Tender & Quotation


Quotation

Tajuk sebut harga: Cadangan kerja-kerja penggantian sistem pencegah kebakaran di Blok D Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)

No. sebut harga & tarikh pelawaan: SH 1.1.2022 12.1.2022

Syarat pendaftaran: Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) & Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)

Pecahan pengkhususan: Gred: G1 Kategori M Pengkhususan M 02

Tarikh lawatan tapak: 24.01.2022 jam: 09.30 pagi, pendaftaran : Bilik Theatrett Blok B (DIWAJIBKAN TELAH LENGKAP VAKSIN DOS KEDUA)

Tarikh tutup: 31.01.2022 (Isnin) sebelum atau pada jam 12 tengah hari.

Muat turun dokumen tawaran sebut harga