Unit Pengurusan Penyelidikan (RMU)

Aktiviti penyelidikan merupakan teras utama aktiviti di IKIM. Sehubungan itu, Unit Pengurusan Penyelidikan (RMU) berperanan untuk memperkasa aktiviti penyelidikan di IKIM dalam usaha mencapai objektif-objektif yang berikut:

  1. Mengurus projek penyelidikan di IKIM secara profesional dan berintegriti.
  2. Memupuk dan memperkasa budaya penyelidikan dalam kalangan ahli akademik IKIM.
  3. Mengenal pasti sumber-sumber dana luar bagi menjalankan penyelidikan di IKIM.
  4. Menyediakan khidmat sokongan bagi aktiviti penyelidikan di IKIM.
  5. Menjadi pusat sehenti bagi data dan maklumat berkaitan penyelidikan di IKIM.


Pegawai Berkenaan

Dr. Sh. Mohd Saifuddeen bin Sh. Mohd Salleh
Pengarah Penyelidikan
Emel: [email protected]

Encik Mohd Izzuddin bin Hasanudin
Eksekutif Pemantauan Penyelidikan
Emel: [email protected]

Cik Naida binti Rosli
Eksekutif Dana Penyelidikan
Emel: [email protected]


Pelaksana

Puan Adora bt. Abu Hasan
Pembantu Tadbir Kanan

Emel: [email protected]