Lawatan Nadir Kunjungan hormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri ke Perpustakaan IKIM yang disambut oleh Pengerusi IKIM Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid, Ketua Pengarah IKIM Datuk Dr. Azizan Baharuddin dan Timbalan Ketua Pengarah IKIM Dr. Mohd Zaidi Ismail pada 24 November 2020 Diskaun Taman Firdaus Memahami Islam Membina Peradaban Memahami Islam Membina Peradaban Gagasan

ARTIKEL

Dalam satu kajian yang dibuat oleh Singh et. al (2020) ke atas 326 responden – yang terdiri daripada 103 : Melayu; 111: Cina dan 112: India – bagi melihat corak pengambilan alkohol dan risiko-risiko tingkah laku yang …

The President of France, Emmanuelle Macron, recently claimed that Islam was in crisis, while the fact is, it is secularism itself, which he dearly holds, defends and propagates, that is actually in crisis. French secularism is a mainstream secularism …

Salah satu tujuan perkahwinan ialah untuk mendapatkan zuriat dan keturunan. Allah berfirman dalam al-Quran yang bermaksud, “Tuhan telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan …

Maulid al-Rasul, hari kelahiran Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W. yang lazimnya disambut umat Islam dengan perasaan gembira baru-baru ini sedikit terganggu dengan insiden pembunuhan di Perancis, justeru …

PENERBITAN BUKU IKIM

PENERBITAN PRODUK IKIM