Pekerjaan Yang Baik (Decent Work) Untuk Wanita

  • Puan Siti Shamsiah binti Md Supi
  • 01/01/2000
Dalam Islam, bekerja bukan sahaja dituntut demi mencari rezeki untuk diri dan keluarga, tetapi juga dilihat sebagai satu ibadah. Untuk sesuatu kerja itu menjadi ibadah, tentulah ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi seperti niat melakukan kerja kerana Allah, melakukan pekerjaan yang halal, ikhlas dan jujur dalam melaksanakan kerja, rajin dan bersungguh-sungguh dan sebagainya. Dari segi jantina,…