Kenyataan Tender & Sebutharga

Kenyataan Tender


Kenyataan Sebut Harga

Tajuk sebut harga: Perkhidmatan Kesetiausahaan (Setiausaha Syarikat) Institut Kefahaman Islam Malaysia

No. sebut harga & tarikh pelawaan: SH 2/1/2020 23 JANUARI 2020

Tarikh tutup & serahan sebut harga: 7 FEBRUARI 2020 (sebelum 12.00 tengah hari)

Dokumen kenyataan sebut harga Perkhidmatan Setiausaha Syarikat