Pejabat Pengarah (BKP)

Pejabat Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP)

Berusaha melaksanakan perkhidmatan sokongan dan memberi nasihat dan bantuan dalam bidang khidmat pengurusan supaya semua aktiviti IKIM dapat dilaksanakan dengan cemerlang.

Pegawai berkenaan

Puan Sapuah binti Hj. Nawawi
Pengarah
Emel: [email protected]
Puan Hajah Ramlah binti Mohd Yunos
Pegawai Tadbir Kanan
Emel: [email protected]
Puan Rose Azla binti Haji Ramli
Setiausaha Pejabat
Emel: [email protected]
Cik Latifah binti Mohd Rahim
Setiausaha Pejabat
Emel: [email protected]

Tel: (GL) 03-6204 6200 (DL) 03-6204 6301