Piagam Pelanggan

  1. Merancang dan melaksanakan penyelidikan yang bermutu.
  2. Menganjurkan persidangan, seminar, bengkel dan forum yang berkualiti.
  3. Menerbit dan mengedarkan penerbitan berkala dan tidak berkala mengikut jadual dan perancangan yang ditetapkan.
  4. Memastikan pelanggan akan dilayan dengan mesra, baik dan profesional.
  5. Memastikan segala aduan dan cadangan yang diterima akan dilayan dengan sewajarnya.