Tender & Quotation

Tender


Quotation

1. Tajuk sebut harga: Perkhidmatan kerja-kerja pembersihan bangunan dan pejabat serta sekitar kawasan Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)

No. sebut harga & tarikh pelawaan: SH 5.2.2020 20.2.2020

Syarat pendaftaran: Berdaftar dengan Kementerian Kewangan (bertaraf Bumiputera sahaja)

Pecahan Pengkhususan: Kod bidang 221001 dan 221002

Lawatan tapak: 27.2.2020 jam 09.30 pagi di Bilik Theatrette Bangunan Blok B, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)

Tarikh tutup & serahan sebut harga: Jam 12 tengah hari pada 5 Mac 2020

Dokumen sebut harga