Pusat Kajian Syariah, Undang-undang & Politik (SYARAK)

Pusat SYARAK bermula dengan Unit Syarak dan Undang-Undang pada tahun 1992, unit akademik pertama yang diwujudkan selepas penubuhan IKIM. Sebagai salah sebuah daripada tiga Pusat akademik yang ada hari ini, SYARAK berperanan menjayakan misi dan visi IKIM memberikan kefahaman sebenar tentang Islam kepada masyarakat Islam dan bukan Islam di dalam dan luar negara.

Fungsi
Memberi kefahaman Islam melalui aktiviti penyelidikan, penganjuran program, penerbitan, perundingan, penulisan dan penyampaian.

Penyelidikan adalah aktiviti teras bagi IKIM. Institut ini menjalankan aktiviti-aktiviti penyelidikan dalam pelbagai bidang, khususnya yang berkaitan dengan Islam dan orang-orang Islam. Sebagai sebuah Pusat akademik, bidang-bidang kajian SYARAK dibahagikan kepada beberapa kategori (lihat di bawah). Kepelbagaian bidang kajian adalah bersesuaian dengan hakikat bahawa Islam adalah suatu cara hidup yang lengkap merangkumi segenap aspek kehidupan manusia.

Bidang penyelidikan SYARAK merangkumi aspek-aspek berkaitan:

1)   Perundangan seperti Falsafah Perundangan, Perbandingan Undang-undang, Sistem Kehakiman

2)   Syari’ah seperti Maqasid Syariah, Undang-undang Keluarga Islam, Muamalah, Jenayah,Kefatwaan

3)   Aspek keagamaan yang termasuk dalam ruang lingkup syariah dalam kefahamannya yang luas seperti Pandangan Alam Islam, Pendidikan Islam dll

4)   Politik dan Hubungan Antarabangsa

5)   Tasawwuf

6)  Etika Pentadbiran Siyasah

Pegawai Berkenaan Pengkhususan Bidang Ilmiah:
Dr. Mohd Farid bin Mohd Shahran
Felow Utama / Pengarah
1. Akidah
2. Pemikiran Islam
3. Usul Fiqh
4. Pendidikan
Dr. Nik Roskiman bin Abdul Samad
Felow Utama
Emel: [email protected]
1. Tasawwuf 
2. Etika Pentadbiran Siyasah
Encik Md. Asham bin Ahmad
Felow Kanan
Emel: [email protected]
1. Teologi (Ilmu Kalam)
2. Ethics (Ilmu Akhlak)
3. Hadith
4. Fiqh
Cik Wan Roslili binti Abd. Majid
Felow
Emel: [email protected]
Maqasid Syariah
1. Fiqh dan Usul al-fiqh
2. Undang-undang
       i.   Perlembagaan
      ii.  Hak Asasi
     iii. Jenayah Syariah
3. Hak Asasi Manusia
Puan Enizahura binti Abdul Aziz
Felow
Emel: [email protected]
1. Perpaduan
2. Politik dan Budaya
3. Dasar Luar dan Hubungan
Antarabangsa
Encik Mohd Noor bin Omar
Felow
Emel: [email protected]
1. Fiqh Muamalah
2. Ekonomi & Pengurusan
3. Kewangan
4. Fiqh Dakwah
Puan Siti Shamsiah binti Md Supi
Pegawai Penyelidik Kanan
Emel: [email protected]
1. Undang-undang Keluarga Islam
2. Hak Asasi Manusia

 

Pelaksana
Puan Zuraidah binti Ab. Majid
Setiausaha Pejabat
Emel: [email protected]
Cik Rafeah binti Ahmad
Pembantu Tadbir (Perkeranian) Tinggi
Emel: [email protected]

Tel: (GL) 03-6204 6200 (DL) 03-6204 6228 / 216