Brosur IKIM (Bahasa Malaysia)

Brosur Pengenalan IKIM

Brosur Pusat SYARAK

Brosur Pusat EMAS

Brosur Pusat KIAS

Brosur Bahagian Khidmat Pengurusan dan Kewangan (BKP)

Brosur Bahagian Ekonomi dan Pemasaran (BEP)

Brosur Unit Program dan Latihan

Brosur Unit Perpustakaan

Brosur Unit Penerbit

Brosur Radio IKIM

Brosur IKIMtv