Agama Menghalang Menderhaka Pada Negara

  • Dr. Mohd. Zaidi bin Ismail
  • 09/11/2000
SIKAP menderhaka negara sendiri adalah sifat yang bertentangan dengan ajaran agama Nabi Allah Ibrahim a.s. seperti yang diterangkan oleh al-Quran dalam surah al-Baqarah, ayat 126 berdoa kepada Allah SWT yang bermaksud; Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata ”Tuhanku, jadikanlah negaraku ini sebuah negara yang aman, dan kurniakanlah rezeki kepada penghuninya dengan buah-buahan iaitu bagi mereka yang…