Unit Editorial

Fungsi
Memberi khidmat sokongan menyunting dan menterjemah penerbitan dan dokumen IKIM.

Pegawai Berkenaan

Encik Mohamad A’sim bin Ismail
Editor / Ketua Unit
E-mel: [email protected]

Puan Nor Hartini binti Saari
Editor Kanan
E-mel: [email protected]

Cik Zainora binti Abdul Ghani
Editor Kanan
E-mel: [email protected]

Puan Mastura binti Mohd Zain
Editor
E-mel: [email protected]

Pelaksana

Belum diisi
Pembantu Tadbir (Perkeranian)
E-mel: