Tender & Quotation

Tender


Quotation

1Perkhidmatan Pengurusan Manfaat Rawatan Pesakit untuk Warga Kerja & Tanggunggan Institut Kefahaman Islam Malaysia. 

No. Sebut Harga : SH 2/1/2018

Tarikh tutup dan serahan dokumen sebut harga : 24 Januari 2018 (RABU) Jam 12.00 tgh hari

Click to download.

 

2. Perkhidmatan Broker dan Perundingan Polisi Perlindungan Takaful Institut Kefahaman Islam Malaysia. 

No. Sebut Harga : SH 3/1/2018

Tarikh tutup dan serahan dokumen sebut harga : 24 Januari 2018 (RABU) Jam 12.00 tgh hari

Click to download.