
Emel: sarina@ikim.gov.my
Puan Hajah Ramlah binti Mohd Yunos
Pegawai Tadbir
Emel: ramy@ikim.gov.my
Puan Suzanahwati binti Sanil
Penolong Pegawai Tadbir Kanan
Emel: suzana@ikim.gov.my
Encik Ahmad Redhwan bin Abd Ghani
Pembantu Teknik (Penyelenggaraan)
Emel: redhwan@ikim.gov.my
Encik Mohd Khairul Helmi bin Mohd Alias
Pembantu Teknik (Penyelenggaraan)
Emel: helmi@ikim.gov.my
Encik Mohd. Hideir bin Abdul Shukor
Pembantu Teknik (Penyelenggaraan)
Emel: hideir@ikim.gov.my
Puan Adora binti Abu Hasan
Pembantu Tadbir
Emel: adora@ikim.gov.my
Encik Syaiful bin Rusli
Pekerja Rendah Awam (PRA) Kanan
Emel: syaiful@ikim.gov.my
Telefon : 03-6204 6200 (G) 03-6204 6372/ 374 (DL) KUALITI & PEMATUHAN
Telefon : 03-6204 6200 (G) 03-6204 6371 (DL) PRASARANA