ARTIKEL

Islam menurut Tun Dr. Mahathir bukan hanya tertumpu kepada soal ibadat semata-mata tetapi merangkumi juga persoalan hidup yang lain seperti membangunkan ekonomi serta keupayaan kita untuk menguasai  sains dan teknologi.  Ajaran Islam ini menekankan penghayatan nilai-niai murni ke arah membina kemajuan yang bertamadun dan berintergriti. Ajaran-ajaran Islam ini mestilah bersumberkan dari Al-Quran dan hadis-hadis yang…

Compared to a few decades ago, it is now more widely known among contemporary Muslims that the protection of human intelligence and reason (hifz al-ʿaql) is one of the primary aims and objectives of the Islamic Law (maqasid …

Pernah suatu ketika ‘Umar ibn ‘Abd al-Aziz (m. 720 M), yang terkenal sebagai mujaddid dan salah seorang pemimpin terbaik Islam selepas Khulafa’ al-Rashidin, meminta nasihat daripada seorang bijaksana. Baginda lantas menangis …

Di zaman langit terbuka hari ini yang sering mendendangkan pelbagai berita mengenai pergolakan, krisis dan perbalahan manusia di pelbagai negara, setiap orang semakin mengimpikan kehidupan …

PENERBITAN BUKU IKIM

PENERBITAN PRODUK IKIM