Mencari Lailatul Qadar

  • Puan Rosmidzatul Azila binti Mat Yamin
  • 01/01/2000
(Makalah ini menurunkan pendapat beberapa ulama dipetik daripada beberapa kitab tafsir tentang Lailatul Qadar) Terdapat perbezaan pendapat tentang status surah al-Qadr samada Makkiyyah atau Madniyyah. Ada pendapat menyatakan ia adalah surah pertama diturunkan di Madinah. Dalam kitab al-Itqan memilih pendapat yang menyatakan ia adalah makkiyyah. Maksud diturunkan adalah untuk menzahirkan al-Quran dari alam ghaib kepada…