Unit Perhubungan Korporat

Objektif Kualiti

“Berusaha ke arah pencapaian dan meningkatkan komunikasi yang berkesan untuk memelihara kecemerlangan imej IKIM”.

Pegawai Berkenaan

Pn.Zawiah binti Md Sari
Ketua Pegawai Tadbir / Ketua Unit
Emel: zawiah@ikim.gov.my
Pn.Wan Zahidah binti Wan Zainuddin
Penolong Pegawai Tadbir Kanan
Emel: wanzahidah@ikim.gov.my
En.Fatkhulmungin bin Mohd Yusof
Jurugambar Kanan
Emel: mungin@ikim.gov.my

Puan Hafizah bt. Mohamed
Setiausaha Pejabat
Emel: hafizah@ikim.gov.my

Tel: (GL) 03-6204 6200 (DL) 03-6204 6331