Unit Perpustakaan PTAS

Objektif Kualiti
“Berusaha menjadi pusat maklumat yang canggih, berkesan, teratur dan memuaskan”.

Fungsi
Menyediakan sumber maklumat koleksi Islam dalam pelbagai bidang untuk penyelidik dalam dan luar negara.

Pegawai Berkenaan

Encik Mohd Zafri Bin Abdul Karim
Pustakawan / Ketua Unit
Emel:
[email protected]
Puan Nur Adila bt. Ismail
Penolong Pegawai Perpustakaan Kanan
Emel: adila@ikim.gov.my
Puan Selamah binti Malek
Pembantu Tadbir Kanan
Emel: [email protected]
Encik Mohd Fauzi Bin Ismail
Pembantu Tadbir (Perkeranian) Kanan
Emel: [email protected]
Puan Norni binti Ismail
Pembantu Tadbir
Emel: [email protected]

Tel: (GL) 03-6204 6200 (DL) 03-6204 6336/338/339

Laman web Perpustakaan PTAS : http://library.ikim.gov.my