Pengurusan Kanan

YBrs. Dr. Muhammad Hisyam Mohamad
Pengarah
Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan (EMAS)

YBrs. Dr. Mohd Farid bin Mohd Shahran
Pengarah
Pusat Kajian Syariah, Undang-undang & Politik (SYARAK)

YBrs. Dr. Nor Azaruddin Husni bin Haji Nuruddin
Pengarah
Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar (KIAS)

YBrs. Puan Hajah Nafiza binti Mohd Khir Hadi
Akauntan Utama / Pengarah Bhg.
Pengurusan Kewangan & Pelaburan (BKEP)

YBrs. Dr. Sh. Mohd Saifuddeen bin Sh. Mohd Salleh
Pengarah Penyelidikan
Unit Pengurusan Penyelidikan (RMU)

YBrs. Puan Sapuah binti Hj. Nawawi
Pengarah
Bhg. Khidmat Pengurusan (BKP)

YBrs. Tuan Haji Ahmad Fuad bin Mat Ali
Pengarah
Pusat Media

YBrs. Encik Al Iskandar bin Mokhtar
Pengurus Besar
Bahagian Ekonomi & Pemasaran