Pekerjaan Yang Baik (Decent Work) Untuk Wanita

  • Puan Siti Shamsiah binti Md Supi
  • January 1, 2000
Dalam Islam, bekerja bukan sahaja dituntut demi mencari rezeki untuk diri dan keluarga, tetapi juga dilihat sebagai satu ibadah. Untuk sesuatu kerja itu menjadi ibadah, tentulah ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi seperti niat melakukan kerja kerana Allah, melakukan pekerjaan yang halal, ikhlas dan jujur dalam melaksanakan kerja, rajin dan bersungguh-sungguh dan sebagainya. Dari segi jantina,…