Pembangunan Ekonomi & Kawalan Kredit

Encik Johari bin Omar
Pengurus
Emel : [email protected]

Seksyen Kawalan Kredit & Pengurusan Kos

Pegawai Berkenaan

Puan Zuhaidah binti Tajudin
Eksekutif
Emel : [email protected]
Puan Ismaieyah binti Ismail
Penolong Eksekutif
Emel : [email protected]

Telefon : 03-6204 6200 (G) 03-6204 6388(DL)

Seksyen Trafik

Pegawai Berkenaan

Encik Muhammad Zafri bin Othman
Eksekutif Trafik
Emel : [email protected]

Telefon : 03-6204 6200 (G) 03-6204 6385(DL)