Pejabat Pengerusi

YBhg. Prof. Dato’ Dr. Muhammad Nur bin Manuty
Pengerusi
Emel: [email protected]

YBhg. Dato’ Wan Mohamad bin Dato’ Sheikh Abdul Aziz
Timbalan Pengerusi
Emel: [email protected]

Unit Audit Dalam (UAD)
Cik Nor Aziah binti Anuar
Ketua Pegawai Audit Dalam / Ketua Unit
Emel: [email protected]
Puan Siti Mariatul binti Mohd. Zahir
Penolong Pegawai Audit Dalam
Emel: [email protected]

Telefon: (GL) 03-6204 6200 (DL) 03-6204 6328 / 349

Unit Integriti & Pematuhan (UNIP)
Encik Atiqurrahman bin Rosdi
Pegawai Integriti dan Pematuhan / Ketua Unit
Emel: [email protected]
Puan Suzanahwati binti Sanil
Penolong Pegawai Tadbir Kanan
Emel: [email protected]

Telefon: (GL) 03-6204 6200 (DL) 03-6204 6348 / 349