ARTICLE

Pada tahun 1988, suatu pindaan dibuat terhadap Perkara 121 dengan penambahan klausa 1A yang menganugerahkan bidang kuasa ekslusif kepada Mahkamah…

Ketika makalah ini ditulis, serangan ganas Zionis Israel terhadap umat Islam di bumi Gaza, Palestin masih lagi berterusan dan telah melebihi sebulan dengan angka mereka yang terkorban dan syahid…

Pasca pandemik COVID-19, keributan ekonomi, politik dan sosial serta tuntutan kehidupan yang semakin mendesak telah menggugat tahap kesihatan mental pelbagai lapisan…

Sebagai sebuah negara Islam yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian budaya yang kukuh, Malaysia merupakan kajian kes ideal dalam memperluaskan aplikasi fiqh al-ta’ayush…

IKIM PUBLICATIONS

IKIM PRODUCTIONS