Unit Perhubungan Korporat

Objektif Kualiti
“Berusaha ke arah pencapaian dan meningkatkan komunikasi yang berkesan untuk memelihara kecemerlangan imej IKIM”.

Fungsi
Memberi perkhidmatan utama komunikasi dan hal-ehwal korporat berkaitan perhubungan awam, media, publisiti, penjenamaan,  pengurusan artikel akhbar, lawatan dan lain-lain.

Pegawai Berkenaan

Puan Hajah Nik Hasnah binti Ismail
Ketua Pegawai Tadbir / Ketua Unit
Emel: [email protected]
Cik Nor Zuliana binti Mohd Zaman
Penolong Pegawai Tadbir
Emel: [email protected]
En.Fatkhulmungin bin Mohd Yusof
Jurugambar Tinggi
Emel: [email protected]

Encik Mohd Ruknu Daulah bin Samion
Pembantu Tadbir
Emel: ruknudaulah@ikim.gov.my

Tel: (GL) 03-6204 6200 (DL) 03-6204 6330/6331