Madrasah Ramadhan

  • Datuk Dr. Azizan binti Baharuddin
  • 26/06/2014
Sesuai dengan hakikat bahawasanya agama Islam yang mementingkan ilmu dan pendidikan, dalam masa beberapa hari sahaja lagi muslimin sekalian akan berpeluang mengalami/menghadiri madrasah/sekolah Ramadhan semasa mereka menjalankan ibadat puasa mereka.  ‘Madrasah’ berasal daripada perkara Arab ‘darasa’ yang bermaksud mengajar dan ‘madrasah’ pertama dalam sejarah Islam adalah rumah Abu Abdillah al-Arqam bin al-Arqam.  Di sini ilmu pengetahuan…