Unit Inovasi dan Kualiti (UNIK)

Fungsi
Memberi khidmat sokongan dalam bidang pengurusan integriti dan kualiti meliputi pengurusan pelan strategik, pengurusan dokumen & rekod, pengurusan sistem pengurusan kualiti, pengurusan integriti dan pengurusan inovasi & kreativiti.

Pegawai Berkenaan

Puan Sapuah binti Haji Nawawi
Ketua Pegawai Tadbir Kanan / Ketua Unit
Emel: [email protected]
Encik Gulam bin Haji Waris
Penolong Pegawai Tadbir
Emel: [email protected]
Puan Adora binti Abu Hasan
Pembantu Tadbir Kanan
E-mel: [email protected]
Telefon : 03-6204 6200 (G) 03-6204 6372 / 6374