Kerjaya

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di lnstitut Kefahaman Islam Malaysia sebuah Syarikat Awam Berhad menurut jaminan (Company Limited by Guarantee).

1.1

 

 

Maklumat Perjawatan

(a)       Jawatan

(b)       Kumpulan

(c)       Taraf Jawatan

(d)       Tempoh

Pustakawan (Gred S48/S52/S54)

Pengurusan dan Profesional

Kontrak

Satu (1) tahun sebelum dipertimbangkan ke jawatan Tetap  tertakluk  kepada   prestasi  dan  syarat-syarat yang ditetapkan.

1.2 Jadual Gaji
(Bergantung kepada Gred yang ditawarkan)
Gred S48
Minimum: RM5,713.00
Maksimum: RM12,014.00
Kenaikan gaji tahunan : RM270.00
Gred S52
Minimum : RM6,383.00
Maksimum: RM12,841.00
Kenaikan gaji tahunan : RM290.00
Gred S54
Minimum RM6,740.00
Maksimum RM13,583.00
Kenaikan gaji tahunan RM320.00
(Tawaran  gaji  permulaan  adalah  berdasarkan  gaji sekarang, kelayakan dan pengalaman)
1.3

 

Elaun
(Bergantung  kepada  Gred yang ditawarkan)
(i)   Keraian
(ii) Perumahan
(iii) Bantuan Sara Hidup
Gred S48:
RM600.00
RM700.00
RM300.00
(i)   Keraian
(ii)  Perumahan
(iii) Bantuan Sara Hidup
Gred S52:
RM600.00
RM700.00
RM300.00
(i)   Keraian
(ii)  Perumahan
(iii)  Bantuan Sara Hidup
Gred S54:
RM800.00
RM900.00
RM300.00
1.4 Syarat Lantikan Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan dan pengalaman seperti berikut:
(a)  Wargnegara Malaysia;
(b)  Berumur  tidak  kurang  daripada  35  tahun  pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c)  Merupakan pemegang:
(i) ljazah  Sarjana  Muda  (Kepujian)  Sains Pengajian      Maklumat (Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat atau Pengurusan Pusat Sumber Maklumat) atau dalam bidang perpustakaan yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
(ii)  ljazah Sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh IKIM daripada lnstitusi Pengajian Tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
(d) Kepujian bahasa Malaysia (sekurang-kurangnya Gred  C termasuk  lulus  Ujian  Lisan), pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya;
(e) Mempunyai pengalaman tidak kurang daripada sepuluh (10) tahun dalam bidang berkenaan;
(f) Keutamaan diberikan kepada calon yang berpengalaman sebagai kurator perpustakaan dan mengurus koleksi khas seperti koleksi nadir/etika/tamadun Islam; dan
(g) Keutamaan   diberikan    kepada   calon   yang berkemahiran dalam Bahasa lnggeris, Arab dan bahasa-bahasa ilmiah/antarabangsa yang lain.
1.5 Antara Bidang Tugas & Tanggungjawab Utama
(a)  Merancang  dan  mengetuai  Unit  Perpustakaan IKIM, menjalankan kerja-kerja pengurusan dan pemuliharaan koleksi nadir tamadun Islam, bertindak selaku “kurator perpustakaan” dan perkara-perkara yang berkaitan.
(b) Merancang   dan   mengumpul   koleksi   untuk hebahan, promosi dan pameran serta menyediakan sebarang penulisan yang berkaitan dengan urusan tersebut.
(c)  Mendokumentasi dan mengkatalog koleksi secara sistematik dan menyimpan data-data hasil penerbitan dan penyelidikan IKIM dengan teratur sebagai bahan rujukan termasuk secara elektronik digital.
1.6

 

 

Cara Memohon

 

 

Calon-calon yang berminat dipelawa mengemukakan surat permohonan beserta keterangan peribadi dan latar belakang kerjaya     diri yang lengkap (resume/curriculum vitae) mengenai kelayakan dan pengalaman, salinan sijil-sijil akademik dan transkrip, kad  pengenalan,  sijil  kelahiran,  slip  gaji  terakhir, nombor telefon untuk dihubungi dan sekeping gambar berukuran passport (tidak  dikembalikan)  melalui pos atau serahan tangan kepada:
lnstitut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
2, Langgak Tunku off Jalan Tuanku Abdul Halim
50480 KUALA LUMPUR
Tel: 03-62046303 / 6304
(u.p: Unit Sumber Manusia)
Sila nyatakan nama jawatan yang dipohon di sudut kiri bahagian atas sampul surat.
sebelum  atau selewat-lewatnya pada  22 November 2018.
1.7      Perokok adalah tidak digalakkan untuk memohon.
1.8      Bagi calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan-badan Berkanun dan Pihak berkuasa Tempatan, permohonan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan.
1.9      Calon-calon yang melepasi tapisan dan terpilih sahaja akan dipanggil temuduga. Permohonan calon dikira GAGAL sekiranya tidak menerima sebarang maklum balas daripada IKIM tiga (3) bulan dari tarikh iklan ditutup.