Ikhlaskah Kita Menderma?

  • Encik Mohamad A'sim bin Ismail
  • 09/04/2010
Derma dalam bahasa Arab bererti tabbaru’.Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, derma dinyatakan sebagai pemberian yang ikhlas, sedekah.Jadi menderma ialah memberikan sesuatu dengan ikhlas. Derma adalah antara amalan soleh yang sangat digalakkan.Melaluinya, aspek tolong menolong dan kasih sayang sesama insan dapat diwujudkan.Terdapat pelbagai dalil daripada al-Quran dan al-Sunnah yang menyokong perkara…