Memartabatkan Wanita: Kuantiti dan Kualiti

  • Dato' Dr Ismail Haji Ibrahim
  • August 27, 1999
Ketika membicarakan isu pemartabatan wanita di dalam Seminar yang membawakan tema yang sama anjuran IKIM pada 18 Ogos yang lalu, perkara pertama yang saya sentuh ialah pemartabatan wanita dari pandangan umum world-view Islam yang meletakkan wanita dalam status kemanusiaan yang sama dengan lelaki. Wanita pada zaman sebelum Islam diperlakukan sebagai barang dagangan dan hamba, yang…