Dasar Matlamat & Kualiti

Dasar Kualiti

“Pemantapan kefahaman Islam menerusi usaha cemerlang”

“Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramallah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan”
Surah Al-Taubah:105

“Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang daripada kamu apabila melakukan sesuatu kerja, maka dia melakukannya dengan penuh ketelitian dan dengan sebaik-baiknya”
Hadith Riwayat Al-Baihaqi

Matlamat Kualiti

  1. Menyebarkan kefahaman Islam yang tepat dan berkesan melalui kaedah hadari yang sesuai.
  2. Sentiasa berusaha ke arah pencapaian mesej Islam yang menyeluruh dan syumul agar sampai ke segenap lapisan masyarakat.
  3. Mempertingkatkan usaha kefahaman Islam yang berkesan melalui penggunaan sumber yang wajar.
  4. Sentiasa berusaha ke arah pencapaian kepuasan pelanggan.

Skop Persijilan

“Pusat Penyelidikan dan Sumber bagi Kefahaman Islam”