Pengurusan Kanan

YBhg. Dr. Mohd Sani bin Badron
Pengarah
Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan (EMAS)

YBhg. Dr. Mohd Farid bin Mohd Shahran
Pengarah
Pusat Kajian Syariah, Undang-undang & Politik (SYARAK)

YBhg. Dr. Sh. Mohd Saifuddeen bin Sh. Mohd Salleh
Pengarah
Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar (KIAS)

Puan Hajah Nafiza binti Mohd Khir Hadi
Akauntan Utama / Pengarah Bhg.
Pengurusan Kewangan & Pelaburan (BKEP)

Sapuah binti Hj. Nawawi
Pemangku Pengarah
Bhg. Khidmat Pengurusan (BKP)

Tuan Haji Mahathir bin Shaharuddin
Pengurus Besar Radio

Belum diisi
Pengurus TVIKIM

Belum diisi
Pengurus Besar
Bahagian Ekonomi & Pemasaran